2
Motion nr:53
Rubrik: Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-01-29
Motionär:Lena Wallin (lenamwallin@gmail.com)*
Ort:Brösarp
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att regeringen ger uppdraget till Naturvårdsverket att skapa förutsättningar för en nationell resurshushållningsplan
Att denna tar upp livscykelanalyser på material, degraderingsprinciper samt sätter mål för resursuttag.
Att planen omfattar både nationella resursuttag som import av material och produkter.

Sammanfattning:
Idag kretsar arbetet med att förebygga avfall runt privatpersoner och deras konsumtion samtidigt som avfallsbranschen står som mottagare för de flesta åtgärder som beslutas. Avfallsbranschen förmodas även kunna minska avfallet och påverka människor till ändrat konsumtionsbeteende.
Detta trots att möjligheten till att återvinna och bygga en cirkulär ekonomi återfinns i designstadiet av produkterna. Genom en resurshushållningsplan kan mål sättas för resursuttag och därmed får producenterna ett större incitament att skapa produktdesign som håller materialets värde högt och går att cirkulera.

Motiv och bakgrund:
Genomförande av cirkulär ekonomi måste få kraftigare fart då konsumtionen nu gör att resursuttaget är uppe i fyra planeter. Fokuset på hushållen slår dock helt fel då cirkulära produkter dröjer på marknaden. Avfallsbranschen kan inte heller lösa problemet, då det handlar om produktdesign, produktens farlighet utifrån kemiska ämnen samt degraderingsprinciper av material. Detta avgörs på ett tidigt stadium av producenter. Fokus borde därför vridas till de designprocesser som producenterna har samt den forskning de genomför gällande produkt- och materialutveckling.
Genom att förlägga arbetet i början av produktprocessen blir det möjligt att via mål på sänkt resursuttag stimulera till forskning och design som har cirkulär ekonomi som utgångspunkt. Här kommer då även degraderingsprinciper samt farlighet (giftighet) in naturligt, då producenterna i högre grad kommer behöva skapa marknader sinsemellan för sekundära material samt spillmaterial.
En plan för resurshushållning kan på detta sättet stötta flera miljömål. Minska resursuttag, minska produkters farlighet (kemiska substanser), minska energiförbrukningen (redan bearbetar material samt minskad energiförbrukning för uttag av jungfrulig råvara), renare luft samt styra bort från engångsartiklar.

Se Nationella avfallsplanen.53

0

L