Uppföljning av stormötena den 6 och 27 oktober 2019  Deltog du i stormötet…
  6 oktober27 oktober


  Tycker du att stormötena klargjorde mål, syfte och struktur för Klimatriksdagens arbete framöver?  Har du redan bestämt dig att du vill jobba i en arbetsgrupp och/eller ett utskott, och anmält detta till sammankallande i resp grupp?


  Om inte, vill du nu anmäla intresse av att engagera dig i någon grupp? I så fall vilken/vilka?

  Arbetsgrupper:
  Utskott:


  Vill du att vi anordnar en öppen sittning för att gå igenom Slack?