Motion nr:57
Rubrik: Bygg bara passivhus!
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-02-05
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
-att Regeringen och Riksdagen beslutar att införa byggnormer för att all nyproduktion av byggnader skall bli passivhus i den meningen att de värms av verksamheten i huset med eventuellt tillskott från jordvärme.

Sammanfattning:
De stora energislukarna i vardagslivet, som vi kan göra något åt, är bilen, biffen och bostaden. Det jag vill komma åt är att spara energin, som går åt för uppvärmning av byggnader. Nu pågår stora bygginvesteringar i Sverige inte minst för bostadsbygge. För att nå klimatmålet att reducera CO2 utsläpp behöver vi spara energi för uppvärmning av byggnader. Det kommer att kräva stora kostnader i befintliga byggnader. Låt oss därför inte nu uppföra nya byggnader, som om vi några år måste anpassa för att dra mindre energi för uppvärmning. Bygg endast passivhus!

Motiv och bakgrund:
I Sverige skall nybyggnation följa byggnormer och övrig lagstiftning. Det finns ett politiskt tryck i liberal anda för att minska på regleringar och däribland regler för byggande. Med de stora åtagande som Sverige och EU har gjort för att nå minskade utsläpp av CO2 och till och med nå ett samhälle som är fritt från förbränning av fossila bränslen. Då räcker inte de hittills vidtagna och föreslagna åtgärderna till för att nå målet. Det är särskilt tydligt i den pågående snabba urbaniseringen i Sverige med ett välbehövligt tillskott av nybyggda hus och lägenheter. Till exempel i Göteborg byggs en helt ny centrumdel på områden, som tidigare varit hamnar och industriområden. Det är politiker som har planeringsmonopol och i Göteborg är hetsen stor för att mycket skall stå färdigt till stadens 400-års jubileum. I den hetsen kommer klimatmålen i skuggan. I Göteborg är det viktigare att se tillbaka och 400 än att ta klimatutmaningen på allvar. Vi här i Göteborg bygger oss in i ett nytt centrum, som vi snart måste renovera/bygga om för att minska energiåtgången. Uppenbarligen räcker inte den lokala politiska kraften till för att göra planer, som enbart tillåter passivhus i nybyggnation. I detta avseende är det nog likadant i alla Sveriges kommuner. Därför behövs en central reglering, för att vi i Sverige inte fortsatt skall bygga oss hus, som kräver att de tillförs energi för uppvärmning från källor utanför den omedelbara närheten. Jag förstår att det kommer att behövas tillförd energi för uppvärmning, men den bör då tas ut från lokala energidepåer med minimalt CO2 utsläpp och jag föreslår jordvärme.

För att nå detta mål behöver Riksdagen och Regeringen fatta beslut om bindande regler, som föreskriver att all nyproduktion av byggnader skall ske i form av passivhus.57

0

L