Riksdagarna

Grundvalen för Klimatriksdagens verksamhet är riksdagarna. Förutom att de ger legitimitet åt det vi gör är de folkfester som ger styrka och inspiration till alla klimatengagerade besökare.

Klimatriksdag 2022
Klimatriksdag 2018
Klimatriksdag 2014

Klimatriksdag 2022

Klimatriksdag 2022 fokuserade på en särskild aspekt av klimatfrågan, nämligen hur klimatkrisen påverkar oss människor, men också hur vi kan vara en del av lösningen på den. Scenprogrammet tog upp aspekter som fysisk och psykisk hälsa, utbildning, samhällsorganisation och civilsamhällets roll. Vi följde också upp riksdagspartiernas reaktioner på de vinnande motionerna i en omfattande enkät.

Ämnesområden för Klimatriksdag 2022

Scenprogram och videolänkar

Vinnande motioner och partiernas reaktioner

Alla motioner

Sponsorer

Klimatriksdag 2018

Klimatriksdag 2018 var den första som arrangerades av Föreningen Klimatriksdagen. Avsikten var att förena entusiasmen, bredden och inklusiviteten från Klimatriksdag 2014 med ett långsiktigt arbete för att följa upp resultatet, påverka beslutsfattare och opinion, samt att hålla fler klimatriksdagar i framtiden.

Program och videos från Klimatriksdag 2018

Motioner

Sponsorer

Klimatriksdag 2014

Världens första Klimatriksdag ägde rum i Norrköping 2014. Den blev en hejdundrande succé som lyfte klimatrörelsen till oanade höjder. 

Alla motioner till Klimatriksdag 2014

De 35 motioner som gick till omröstning

De 7 vinnande motionerna

Föreningen som arrangerade Klimatriksdag 2014 lade planenligt ner sin verksamhet efter att riksdagen ägt rum. Men initiativtagarna har godkänt den nu existerande Föreningen Klimatriksdagen som arvtagare till klimatriksdagsprojektet.