Motion nr:236
Rubrik: Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige   Rekommenderad 
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Olivia Linander, Josefin Winberg, Anna Westberg och Christian Tengblad (kontakt@fossilgasfallan.se)*
Ort:Göteborg, Stockholm
Organisation:Fossilgasfällan, Skiftet och 350.org
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Inför ett förbud mot ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
Avveckla befintlig infrastruktur för fossilgas till förmån för socialt och ekologiskt hållbara energislag
Stoppa importen av fossilgas till Sverige

Sammanfattning:
Just nu planeras stora infrastruktursatsningar som kommer leda till ökad användning och import av flytande fossilgas (LNG) i Sverige och Europa, exempelvis fossilgasterminalen GO4LNG i Göteborgs hamn. Vill vi leva upp till Parisavtalet och de svenska klimatmålen finns inget utrymme för nya satsningar på fossilgas - det är hög tid för fossilfrihet på riktigt. Vi vill därför att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda politiker att de bör besluta om omedelbar utfasning av fossilgas, stoppa importen av fossilgas till Sverige och se till att ingen ny infrastruktur för LNG byggs i landet.

Motiv och bakgrund:
Fossilgas (även kallat naturgas) är ett fossilt bränsle som till huvuddelen utgörs av metan. Metan är en mycket potent växthusgas som jämfört med koldioxid har 86 gånger större klimatpåverkan [1]. Under utvinning, transportering och förbränning av fossilgas sker läckage av metan, vilket gör att fossilgas i ett livscykelperspektiv har minst lika stor klimatpåverkan som olja och kol [2]. Fossilgasen transporteras ofta i flytande form och kallas då LNG (Liquid Natural Gas).

Idag planerar flera aktörer, allra främst bolaget Swedegas, nybyggnation av LNG-terminaler i flera hamnar i landet - bland annat i Göteborg, Visby, Sundsvall, Gävle, Umeå och Åhus [3]. Detta sker samtidigt som enorma nya fossilgas-pipelines byggs genom Europa, med långt större kapacitet än de volymer som används idag. (Värt att påpeka är att Swedegas båda moderbolag är inblandade i bygget av dessa stora pipelines [4].) I Sverige är planerna längst gångna i Göteborg, där man planerar att bygga hamnterminalen GO4LNG för vidare distribution av fossilgas till svensk industri, transport och sjöfart, samt till det vanliga gasnätet. De har i dagsläget (1 mars 2018) fått alla tillstånd förutom en koncession enligt naturgaslagen som måste godkännas av regeringen - och som ligger på regeringens bord våren 2018.

De planerade satsningarna på ny infrastruktur för fossilgas i Sverige innebär att vi låser in oss i ytterligare decennier av fossilt beroende. Klimatet kan inte vänta, och den utlovade omställningen till ett “Fossilfritt Sverige” måste ske nu. Redan idag drabbas samhällen över hela jorden av klimatförändringar, och ur ett klimaträttviseperspektiv är nya satsningar på fossilgas vansinnigt.

Fossilgas är inte bara orättvist ur ett globalt miljöperspektiv, utan även lokalt. På platserna där gasen utvinns och infrastruktur finns och byggs påverkas både människor och samhällen genom bl.a. ohållbar mark- och vattenanvändning, föroreningar och kemikalieläckage. Gas som utvinns genom fracking har extra stor påverkan på den lokala miljön och människorna som bor där. [5]

I samband med klimatmötet i Paris för två år sedan annonserade regeringen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Under Social­demokraternas kongress i våras uttalade sig energi­minister Ibrahim Baylan ännu tydligare i linje med regeringens mål när han sa att Socialdemokraterna vill fasa ut fossilgasen helt och hållet, först i Sverige, sedan i EU. [6]


[1] IPCC AR5, 2013: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
[2] Howarth, The Methane Project, Cornell University, 2016. Sammanfattning av “A bridge to nowhere: methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas”: https://drive.google.com/file/d/0B2ClUyBQruMAc1gwZ1JlU050TDA/view?usp=sharing
[3] http://www.fossilgasfallan.se/swedegas-go4lng-och-foretagen-bakom/
[4] http://www.fossilgasfallan.se/swedegas-go4lng-och-foretagen-bakom/
[5] http://www.fossilgasfallan.se/fossilgas-ar-orattvist/
[6] http://supermiljobloggen.se/nyheter/2018/02/regeringen-ger-oklara-besked-om-kritiserad-fossilgas-i-goteborg236

0

L