Motion nr:206 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Styrmedel för minskad köttkonsumtion
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-02
Motionär:Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström (anna.ostergren@naturskyddsforeningen.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimatavdelningen, Naturskyddsföreningen
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att riksdagen inför ekonomiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen
Att riksdagen beslutar om att använda intäkterna från dessa styrmedel för att betala för ekosystemtjänster i jordbruket

Sammanfattning:
För att nå klimatmålen krävs styrmedel för att minska köttkonsumtionen.

Motiv och bakgrund:
Livsmedelskonsumtionen i Sverige orsakar utsläpp av ungefär 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, inklusive utsläpp i andra länder som har uppstått vid produktion och transport av livsmedel som konsumeras i Sverige. Det är lika mycket som utsläppen från alla inrikes transporter i Sverige. Trots det saknas det idag tydliga politiska mål och verkningsfulla styrmedel för att minska matens klimatpåverkan, varför det kommer bli svårt eller omöjligt att uppnå riksdagens klimatmål utan ytterligare åtgärder. För att minska klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen är en minskning av köttkonsumtionen den mest avgörande åtgärden, kött står för tre fjärdedelar av livsmedlens klimatpåverkan. Som jämförelse finns en lång rad styrmedel för att minska den lika stora klimatpåverkan från transporter.
Samtidigt som köttkonsumtionen har en stor klimatpåverkan finns det också miljönyttor med viss djurhållning. Intäkterna från det/de styrmedel som införs bör därför användas för att betala för ekosystemtjänster i jordbruket, till exempel naturbete.206

3

3

0

L