Motion nr:76 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam
Ämnesområde: Global rättvisa
Inskickad: 2018-04-16
Motionär:Andreas Eklund (andreas@ecopar.se)*
Ort:Södertälje
Organisation:De flesta företag och politiker i Sverige, Finland och ev. fler länder håller med.
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Kan Sverige (ihop med Finland) tala internationellt för: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam. Produkter från regnskogsträd ska vara tillåtna, men hyggena ska regleras + inspekteras, så att skövling inte sker. Regnskogssafari kan vara ett sätt till att göra regnskog lönsam.

Sammanfattning:
Kan Sverige (ihop med Finland) tala internationellt för: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam. Produkter från regnskogsträd ska vara tillåtna. Idag är många produkter som framställs ur trä från regnskogar bannlysta. Resultat: Regnskog betraktas som värdelös. Den huggs ner. Träden används inte ens, utan bränns bort, svedjebränning. Plantager med grödor ersätter regnskog. Är det önskvärt?? Hyggena i regnskog ska regleras + inspekteras, så att skövling inte sker. Regnskogssafari kan vara ytterligare ett sätt till att göra regnskog lönsam.

Motiv och bakgrund:
I Sverige och Finland, och även i andra länder, så finns det en skogsekonomi. Ur vissa träslag produceras sågtimmer, ur delvis samma träslag och delvis andra träslag produceras massa. Andra trädarter används i värmeverk till prod. av ånga, hetvatten och el. Det innebär att dagens "kommersiella" skogar kan vara rika på arter. Det är inget problem. Möjligen borde mer "gammelskog" bevaras och inte avverkas. Eftersom skogen är lönsam, så har avverkning där skogen sedan ersätts permanent av t.ex. betesmark och åker upphört. Sverige och Finland har mer skog än någonsin förr.

Kan Sverige (ihop med Finland) driva på i alla internationella sammanhang för: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam. Produkter från regnskogsträd ska vara tillåtna. Idag är många produkter som framställs ur trä från regnskogar bannlysta. Resultat: Regnskog betraktas som värdelös. Den huggs ner. Träden används inte ens, utan bränns bort, svedjebränning. Plantager med grödor ersätter regnskog. Det odlas t.ex. soja i Brasilien och oljepalmer i Sydostasien, i mycket stor skala. Är det önskvärt?? Hyggena i regnskog ska regleras + inspekteras, så att skövling inte sker. Hyggena får inte vara för stora, och helst ska inte kalhyggen vara tillåtet. En del träd i regnskog behöver få stå i 100-tals år för att bli värdefulla. T.ex. teak, mahogny, m.fl.

Regnskogssafari kan vara ytterligare ett sätt till att göra regnskog lönsam.

I EU idag i Västeuropa, främst i Storbritannien och Nederländerna, bland politiker och miljörörelser, finns det idéer om att biodrivmedel och bioenergi, och helst allt skogsbruk, ska förbjudas. I EU och i resten av världen. Men då blir ju all skog värdelös, och då ersätts den med något som är lönsamt, naturligtvis. Det är fel väl att gå.76

2

2

0

L