2
Motion nr:20 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Beslagta fordon som olagligt släpper ut för mycket CO2
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-04-02
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Stifta lagar så att fordon, som genom brottslig verksamhet släpper ut för mycket avgaser, omedelbart beslagtas och förverkas.

Sammanfattning:
Det krävs verksamma metoder för att minska Växthusgaser. Om onödiga utsläpp drabbar utsläpparens ekonomi kan det leda till att dessa utsläpp inte sker. Tomgång under lång tid och hög fart i trafiken ger mer utsläpp. För minska sådana utsläpp skulle vi kunna ge kraftiga ekonomiska påföljder. Om fordonet skulle beslagtagas och försäljas vid säg 30 km/h över hastighetsbegränsning, så skulle nog väldigt få bryta den gränsen.

Motiv och bakgrund:
Jag ser dagligen som bilar står med motorn på tomgång under längre stunder. När jag åker på E6 i lagstadgad högsta hastighet blir jag ofta omkörd av bilar, som jag bedömer åker åtminstone 30 km/h för fort. För att hålla den farten krävs mycket mer bränsle per kilometer och därmed onödigt och högre utsläpp av avgaser.
Risken för att åka fast för att bryta mot förbud mot tomgångskörning eller fortkörnin, även i mycket höga hastigheter, är i det närmaste obefintlig. På följderna är också så låga att kombinationen liten upptäcktsrisk och lindrig påföljd inte avhåller stora andelar av bilförarna att bryta mot tomgångsförbud och hastighetsbegränsningar. Mitt förslag är att fordon som används för att bryta mot förbud, som ger onödiga utsläpp av avgaser, skall beslagtagas på plats och förverkas. De kan sedan försäljas genom kronofogden. Enda undantaget vskulle vara om bilen är stulen vid förseelsen.
Jag tror att bara en avlägsen risk för upptäckt och därmed förlust av fordonet skulle avhålla många föra från att släppa ut onödiga avgaser. Bilen verkar vara för viktig för de flesta.



20

3

3

0

L