Motion nr:87 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Matsvinnet måste minska i alla led från primärproduktion till hushåll
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-14
Motionär:Ulla Björklund (arstabacke.16@gmail.com)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klilmataktion
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
?Fortsatt forskning för att både kunna beräkna och förstå omfattningen av matsvinn i primärproduktion, förädling, livsmedelstransporter, handel och konsumtion.
Följ upp om matsvinnet verkligen minskar i alla led inkl transporter
?Öka andelen av direktförsäljning från jordbruk till konsument.
Minska antalet matsorter
Informera om skillnaden mellan "bäst för" och "tjänligt till" -datum

Sammanfattning:

Vår samlade matkonsumtion i Sverige genererar totalt utsläpp på 21 miljoner ton
CO2, varav mer än hälften av utsläppen sker i andra länder vilket beror på
omfattande import av mat. (Jordbruksverket), 2001 Ref (1)

Motiv och bakgrund:
Ca en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion, går förlorad/eller
till annan användning, vilket motsvarar ca 1,3 miljarder ton mat / år. Men det är
osäkert i vilken omfattning man inkluderat svinn/onödiga förluster i
jordbruksprocesser, lagring och transporter Ref(2)(Food losses in primary production) I en
nordisk studie där man delade upp förlusterna i missad skörd, lagrings-svinn och transporter,
visade det sig att bland vegetariska produkter var svinnet högst för frukt och grönsaker. Ref (3).
Vår samlade matkonsumtion i Sverige genererar totalt
utsläpp på 21 miljoner ton CO2, varav mer än hälften av utsläppen sker i andra länder vilket
beror på omfattande import av mat. (Jordbruksverket), Ref (4)(Jordbruksverket)87

2

2

0

L