Motion nr:252
Rubrik: Nuvarande BNP-begrepp behöver revideras/kompletteras.
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-03-08
Motionär:Ingegerd Kjellberg (ingegkj@telia.com)*
Ort:Borlänge
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
I nuvarande Nationalräkenskaper och BNP ingår ej miljö, hälsa, obetalt arbete och fred.
Däremot ingår i BNP-begreppet olyckor och krig som bidrar till ökning till BNP.
Ökat BNP kan ha negativa effekter på medborgarnas livskvalitet. Då nationalräkenskaperna inte tar hänsyn till hållbarhet och miljöförstörning kan förbrukningen av naturresurser och konsumtion riskera framtida liv.
BNP måste revider

Sammanfattning:
Då nuvarande BNP-begreppet mycket starkt påverkar politiska beslut och mycket av olika typer av planering är det förödande att värdet av miljö, hälsa , obetalt arbete ,fred, hållbarhet och miljöförstöring ej ingår. Förbrukning av naturtillgångar och konsumtionstakt kan även äventyra framtida levnadsstandard och möjlighet till fortsatt liv.
BNP-begreppet behöver därför revideras/kompletteras.
Det mesta av materialet kommer från en bok av Knut Kainz Rognerud:"Tio trasiga teorier om ekonomi". ISBN 978-91-7343-665-6

Motiv och bakgrund:
Eftersom BNP-begreppet har så stor betydelse för många beslut idag men ger en så skev bild av konsekvenserna av besluten och hur de drabbar är det viktigt med en revidering/komplettering. Ofta drabbas även kvinnor och barn hårdast men även framtida livsbetingelser. Ekonomidepartementet men även många andra departement eller institutioner berörs samt möjligheten att klara klimatmålet + 1,5 grader C.
Det mesta av materialet kommer från en bok av Knut Kainz Rognerud: "Tio trasiga teorier om ekonomi" ISBN 978-91-7343-665-6252

0

L