Motion nr:40
Rubrik: Klimatkalkylatorer
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-01-16
Motionär:Kerstin Hamberger (kerstin.hamberger@gmail.com)*
Ort:Bohus
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag yrkar på att medel avsätts för att utveckla en lättbegriplig klimatkalkylator där det tydligt framgår hur den är upplagd, bl.a. hur våra gemensamma belastningar skola, vård, omsorg, trafik m.m. räknas in.

Denna skall sedan användas på alla utbildningsnivåer, från lågstadiet och uppåt.

Sammanfattning:
Att alla kan räkna ut sitt eget klimatavtryck på ett enkelt sätt är en bra utgångspunkt.

Det avgörande om vi skall lyckas nå klimatmål är inte vad vi gör på individnivå utan vad vi lyckas få politiker på alla nivåer att genomföra.

Men för att lyckas med det måste vi bli fler som förstår vad som håller på att hända och en bra klimatkalkylator är ett utmärkt instrument för att kunna förstå hur utsläppen ser ut.

Motiv och bakgrund:
De som finns i dag har brister och en utveckling behövs.40

0

L