Motion nr:251
Rubrik: Särskilt stöd till ekologisk odling
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-07
Motionär:Agneta Liljesköld (agnetalj@gmail.com)*
Ort:Stockhom
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Regeringen ska ge öronmärkta subventioner för ekologisk odling
Stödet måste öka för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel
Omsorgen om människors hälsa gör det nödvändigt att förbättra villkoren för ekologisk odling

Sammanfattning:
Det behövs en reformerad jordbrukspolitik, dels för folkhälsans skull men också på grund av en allt större efterfrågan på ekologiska produkter. Böndernas svårigheter att få lönsamhet i sitt jordbruk när de vill odla ekologiskt är ett problem

Motiv och bakgrund:
Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar hela tiden men tillgången på dessa är inte lika stor på grund av böndernas svårigheter att få lönsamhet i jordbruket. Ge Sveriges bönder större möjligheter till ekologisk odling genom att ge statliga riktade subventioner till dem som vill inrikta sin produktion på ekologiska livsmedel. Det finns idag möjlighet att ansöka om medel för ekologiskt bruk inom landsbyggdsprogrammet. Storleken på ett sådant särskilt stöd för omställning har vi i Sverige möjlighet att bestämma nationellt inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Stödet måste växa så att bredden och ökningen kan tillgodose en ökande konsumtion. Detta också med hänsyn till folkhälsan. Studier har visat i flera år att bekämpningsmedel mot skadedjur på grödorna hamnar i livsmedlen och påverkar människors hälsa negativt. Det är nödvändigt att utvidga ett särskilt stöd med höga statliga subventioner för de lantbrukare som satsar på ekologiskt jordbruk251

0

L