Motion nr:257
Rubrik: Inför vegetarisk mat minst en dag i veckan
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-04-12
Motionär:Anna Formgren, Emelie Lindholm (anna.formgren@hotmail.com)*
Ort:Gävle
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Inför vegetarisk dag minst en dag i veckan på alla de kommunala instanserna som skola och äldrevård.

Sammanfattning:
Vi äter för mycket kött, det förstör miljön och eftersom det förstör hälsan kostar det också pengar för staten. Det förstör miljön eftersom produktionen släpper ut mycket koldioxid dessutom förorenar det vatten. Vegetarisk mat har tillsammans med en i övrigt hälsosam livsstil visats minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför borde 20 procent av den mat kommunerna serverar alltid vara vegetarisk.

Motiv och bakgrund:
Kommunerna är mest berörda eftersom det är dem som ansvarar för omhändertagande av barn och äldre, vilket är grupper som behöver serveras mat.

I nuläget är vegetarisk mat ett alternativ man kan be om istället för en naturlig del av alla berördas kost så som fisk och kött är idag.

Referenser
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/mat-och-jordbruk/kottguiden/kott-och-vattenatgang/1628881-wwfs-kottguide-kottets-vattenavtryck
https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Rapporter/Sammanfattning_kostnader_hjart-karlsjukdom_2010.pdf
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/03/Vegetarisk-mat-ar-bra--aven-for-sma-barn/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/fakta-om-offentliga-maltider
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/kottochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.htmlBilaga: Infor-vegetarisk-mat-minst-en-dag-i-veckan.pdf

257

0

L