Motion nr:59
Rubrik: Återupptagande och utbyggnad av tåg och båtförbindelser inom Europa
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-02-06
Motionär:Lena Pårup, Gerd Johnsson-Latham, Magnus Ivarsson, Inger Lindberg (lenaparup@gmail.com)*
Ort:Lidingö
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Föreslagna åtgärder
Göra det möjligt att välja tåg/båt i stället för flyg/bil genom:
* Att återuppta och bygga ut tåg och båtförbindelser i Sverige och Europa.
* Att det blir pålitligare och enklare att ta tåg/båt.
*Att införa principen förorenaren betalar, vilket skulle göra tåg/båt konkurrenskraftiga i förhållande till flyget.

Sammanfattning:
Förbindelser som lagts ner ca 1990-2010:

Nattåg Stockholm-Hamburg
Nattåg Stockholm-Oslo
Nattåg Stockholm-Göteborg-Halmstad-Helsingborg
Nattåg Stockholm-Köpenhamn
Nattåg Stockholm-Trondheim
Nattåg Malmö-Berlin (året runt)
Nattåg Malmö-Prag-Budapest
Nattåg Köpenhamn-Göteborg-Oslo
Båt Göteborg-London
Båt Stockholm-St Petersburg

Förbindelser som lagts ner ca 2010-2015:

Nattåg Köpenhamn-Schweiz (Basel)
Nattåg Köpenhamn-Amsterdam
Nattåg Köpenhamn-Paris
Nattåg Stockholm-Storlien/Duved/Åre (året runt)
Båt Göteborg-Kristiansand-Newcastle
Båt Göteborg-Kristiansand
Biltåg Hamburg-Wien/Basel/Cannes

Motiv och bakgrund:

Bakgrund
Flygandet i världen har ökat lavinartat och inte minst vi svenskar flyger som aldrig förr. Sedan 1980-talet har flyget konkurrerat ut andra sätt att resa, vilket i princip tvingar det stora flertalet att ta flyget, om de alls vill ha möjlighet att resa.
Bara på några decennier så har en rad tåg och båtförbindelser lagts ned inom Europa, vilket gör det svårt för människor att resa klimatsmart. Detta gör det också svårt för EU och enskilda länder att uppfylla de åtaganden som gjorts avseende miljö och klimat.
Ska vi kunna minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bör nya och tätare tåg- och båtförbindelser byggas ut, både för resor dag- och nattetid.

Avsaknaden av politisk handling när det gäller dessa frågor är tydlig och det enda förslag som lyfts fram är dyra snabbtåg. Varför inga internordiska nattåg? Varför inga nattåg och båtar till andra länder? För att människor ska kunna välja tåget måste det vara punktligt, bekvämt och enkelt. Att beställa en tågresa från tex Stockholm till Barcelona ska vara lika lätt som att beställa en flygresa.

Det är alltså svårare att resa klimatsmart idag än det var 1970, trots många tekniska framsteg. Detta är rätt uppseendeväckande och kräver kraftfulla politiska insatser,
både i EU och gemensamt i de Nordiska länderna.

Lena Pårup
Gerd Johnsson-Latham
Magnus Ivarsson
Inger Lindblad59

0

L