Motion nr:38
Rubrik: Stoppa subventioner till alla fossila bränslen
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-01-12
Motionär:Ruzena Svedelius Dr Agr (rsvedelius@hotmail.com)*
Ort:Härslöv
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
* Stoppa omedelbart nedsättning av koldioxid- och energiskatter till fossila bränslen vilket motverkar planer på fossilfritt samhälle.

* Satsa dessa miljarder på innovativa projekt för att ersätta fossila bränslen.

* Satsa på framställning av biogas till el och värme/kyla eftersom elfordon är redan på frammarsch.

* Stoppa framställning av hälsofarlig biodiesel.

Sammanfattning:
Stoppa nedsättningen av energiskatten för dieselbränsle i motordrivna fordon som uppgår till drygt 8 miljarder kronor per år eftersom utsläppen är farliga för hälsa, miljö och klimat.

Stoppa alla skattelättnader för fossila bränslen (inklusive naturgas och gasol) i alla industrier, luftfart, sjöfart, i kraftvärmeverk,
vid bandrift, inom jord- och skogsbruk som uppgår till minst 5 miljarder kronor per år.

Satsa på framställning av biogas och biogödsel i lokala högteknologiska biogasanläggningar.

Stoppa satsningar från allmänna medel på framställning av hälsofarlig biodiesel.

Motiv och bakgrund:
I SVERIGES NATUR 5/2017 redovisas skattesubventioner för fossila bränslen på ca 13 miljarder per år. Skrämmande läsning med tanke på vilka skador användning av fossila bränslen orsakar på hälsa, miljö och klimat.
Smutsiga subventioner ges från allmänna medel som ska i stället satsas på alla sorts innovationer som bidrar till att
a) energieffektivisera för att minska behovet av bränslen
b) ersätta fossila bränslen med förnybara men endast sådana som produceras på ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Ska invånarnas hälsa prioriteras framför ohållbara metoder? Hur kan personer i regeringen och på andra beslutsfattande poster negligera faror med biodiesel? Varför nonchaleras kunskap?Hur ska vi få kunskapsbaserat samhälle?

Inga satsningar av allmänna medel på biodiesel som är farlig för hälsa vilket är dokumenterat - här i några referenser:

(2001-08-10) Dieseln extremt farlig. De dieseldrivna bilarnas emissioner är direkt livsfarliga och dessa bilar borde därför tas ur trafik och byggas om för mer miljöanpassad drift. http://www.miljomagasinet.se/artiklar/diesel_31.htm

(2014-12-09) Biodieselavgaser ger liknande negativa effekter på hjärt-kärlsystemet som avgaser från fossil diesel, enligt en avhandling från Umeå Universitet. http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/fornybara-branslen-kan-vara-lika-halsofarliga-som-dieselavgaser.cid243859

(2016-01-14) Air quality impact of diesel ‘severely underestimated’
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/air_quality_impact_of_diesel_severely_underestimated_442na1_en.pdf

(2016-04-20) Biobränsleanläggning läggs ner. Under de senaste åren har anläggningen producerat tusen ton dimetyleter, DME, som ibland kallas grön diesel…Energimyndigheten har stöttat anläggningen med 100 miljoner kronor de senaste tre åren men avbryter nu stödverksamheten. https://www.nyteknik.se/energi/biobransleanlaggning-laggs-ner-654229338

0

L