Motion nr:238
Rubrik: Köttkonsumtionen måste minska
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Ida Woxlin (idawoxlins@hotmail.com)*
Ort:Sandviken
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att Sveriges riksdag och regering tar matens (i detta fall köttets) klimat samt övriga påverkan på allvar
Att Sveriges riksdag och regering gör upp en tydlig plan för hur köttkonsumtionen i Sverige ska minskas, t.ex. servera mer vego i skolor, på sjukhus, med mera
Att Sveriges riksdag och regering jobbar och prioriterar denna fråga på ett aktivt sätt

Sammanfattning:
Dagens köttproduktion/konsumtion påverkar miljön enormt negativt, men även vår hälsa, djuren och världens befolkning i övrigt.

Motiv och bakgrund:
Köttkonsumtionens miljöpåverkan är ohållbar. Maten står för ca 25 % av medelsvenskens klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2008) och det livsmedel som har störst miljöpåverkan är köttet. Vi behöver minska köttkonsumtionen för miljöns skull, men för ett effektivt och prioriterat arbete för detta tror jag att det krävs en helhet där riksdagen/regeringen kan se att en minskad köttkonsumtion kommer gynna Sverige och världen på flera plan.

Enligt en rapport från Oxford, publicerad i Proceedings of National Academy of Sciencesglobal skulle en global övergång till en växtbaserad kost kunna spara 700-1000 miljarder dollar per år i minskade sjukvårdskostnader samt att det bedöms att drygt åtta miljoner människoliv årligen ska kunna räddas. Växthusutsläppen från matsektorn beräknas dessutom kunna reduceras med över två tredjedelar. I dag äter vi svenskar i genomsnitt så mycket kött att vi ökar risken för tarmcancer, bröstcancer, diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Bland annat Världscancerfonden, Livsmedelsverket och Jordbruksverket rekommenderar att vi minskar animaliekonsumtionen av hälsoskäl. Världshälsoorganisationens internationella cancerforskningsinstitut IARC har dragit slutsatsen att processat kött är säkert cancerframkallande, medan rött kött ska klassas som cancerframkallande med mycket hög sannolikhet. Köttkonsumtionen påverkar dock inte endast köttätande människors hälsa negativt, utan även människor i världens fattigaste länder som får svälta för att vi i Europa importerar så pass mycket djurfoder - vilket hänger ihop med klimatpåverkan det ger. Enligt SMMI svälter idag en miljard människor. En miljard människor dör av svält, men det är inte på grund av egentlig matbrist. Vi producerar idag mat nog för att mätta 12 miljarder människor – problemet är att vi använder maten för att föda djur som sedan ska bli kött till rika människor. Detta är mat som utan problem hade kunnat mätta och försörja världens fattiga, men som istället importeras (och förstör miljön) till köttdjur.

Dagens köttproduktions/konsumtions konsekvenser är alltså att både klimat, människor och djur får lida - vilket egentligen är helt i onödan då en minskad köttproduktion skulle bidra med så mycket gott för världen och vårt klimat i helhet. En minskad köttkonsumtion behövs för att:
- Uppnå världens miljömål
- Öka en god hälsa i samhället och därmed minskade sjukhuskostnader
- Minska fattigdom och svält
- Minska djurens lidande

Allt hänger ihop och återkommer på ett eller annat sätt till klimat. Vi behöver en förändring NU och den förändringen kan vi inte göra själva utan stöd från riksdag/regering!

Lösningen på detta hänger till stor del på riksdagen/regeringens arbete för att införa en vegonorm i samhället, vilket på ett enkelt sätt skulle kunna vara att börja servera mer vego i t.ex. skolor och sjukhus mm. samt öka kunskapen om den växtbaserade kostens fördelar samt om köttproduktionens konsekvenser. Människor behöver bli mycket mer medvetna om köttets påverkan på världen för att aktivt börja göra skillnad i sin egna vardag, vilket är det som kommer göra den stora skillnaden i slutändan.238

0

L