2
Motion nr:86
Rubrik: Solceller på buss-tak
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-19
Motionär:Gertrud Brorsson (info@kollektivtrafikant.nu)*
Ort:Stockholm
Organisation:KOllektivtrafikant Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att pröva ett projekt om att utveckla el-bussar som drivs på solceller.

Sammanfattning:
Det har gjorts något litet försök med solceller så bussen alstraar sin egen energi. Nu tid för en ordentlig satsning. Elbuss finns nu.

Motiv och bakgrund:

2018-02-04
Kollektivtrafikant Stockholm
Gertrud Brorsson
ordförandeSolceller på buss-tak


Kollektivtrafiken i sig är det i särklass mest miljövänliga resandet, förutom gång och cykel, och är till för alla oavsett ålder eller funktion. Trots det måste även den utvecklas och bli mer miljövänlig. Spårtrafiken går på förnyelsebar el sen en tid tillbaka. Även övriga delar av landet som har spårtrafik har i stort gått i samma fotspår. Även om det prövas olika förnyelsebara bränslen med buss så måste alla möjligheter prövas.

Nu har fler av de stora busstillverkarna tagit fram rätt effektiva el-bussar. Bussar som inte behöver ta passagerarplatser i anspråk.

Kollektivtrafikant Stockholm tycker att det borde vara möjligt att driva med el som alstras av solpaneler som finns på taket av bussen. När bussen är i depån ligger panelerna på taket. När den är i trafik borde det kunna vara möjligt att panelerna vrids i solens riktning så att det går att lagra maximalt möjligt el. El som kan lagras och användas hela året och även av fler om så behövs. Blir det så mycket överskott att den inte kan användas går den att sälja. En möjlighet att hålla taxor och avgifter nere för resenären vilket i sin tur kan öka kollektivtrafikresandet.

Vi föreslåbesluta att:

att pröva ett projekt om att utveckla el-bussar som drivs på solceller.86

0

L