2
Motion nr:72
Rubrik: Hämta inspiration från Kuba   Rekommenderad 
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-18
Motionär:Jan Strömdahl (jfstromdahl@gmail.com)*
Ort:STOCKHOLM
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Sverige måste minska sitt ekologiska fotavtryck från 4,2 till 1,0 jordklot och sina koldioxidutsläpp till högst 1 ton per person.
För att klara av detta i praktiken föreslår jag att Riksdagen och svenska myndigheter studerar Kuba som det enda utvecklade land som är i närheten av hållbarhet. Om Kuba ställer om från olja till sol kan konsumtionen på andra områden öka med 0,4 jordklot.

Sammanfattning:
Kuba är det enda socialt mycket högutvecklade land i världen som har ett ekologiskt fotavtryck i närheten av vad ett jordklot kan klara av. Sverige är också socialt mycket högutvecklat men svenskarna har i genomsnitt en konsumtionsnivå som motsvarar 4,2 jordklot enligt de senaste mätningarna. Bara koldioxidutsläppen motsvarar över 2 jordklot. Jag föreslår att den svenska Riksdagen och svenska myndigheter fördjupar sina kontakter med Kuba för att se vad man kan lära när det gäller jordbruk och mat, energi, transporter, bostadsförsörjning, decentralisering , demokrati och folkbildning.

Motiv och bakgrund:
Svenskarnas överkonsumtion bara ökar och ökar. Ledande politiker och myndigheter försöker lugna oss med att de inhemska utsläppen minskar. Det är sant men utsläppen från import och utrikes resor ökar än mer. Och den konsumtionen ingår i de ekologiska fotavtrycken, som alltså omfattar konsumtionsperspektivet. Till det måste läggas att det är de välbärgade gubbarna som står för den största delen av överkonsumtionen och utsläppen.

Det man kan studera på Kuba är en jordbrukspolitik som prioriterar diversifierat organiskt småbruk och stadsodling. En energipolitik som prioriterar en småskalig produktion av solenergi och bioenergi men ett gemensamt statligt elnät. En transportpolitik som prioriterar järnvägen även i glesbygd samt fyller de fåtaliga bilarna och utvecklar en icke-motoriserad lokaltrafik, främst med cykel.

Kuba utvecklar hela landet, inte minst vad gäller utbildning och hälsovård. Man har infört allmän samhällstjänst och satsar stort på folkbildning och demokratiutveckling.

Jag bifogar en tabell över några länders ekologiska fotavtryck och vad som krävs för att nå hållbarhet.Bilaga: Tabell-EF-2012.pdf

72

0

L