Motion nr:229
Rubrik: Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Agneta Liljesköld (agnetalj@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Sveriges regering måste genom politiska styrmedel öka Sveriges självförsörjning vad gäller livsmedel föe att minsak sårbarheten och risk för matbrist i händelse av kris. En sådan förändring kan komma att kräva förändringar i det regelverk som ligger till grund för EU:s nuvarande jordbrukspolitik. Sådana förändringar skall Sveriges regering kräva och arbeta aktivt för

Sammanfattning:
Produktionen av animaliska och vegetabiliska livsmedel måste öka så att Sverige i högre grad kan bli självförsörjande Om
människor ges möjlighet att starta egen verksamhet, finns goda möjligheter till detta. Samverkan kunde ske med kommunerna som kan fördela sttatliga medel till lantbrukaren och köper in jordbruksmaskiner som lantbrukaren får hyra för att de ska få ned sina kostnader och kunna driva ett livskraftigt jordbruk med en hållbar ekonomi
Motiv och bakgrund:
Sverige är mycket sårbart i händelse av kris eller krig . Orsaken är att vi importerar en så stor del av våra livsmedel. Vi importerar ungefär 50 procent av våra livsmedel Vi skulle förmodligen bara kllara oss i en vecka med de livsmedel som finns i Sverige om en kris eller krig bryter ut någonstans i världen. Så begränsade är lagren för närvarande.Myndigheten för samhällskydd och beredskap MSB beräknar att så länge kan svenska hushåll överleva om importen skulle minska eller förhindras Världens befolkning ökar samtidigt som jordbruksmarken minskar på grund av bl.a. klimatförstörelsen. Vi kan inte räkna med att få vår mat odlad i andra länder hur länge som helst229

0

L