Gör din praktik med Klimatriksdagen – och gör skillnad!

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt

Som praktikant ingår du i ett kansli som koordinerar förberedelser och genomförande av Klimatriksdag 2018.

Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vårt syfte är att samla klimatrörelsen för att tillsammans sätta tryck på politiken att stärka klimatåtgärderna samt att klimat och hållbarhet ska bli tongivande frågor under valåret 2018. Huvudpunkten är att skapa ett stort evenemang 4-6 maj 2018 i Stockholm (Aula Magna Sthlm universitet) som vi hoppas ska samla över 1 000 deltagare, alltifrån gräsrötter, människor från klimatrörelsen, opinionsbildare, entreprenörer och forskare.

Ett antal arbetsgrupper och utskott är redan igång med att förbereda program och innehåll för Klimatriksdag 2018.

Arbetsuppgifter för dig som praktikant

Arbetsuppgifterna läggs upp i samråd utifrån ditt intresse och kompetensområde. Det kan handla om att:

 • Sköta kontakter med organisationer som står bakom Klimatriksdag 2018 i syfte att stimulera dem att bli mer aktivt delaktiga genom att skicka delegater, ge ekonomiskt stöd, boka utställningsplats, skriva motioner, bidra med volontärer till förberedande utskott och evenemanget i sig.
 • Organisera volontärarbetet samt bistå med logistikplanering och annan praktisk planering inför evenemanget.
 • Bistå med programplanering, framtagande av informationsmaterial, mediebevakning.
 • Bistå med hantering av delegatanmälningar och kommunikation med anmälda delegater.

Passande utbildningsinriktning

 • Kommunikatör/Medievetare
 • HR/Organisationsförvaltning/Personalvetare
 • Logistik och ekonomi
 • Miljö och utveckling/Miljö- och vetenskapskommunikation
 • Event and project Management
 • Medieaktivism
 • Företagsekonomi med inriktning marknadsföring/organisation

Anmäl ditt intresse med personligt brev, CV, studieintyg och ett intyg om praktikterminen. Inkludera en presentation av dig själv och ange varför du är intresserad av Klimatriksdagen.

Senaste anmälningsdag: 20 oktober 2017

Skicka din intresseanmälan till karin.sundby@klimatriksdagen.se