Motion nr:61 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-02-21
Motionär:Thomas Engdahl (thom59engdahl@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Införa ett allmänt ransoneringssystem för nöjesresor med flyg. Varje svensk medborgare tilldelas en kvot flygresor att fritt använda sig av.
Dessutom information som upplyser om den skadliga effekt på planetens klimat och i förlängningen på oss människor som ökningen av koldioxid har.

Sammanfattning:
Varje svensk medborgare får ett "ransoneringskort" (kan ligga digitalt knutet till passet) och utfärdas med 5 eller 10 års intervaller. Exempel: Anta att man får en kvot resor lagrat i passet att användas inom 10 år. Om kvoten utgörs av 10 flygresor tur och retur huvuddestinationen plus eventuella inrikesflygresor (för att nå huvuddestinationen) så står det var och en fritt att fördela dessa resor under de tio åren. Ex. Resa mellan Arlanda och Cancun (Mexico) räknas som 1 flygresa tur och retur även om resan inte är direktflyg utan kräver flera byten för att nå huvuddestinationen.


Motiv och bakgrund:
Flygets klimatpåverkan är stor och ökande. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 90-talet. Nya beräkningar bekräftar att vårt internationella flygande svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige. I beräkningarna av flygets utsläpp av koldioxid är utsläpp på hög höjd (10 000 meter) inräknat (källa: Naturvårdsverket). Det finns en uppsjö av faktabaserade rapporter och inlägg att ta del av i ämnet så jag redogör eller hänvisar inte till dessa här.
De svenska myndigheter/instanser som har mest ansvar är Sveriges regering och riksdag. För att vi ska nå målet enligt Parisavtalet och Sveriges klimatmål krävs kraftfulla och för medborgarna obekväma åtgärder. Det går inte, som vissa påstår i debatten, att förlita oss på att flyget kommer kunna gå på biobränsle eller el. Om det ens är möjligt kommer det ta mycket lång tid att förverkliga, och den tiden har vi inte.
Parallellt med ett införande av ransoneringssystem behövs information till allmänheten. Information som upplyser om den skadliga effekt på planetens klimat och i förlängningen på oss människor som ökningen av koldioxid har. En slags varudeklaration av flyget i likhet med den som vi har för alkohol och tobak.61

2

2

0

L