Motion nr:47
Rubrik: Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner    Rekommenderad 
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-01-28
Motionär:Gunnar Isaksson (Gunnar.isaksson@comhem.se)*
Ort:Göteborg
Organisation:Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Göteborg
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Aktiebolagslagen bör formuleras om, eftersom det idag är oklart vad som är tillåtet att skriva in i bolagsordningen. (1)

Sammanfattning:
Aktiebolagens vinstsyfte hindrar företag från att skriva in hållbarhetsambitioner i bolagsordningen. Aktiebolagslagen bör formuleras om, eftersom det idag är oklart vad som är tillåtet att skriva in i bolagsordningen. (1)

Motiv och bakgrund:
Ett börsbolag som idag går före och skriver in hållbarhetsformuleringar riskerar att kritiseras av aktieägarna och kan även stämmas. (1)
Den svenska aktiebolagslagen föreskriver att aktiebolag ska drivas i vinstsyfte (det finns begränsade undantag). Men den svenska juristkåren är oenig om hur vinstsyftet ska tolkas. Vissa experter menar att bolaget endast får investera i något som skapar större intäkter än kostnader. Enligt dem ligger det på det politiska systemet att ange ambitionerna inom till exempel miljö- och klimatområdet; bolagen ska inte vara uttolkare av vad som är rätt och riktigt. Långsiktigt hållbarhetsarbete skulle alltså strida mot vinstsyftet i denna snäva mening.
Andra menar att eftersom ett bolag har en obegränsad livslängd går det inte att fastställa så strikta kriterier för vad som kan anses ligga i aktieägarnas intresse. För alla investeringar som kan uppfattas som långsiktigt produktiva blir det då, principiellt sett, fritt fram. Denna modernare syn på aktiebolagsrätten ger inte lika snäva ramar för vad styrelsen får besluta om. Men även här måste det finnas ett vinstsyfte, om än långsiktigt. (2)
Kravet på ansvarstagande anses av den tongivande delen av juristkåren inte gå ihop med långsiktigt vinstskapande. Bolaget löper risk att angripas av vissa aktieägare för att inte tänka på vinsten. Att aktiebolagslagen år 2017 kan tolkas på detta sätt visar att den är föråldrad! (2)

(1) ”Aktiebolagslagen stoppar ambitionen” Aktuell Hållbarhet nr 4 juni 2017 https://www.aktuellhallbarhet.se/aktiebolagslagen-stoppar-hallbarhetsambitioner/

(2) ”Mossig svensk aktiebolagslag hindrar hållbarhetsåtaganden” DN Debatt 08-05-17 https://www.dn.se/debatt/mossig-svensk-aktiebolagslag-hindrar-hallbarhetsataganden/Bilaga: DN_170508_Mossig_Aktiebolagslag.pdf

47

0

L