2
Motion nr:198
Rubrik: Klimatväxling och klimatkompensering på flygresor
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Belén Camarero del Río (belencamarerodelrio@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Om flyg inte kan undvikas av privatpersoner och företag ska tydliga krav för klimatkompensering och klimatväxlingsåtgärder införas. Det behövs ett politiskt beslut kring att konstruera ett system som ger en tydlig effekt. Ett alternativ är att klimatkompensera via certifierade projekt, som exempelvis Plan Vivo eller Gold standard.

Sammanfattning:
Om Sverige skall uppnå målet att bli ett av världens första fossila välfärdsländer måste starkare och tydligare åtgärder vidtas för att minska flygresor och framförallt utrikesflygningar. Inför lagkrav för klimatväxlingsprogram för alla företag, kommuner, regioner och organisationer i Sverige. Förstärka forskningsarbetet kring biodrivmedel för inrikesflygningar [1].

1. http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/utmaning-klimatvaxlingsprogram/

Motiv och bakgrund:
I Sverige reser ca 115 000 personer med flyg varje dag där majoriteten är tjänsteresor. Biobränsle för att skapa fossilfria inrikesflyg är idag högaktuellt, dock saknas det politiska intresset och direktiven [2]. Politiken behöver ta en tydlig ledarroll kring flygfrågorna, både fossilfria inrikesflyg och klimatväxling/kompensation för utrikesresor.

Fler och fler kommuner väljer att ta ställning i frågan kring flygtransporter där initiativet är ett lyckat exempel på att klimatväxlingssystemet sprids. Klimatväxlingssystemet innebär att kommunerna lägger på en straffavgift på flygresorna. Avgiften återförs och investeras via ett internt handelssystem till verksamhetens utveckling och förbättring för minskade koldioxidutsläpp [3]. Klimatväxlingen skapar, utöver minskade koldioxidutsläpp, en utökad efterfrågan på alternativa färdmedel som kollektivtrafik, gång- och cykel.

OM det vore ett lagkrav att betala den riktiga kostnaden skulle antalet flygresor minska, och mycket pengar skulle investeras i grönare och fossilfria åtgärderprojekt.

2. https://www.svensktflyg.se/wp-content/uploads/2017/03/Ett-fossilfritt-inrikesflyg-Sa%CC%8A-na%CC%8Ar-vi-klimatma%CC%8Alen-med-flygbiobra%CC%88nsle.2017.pdf
3. https://www.aktuellhallbarhet.se/erfarenheter-sa-klimatvaxlar-sveriges-kommuner/198

0

L