2
Motion nr:96
Rubrik: Skapa ett fredsdepartement
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-23
Motionär:Inger Holmlund (inger.holmlund@hotmail.com)*
Ort:Stockholm
Organisation:Kvinnor för fred
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Departementet ska granska alla politiska beslut i samklang med miljö och klimat

Sammanfattning:
Fredsinriktning ska arbetas fram genom
1/ Utbildning om konfliktlösning i skolan, från lågstadium till universitet
2/ Utbildning på arbetsplatser, föreningsliv och näringsliv
3/ Överföring av resurser från militär och vapenindustri till civilförsvar
4/ Internationellt arbete för en fredskultur enligt FN:s stadgar

Motiv och bakgrund:
Fredsfrågan är en grundbult. Det är bara fred i teori och praktik som kan hindra fortsatt miljöförstöring, klimatkatastrofer, mänskligt elände och orättvisor och som kan återupprätta förtroendet mellan människor.
Skapandet av fredsdepartementet riktar sig till alla partier och regeringen. Påverkan kan ske genom Fredskulturnätverk/FKN (facebook).
Australien och England är förebilder.96

0

L