Motion nr:82
Rubrik: Hindra statligt styrda investeringar i fossil energi
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-08
Motionär:Henrik Petrén (j.henrik.pettersson@gmail.com)*
Ort:Uppsala
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Pensionsfonder och andra fonder som staten råder över ska inte tillåtas investera i företag som utvinner fossila bränslen eller har sina huvudintäkter från den fossila energiutvinningen.
Aktuella innehav ska skyndsamt (säg inom ett år) avvecklas.

Sammanfattning:
Hindra till exempel Fjärde AP-fonden att investera i oljebolag överhuvudtaget. Om man har en heltäckande svartlistning av tobak borde det gå utmärkt att helt svartlista oljebolag.

Motiv och bakgrund:
Trots att till exempel Fjärde AP-fonden har principer som låter bra vad gäller vilka tillgångar man kan placera i [1] har man ändå placerat i Lundin Petroleum och det tyska kolbolaget RWE [2].
Att tvinga fonderna att divestera från fossil energi går i linje med en allt starkare global tendens, nyligen exemplifierad av staden New Yorks beslut att både divestera och stämma oljeföretag [3].
Pensionsfonder är stora placerare, och om man kan göra det kapitalet otillgängligt för fossilindustrin minskar dess möjligheter att göra investeringar och därmed öppna nya gruvor och fält.
Placeringar i fossilenergiföretag kommer förr eller senare att tappa i värde allteftersom fler och fler inser nödvändigheten med ett pris på koldioxidutsläpp (till exempel genom en skatt på EU-nivå), och den investerare som blir sist kvar kommer att förlora mest.
Slutligen anser jag det omoraliskt att jag som framtida pensionär ska dra fördel av att klimatet förstörs.

[1] http://www.ap4.se/hallbarhet-och-agarstyrning/klimat-och-miljo/
[2] https://gofossilfree.org/se/skogsskovling-och-kolbrytning-ap-fonderna-maste-genast-divestera-ur-rwe
[3] https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/10/new-york-city-plans-to-divest-5bn-from-fossil-fuels-and-sue-oil-companies82

0

L