Motion nr:254
Rubrik: Skogsbrukspolitiken behöver förnyas.
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-03-13
Motionär:Ingegerd Kjellberg (ingegkj@telia.com)*
Ort:Borlänge
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Nuvarande skogsbrukspolitik behöver förändras. Kalhyggesbruk och tunga skogsmaskiner ger stora markskador. Vegetationen skadas under många år och man får stora koldioxidutsläpp. Bär och svamp försvinner under många år. Rörligt friluftsliv försvåras. Djurliv påverkas och biologisk mångfald.
I stället bör hyggesfritt, naturkulturskogsbruk införas.

Sammanfattning:
Naturkulturskogsbruk eller liknande metoder bör införas i stället för nuvarande kalhyggesbruk som har många negativa effekter. Tunga skogsmaskiner och kalhyggen ger stora markskador. Vegetationen skadas under många år så marken ger stora koldioxidutsläpp. Bär och svamp försvinner under lång tid. Rörligt friluftsliv försvåras eller omöjliggörs. Djurliv och biologisk mångfald påverkas.

Motiv och bakgrund:
Kalhyggesfritt skogsbruk, typ naturkulturskogsbruk, har många fördelar. Den biologiska mångfalden och djurlivet gynnas samt rörligt friluftsliv, jakt och friskvård. Bär och svamp kan plockas och även bidra till folkhushållet. På grund av ringa markskador och vegetation i olika åldrar slipper man stora koldioxidutsläpp från kalhyggen under lång tid. Denna typ av skogsbruk ger även bättre ekonomi och värdefullare råvara.
Jordbruksdepartement, Miljödepartement, Skogsstyrelse och Länsstyrelse är bl. a. berörda myndigheter.
Boken "Skogslandskap farväl", ISBN 978-91-639-2887-1 och olika artiklar är underlag för motionen.254

0

L