Motion nr:24 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-02-20
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Inför genom lagstiftning krav på att alla konsumentprodukter märks så att de lätt kan avfallssorteras för återvinning av innehållet och dess resurser.

Sammanfattning:
Ett stort hinder för att nå en cirkulär användning av jordens resurser är att blandningen av olika material i produkter är okänd. Ett krav på tydlig märkning vid produktionen skulle ge produkter, som avsevärt lättare sorteras i behandlingsbara fraktioner när produkterna lämnas som avfall. EU skulle kunna ge ett sådant tillägg till det redan existerande avfallsdirektivet och då även gälla för importprodukter.

Motiv och bakgrund:
Det är svårt att sortera avfall i olika fraktioner efter innehåll och det blir därmed svårt att återvinna resurser. Bristen på information om innehållet leder till att onödigt mycket avfall förbränns istället för att återvinnas. Detta strider mot den vedertagna principen om att avfall skall stanna på högre steg i avfallstrappan än förbränning.
Märkningstekniken utvecklas snabbt. Till exempel kan textilier märkas med streckkod men än bättre med radiofrekvens-identifiering (RFID - (som du kanske har för att öppna porten)). Märkningen kan till exempel innehålla information om fibersammansättning, kemikalieinnehåll och lämplig avfallsfraktion. Textilierna eller fibrerna kan då återvinnas. Idag eldas cirka 80.000 ton textilier, vilket ger knappt 120.000 ton koldioxidtillskott till atmosfären. Denna belastning kan till stor del undvikas. För närmare studier se: Naturvårdsverkets rapport 6685 oktober 2015 ?Textilåtervinning. Tekniska möjligheter och utmaningar. Alternativt http://rdcu.be/nmJ2Bilaga: 10.1007_s13280-016-0822-5.pdf

24

3

3

0

L