1
Motion nr:26 version nr: 6Välj version:
Rubrik: Ödesfrågan och svaret
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-04-04
Motionär:Kalle Petré, Elisabeth Rosenborg, Björn Idar (Kalle.Petre@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Regering, partier och organisationer i Sverige och globalt måste utarbeta tillräckliga program för 'Klimat och 1 klot' [1]
- för omställning av livsstilen, produktionen och ekonomin.
- för att samla den politiska styrka som behövs för omställning.
Innehållet bör vara i linje med nedanstående. Ta fasta på de motioner som skrivits av Klimatriksdagen 2018 och även 2014. Och Medborgarutredningen.

Sammanfattning:
Miljöpåverkan från livsstil och produktion hotar mänsklighetens framtid. Tillräckligt radikala program behöver utarbetas för omställning av Livsstil, Produktion, Ekonomi och Politik.

Motiv och bakgrund:
Temperaturen i atmosfären och haven stiger kraftigt och andra miljöfaror växer. Fn's klimatpanel beskriver den stigande temperaturen. [1] Världsnaturfonden beskriver ett för högt uttag av jordklotets resurser. [2] Stockholm Resilience Centre beskriver överskridna planetära gränser. [3] Mänsklighetens framtid i anständiga former hotas. Många kallar detta vår ÖDESFRÅGA. Den kräver svar. Här följer ett utkast till detta svar.

För att klara detta behövs en övergripande klimat- och resursplan, som saknas idag, och som innehåller åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmålen. [4] Sverige måste klimat- och resursbanta från 11 ton CO2 per person och år mot 1 ton, från 4,2 planeter av resurser till under 1 planet. Det krävs kraftfulla och snabba åtgärder genom minskad konsumtion (= minskat resursuttag). Inom områden som transporter (prio nöjes- och onödigt flyg), livsmedel (prio matsvinn och endast naturbetat rött kött) och byggnation (prio från cement-järn till trä).

Mänsklighetens LIVSSTIL är dess existens. Men livsstilens ökande materiella innehåll hotar mänsklighetens egen existens genom klimat- och annan miljöförstörelse.
- Mål: En livsstil som långsiktigt sänker temperaturen på klotet och håller klotet inom de planetära gränsvärdena.
Möjliga SVAR:
- Minska materiell konsumtion radikalt bland rika klasser och länder.
- Minska världens befolkning.
- Försvara välfärden trots nerväxt och fossil-divestering. Bra välfärd till alla globalt.
- Stöd omställning i fattiga länder. Fattigdomen avskaffas.
- Utveckla kultur, forskning, folkbildning.

PRODUKTIONEN skapar den materiella grunden för Livsstilen. I produktionen sker den andra delen av miljöförstörelsen.
- Mål: En produktion som inte förbrukar resurser för mer än 1 klot.
Möjliga SVAR:
- Minska resursuttaget radikalt. Använd förnybara resurser.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Effektiv effektiv koldioxidfångst. (Men finns en fungerande metod?)
- Fossilfritt jordbruk.
- Byggnation i trä i stället för cement-järn.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar.
- Forskning, utbildning, upplysning om omställning.

EKONOMIN är styrsystemet för Produktionen och delar av Livsstilen. Men styrsystemet lyckas inte förhindra utvecklingen av klimat- och miljöförstörelse.
- Mål: Ett ekonomiskt system som balanserar sociala och ekonomiska krafter så att de planetära gränserna inte överskrids.
Möjliga SVAR:
- Vidta ekonomiska åtgärder för snar nerväxt.
- Vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera ekonomins omställning.
- Stigande fossil-skatt.
- Fossilkapital: Mindre aktörer bör snabbt divestera. Staten bör förstatliga och snabbt stänga verksamheter.

Ytterst är det genom styrkan i POLITIKEN, som allt kan förändras. Men politiken i Sverige och resten av världen har hittills inte förmått mobilisera tillräckligt av styrka för att styra ekonomi, produktion och livsstil till en hållbar utveckling. Okunniga och fega politiker med en oupplyst befolkning kan inte ställa om.
- Mål: Ett politiskt system med tillräckligt folkligt, globalt deltagande i demokratin som gör livsstil och produktion ekologiskt hållbara.
Möjliga SVAR:
- Erkänn problemen! Utveckla en vision för ett globalt, hållbart samhälle.
- Vidta nödvändiga åtgärder för klimat och 1 klot.
- Samling för omställning. Bygg en klimatrörelse stark nog att få medborgare, politiker och företag till besinning!

NOTER
1. Fn:s klimatpanel: "Paris pledges only a third of what is needed to avoid worst impacts of climate change". http://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/emissions-gap-report-2017-governments-non-state-actors-must-do-more
2. Världsnaturfonden, Wwf. "Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter." http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
3. Enligt Stockholm Resilience Center 16 januari 2015 hade fyra av nio planetära gränser blivit överskridna som resultat av mänsklig verksamhet.. http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries-data.html
4. Se Kalle Petrés påbörjade arbete med klimatprogram: http://Klimatprogram.se.
Se ställningstagande till övriga motioner. http://Klimatprogram.se/MotionerKr18.php
Se Archie Duncansons "Hushålla med jordens resurser": http://www.alternativ.nu/hushalla/
Se Drawdown.org.
Se Klimatriksdag2014.se.
Se Medborgarutredningen.se.26

6

6

0

L