Motion nr:68
Rubrik: Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen!
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-15
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vi föreslår att

- företags avdrag för energiförbrukning avskaffas,
- dessa ersätts med att arbetsgivaravgiften kopplas till energiförbrukningen.

Sammanfattning:

Vi behöver stimulera arbetsmarknaden till större andel 'gröna' jobb för att sänka Sveriges totala utsläpp. Det enklaste sättet är ekonomiska fördelar kopplade till hur arbetet utförs.

Motiv och bakgrund:

Staffan Laestadius föreslår i boken 'Klimatet och välfärden' (s 137) en klassificering av jobb som 'gröna', 'blå', och 'svarta', där de svarta orsakar fossilutsläpp och de gröna är helt fossilfria. De blå jobben är de som orsakar utsläpp då de utförs men som 'återbetalar' genom att skapa förutsättningar för lägre utsläpp i framtiden; ett exempel är järnvägsbyggen.

Sverige är lyckligt lottat i jämförelse med flera av våra grannländer i det att vi har mycket vattenkraft och en stor potential för vind- och solenergi. En viktig aspekt i detta sammanhang är därför att även förbrukning av förnybar energi kan anses orsaka fossila utsläpp, i den utsträckning den skulle kunna ersätta fossil energi t.ex. genom att Sverige säljer el till Baltikum eller Polen. I praktiken finns det därför mycket få exempel på helt gröna jobb, eftersom de flesta jobb kräver åtminstone elektrisk belysning. Exempel på helt gröna jobb skulle kunna vara ogräsrensning och vandringsguidning.

På samma sätt är det svårt att hitta exempel på helt svarta jobb. Ett exempel som nämnts är motorvägsbygge, men även där skulle man kunna hitta exempel på utsläppsbesparingar för en given transport av gods eller personer. De gröna och de svarta jobben kan därför ses som ändpunkter på en skala, där alla andra jobb faller någonstans emellan. Långtidseffekten av det utförda arbetet tillför en dimension, där de blå jobben är de som har positiv effekt på sikt. (Vi kan även definiera en grupp av arbeten som har negativ långtidseffekt, t.ex 'gula' jobb. Laestadius inkluderar dock dessa i de 'svarta'.)

Vad som föreslås i denna motion är en skatteväxling: Avdrag för energikostnader avskaffas. Dessa ersätts med att företag i alla branscher beskattas utifrån sin totala energiförbrukning, så att grönare företag stimuleras med en lägre arbetsgivaravgift. Graden av framtida utsläppsreduktion bör inte påverka här; det är beställaren av arbetet/ägaren av resultatet som ska belönas eller bestraffas för detta. Premiering av elenergi framför fossil dito åstadkoms med koldioxidskatten.68

0

L