Motion nr:247
Rubrik: Rättvis omställning – gröna meningsfulla jobb, minskade klyftor
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Ellie Cijvat (ellie.cijvat@gmail.com)*
Ort:Malmö
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda, att anta en hållbar grön och social arbetsmarknadspolitik med målet att till 2030 ha skapat minst 150 000 gröna meningsfulla jobb.

Sammanfattning:
Redan för ett antal år sedan sattes ambitiösa projekt igång I Danmark, England, Sydafrika m fl för att få till stånd en rättvis omställning, d v s en omställning av nyckelsektorer I våra samhällen utifrån målet att drastiskt minska utsläpp av växthusgaser på hemmaplan, samtidigt som man skapar meningsfull sysselsättning (s k gröna jobb) och ökar den sociala hållbarheten genom minskade klyftor. Vi kan ställa om energiförsörjningen, skogsbruket, transportsektorn, jordbruket. Minst 150 000 nya jobb kan skapas, men åtgärder som basinkomst och arbetstidsförkortning bör undersökas.

Motiv och bakgrund:
Redan för ett antal år sedan sattes ambitiösa projekt igång I Danmark, England, Sydafrika m fl för att få till stånd en rättvis omställning, d v s en omställning av nyckelsektorer I våra samhällen utifrån målet att drastiskt minska utsläpp av växthusgaser på hemmaplan, samtidigt som man skapar meningsfull sysselsättning (s k gröna jobb) och ökar den sociala hållbarheten genom minskade klyftor.

Men läget är ännu mer allvarligt nu. Vi blir påminda om klimatförändringens inverkan på stabiliteten I regioner, med ökad urbanisering, krig och konflikter, och människor på flykt. Samtidigt blåser det kalla vindar I EU och Sverige som båda stänger sina gränser och behandlar människor på flykt på ett ovärdigt sätt. Flyktingar utmålas som syndabock för allehanda sociala problem, medan den gemensamma välfärden skärs ner I stort sett oavsett regeringens färg.

Sverige behöver en annan politik, och en stark folkrörelse för en rättvis omställning. Vi kan ställa om vår energiproduktion, till 100% förnybart. Installering och underhåll av solceller och vindkraftverk ger många nya jobb, många fler än vad stängning av kärnkraftverk kostar vad gäller antalet jobb. Att ställa om skogsindustrin till minst 50% kalhyggesfritt kan stärka den biologiska mångfalden samtidigt som träden bindar kol. Ett regenerativt jordbruk utan djurindustri men med naturbete där det passar kan göra samma sak. Byggbranschen kan dels ställa om hyresrätter till att vara energibesparande – utan att det behöver leda till chockhöjda hyror och renovräkning. Trafiksektorn måste ställas om till kollektivtrafik och mer spårburen trafik. Sammanlagt bör dessa reformer kunna leda till ett netto på 170 000 nya jobb.

Men vi behöver dela på dessa. Arbetstidförkortning är ett måste, och basinkomst bör undersökas. En grundtrygghet för alla, och 6-timmars arbetsdag kan vara reformer som minskar klyftor, ger mer fritid, och ökar inkluderingen av alla.

Ett paket av åtgärder för en grön och social arbetsmarknadspolitik är görbart och borde vara en självklarhet, men kräver idag modiga politiker.

Ellie Cijvat247

0

L