Uppföljning av stormötena den 6 och 27 oktober 2019Deltog du i stormötet…
6 oktober27 oktober


Tycker du att stormötena klargjorde mål, syfte och struktur för Klimatriksdagens arbete framöver?Har du redan bestämt dig att du vill jobba i en arbetsgrupp och/eller ett utskott, och anmält detta till sammankallande i resp grupp?


Om inte, vill du nu anmäla intresse av att engagera dig i någon grupp? I så fall vilken/vilka?

Arbetsgrupper:
Utskott:


Vill du att vi anordnar en öppen sittning för att gå igenom Slack?