Motion nr:204 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Fossilfria exportkrediter
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-03-02
Motionär:Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström (anna.ostergren@naturskyddsforeningen.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimatavdelningen, Naturskyddsföreningen
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att inför restriktioner som gör att exportkrediter inte får finansiera fossila projekt

Sammanfattning:
Riktlinjerna för svenska exportkrediter är inte kompatibla med Parisavtalets målsättning då de tillåter finansiering av fossila projekt. Sverige kan bli det första landet i världen som inte finansierar fossila projekt via sina exportkrediter genom att införa restriktioner för denna typ av projekt.

Motiv och bakgrund:
Exportkreditorgan, som stöder inhemska företag som gör affärer utomlands, är en av de största källorna av offentliga medel som går till fossila investeringar globalt. De svenska exportkreditorganen, Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit AB (SEK), arbetar i enlighet med OECD:s klimatriktlinjer, vilka tillåter finansiering av fossila projekt. Riktlinjerna är inte kompatibla med Parisavtalets målsättning om att finansiella flöden ska göras förenliga med en väg mot låga utsläpp av växthusgaser och klimatresilient utveckling. Även om steg i rätt riktig tagits, genom att SEK har infört restriktioner för fossila investeringar, bidrar svenska offentliga medel till att andra länder låser in sig i ett ohållbart fossilberoende. Som uppdragsgivare till SEK och EKN har regeringen ett ansvar för att de investeringar som görs är i linje med en rättvis och hållbar klimatpolitik. Sverige kan vara en föregångare och bli det första landet i världen som inte finansierar fossila projekt via sina exportkrediter.204

3

3

0

L