Vi håller koll på klimatpolitikenWe stay updated on climate policy

sve

Med stöd av de vinnande motionerna från Klimatriksdag 2018 kommer Klimatriksdagen att jobba för att klimatfrågan hålls högt på dagordningen under den kommande mandatperioden och att politikerna hålls ansvariga för sina klimatlöften.

På den här sidan samlar vi allt som Klimatriksdagen har gjort, gör och kommer att göra för att förverkliga den målsättningen.

Using the winning climate proposals from the 2018 Climate Parliament we will push the climate issue to the top of the political agenda during the present parliamentary term, and hold the politicians to their climate promises.

On this page we will provide info on what the Climate Parliament has done, is doing and will be doing in order to attain these goals. Unfortunately, as of now, the main part of this page is in Swedish only but we will be working to translate a fair part of it soon.

2021:

Klimatriksdagen är med och arrangerar konferens om CO2-budgetar
Ekonomi-seminarier i vår
FOLK-webbinarium om medborgarkraft i den lokala klimatpolitiken

2020:

Akutplanen i riksdagens interpellationsdebatt
Nu släpps vår poddserie om akutplanen!
Klimatriksdagen släpper specialrapport om biodrivmedel
Akutplanen lanserad!
Digital inspirationsdag för lokal klimataktivism 3 oktober
Klimatriksdagens aktiviteter under hösten 2020
Rådslag om Green New Deal 8-9 augusti
Evenemang i vår – Klimatriksdagen laddar för akutplan!

+ 2019:

+ 2018:


Konferens om koldioxidbudgetar 26-28 maj

CO2 BUDGET 2021 är en ny konferens som sammanför kommuner, regioner, forskare, klimatengagerade organisationer och allmänhet. I centrum av de tre konferensdagarna står konceptet med lokala koldioxid budgetar. Via seminarier, workshops och paneldiskussioner delar – och skapar – vi kunskap om hur nödvändiga utsläppsminskningar kan beräknas och genomföras på vetenskaplig grund. Konferensen är ett samarrangemang mellan Klimatriksdagen, Klimatsekretariatet och Klimatledarskapsnoden / Uppsala Universitet.

Konferensen pågår den 26-28 maj varje dag klockan 14-00 - 17.00 För program, biljetter & kontakt besök: www.co2-budget.com

Läs broschyren om konferensen för mer information

Öppna webbmöten om ekonomiska styrmedel våren 2021

Klimatriksdagen anordnar under våren 2021 tre zoom-möten om hur ekonomiska och andra styrmedel kan främja rättvis klimatomställning. Serien kompletterar vår akutplan för klimatet genom fördjupad kunskap om ekonomiska styrmedel och ekonomiska överväganden så vi kan utforma huvuddragen i en ekonomisk verktygslåda inför Klimatriksdag 2022 och valet 2022.

Separata anmälningslänkar läggs upp här och på vår Facebook-sida efterhand för varje evenemang, och Zoom-länk skickas sedan med epost till dem som anmält sig.

FOLK-webbinarium 20 februari 2021:
Medborgarkraft i den lokala klimatpolitiken

Klimatriksdagen samarbetar med Klimatsekretariatet och Klimatledarskapsnoden / Uppsala Universitet för att driva på utvecklingen av koldioxidbudgetering främst i kommuner och regioner, och för forskningsbaserad styrning av åtgärder för utsläppsminskningar. Den 3 - 5 maj genomför vi tillsammans en digital konferens för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan forskningen, kommunerna och civilsamhället.

För att samla klimatrörelsens lokala grupper, och erfarenheterna av att driva på kommunerna inför denna konferens, bjöd vi in till webinarium nummer två i Forum för lokal klimataktivism lördag den 20/2 med tema:  Medborgarförslag och lokalt påverkansarbete i klimatpolitiken.

Vi lyfte fram goda exempel, utbytte erfarenheter och sökte möjligheter till samverkan mellan lokala grupper - för att öka trycket på politiken, lokalt och nationellt. Vi diskuterade också gemensamma frågeställningar och utmaningar som vi gärna vill ha upp till diskussion under CO2-budget-konferensen i maj 2021.


Akutplanen i riksdagens interpellationsdebatt

Fredagen den 27/11 behandlade Sveriges Riksdag en interpellation från Jens Holm (V) om Klimatriksdagens akutplan. Den var ställd till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och bestod av två frågor:

  1.  Avser ministern att vidta nya åtgärder och fatta nya beslut för att verkställa förslagen i Akutplan för klimatet?
  2.  Är det ministerns bedömning att några av förslagen i Akutplan för klimatet är av särskilt intresse för att genomföras inom kort?

Debatten kan följas direkt eller i eftersändning via denna länk.

Läs Klimatriksdagens referat av debatten


Nu släpps vår poddserie om akutplanen!

Akutplanen - Hur ska politiken rädda klimatet?" är en podcast där vi möter samtliga riksdagspartier för att diskutera vår tids stora ödesfråga. Under lättsamma former tar journalisten Alexandra Pascalidou och Klimatriksdagens Jonas Bane reda på hur partierna ställer sig till några av de centrala förslagen i Klimatriksdagens akutplan och vilka olika strategier de har för att hinna få ned utsläppen i tid! Podden släpps fredag 27 november!

Programledare: Alexandra Pascalidou är en flerfaldigt prisbelönt mediapersonlighet och människorättskämpe. Hon har genom åren arbetat som bl.a. journalist, författare, programledare, skådespelare, föreläsare, moderator och entreprenör. Jonas Bane är Klimatriksdagens ordförande och har ett förflutet som skådespelare, producent och föreläsare. Han har tidigare varit talesperson för Klimataktion och sitter även i styrelsen för Reformaten.

Du hittar vår serie där poddar finns – exempelvis på Spotify (länk)

Klimatriksdagen släpper specialrapport om biodrivmedel

Klimatriksdagen har tagit fram en rapport om klimatnyttan med regeringens stora satsning på biodrivmedel. I rapporten diskuteras huruvida den förda politiken verkligen bidrar till att vi når klimatmålen, eller om vi rent av går åt fel håll? Och hur avgörande är tidsaspekten?

På ett webbinarium den 3 november presenterade vår ordförande Jonas Bane rapporten tillsammans med rapportförfattare Lars Schütt som svarade på frågor (länk till inspelning av webbinariet på YouTube).

Läs specialrapporten om biodrivmedel här.

Vi hoppas kunna följa upp den här rapporten med fler specialrapporter som kompletterar Klimatriksdagens akutplan med fördjupade analyser av viktiga klimatpolitiska frågor.

Klimatriksdagens akutplan lanserad!

Efter en sommarens remissrunda är nu Klimatriksdagens akutplan för den svenska klimatpolitiken färdig och har presenterats för Riksdagens politiker vid en direktsänd ceremoni  utanför Sveriges Riksdag den 18 september.

Under hösten kommer lanseringen att följas upp med en poddserie där politiker intervjuas om sin syn på vår plan. Mer information om detta följer inom kort.


Digital inspirationsdag för lokal klimataktivism 3 oktober

FOLK (FOrum för Lokal Klimataktivism) är Klimatriksdagens mötesplats för grupper som driver lokalt klimatarbete. Vi samverkar med andra rörelser och aktörer för att nå brett geografiskt och socialt.

FOLK vill bjuda in er till en digital inspirationsdag lördag den 3 oktober 2020 kl 13-16  där lokala grupper kan presentera sig för varann och få information om Klimatriksdagens akutplan för klimatomställning. Vi pratar också om Coronakrisens konsekvenser och möjligheter till att driva på för en rättvis omställning till ett hållbart Sverige. En viktig fråga här är hur vi stärker lokala samhällens motståndskraft.

Vi presenterar goda exempel på lokalt påverkansarbete och omställningsprojekt från några håll. Diskussioner i smågrupper. 

Anmäl er via denna länk.

Rådslag om Green New Deal 8-9 augusti

Klimatriksdagen, Klimataktion, Färnebo Folkhögskola och Jordens Vänner har tillsammans tagit initiativ för ett rådslag 8-9 augusti om en Green New Deal för Sverige! Denna helgkurs är för dig som vill lära dig mer och diskutera hur vi gemensamt kan tackla klimatutmaningen och coronakrisen.

Hur kan vi samtidigt skapa nya jobb, minska klyftorna och stärka demokratin i Sverige? Du kan delta på plats på Färnebo folkhögskola invid Dalälven, via videolänk hemifrån – eller var du än råkar befinna dig denna augustihelg! Mindre möten ordnas även i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm.

Klimatriksdagens aktiviteter under hösten 2020

Klimatriksdagen har under en längre tid jobbat med ambitionen att genomföra en “halvtidsriksdag” i Göteborg under oktober 2020. Tyvärr har det osäkra läge som uppstått i och med Coronaviruset lett till att vi har fått ställa in dessa planer. Det känns inte säkert att planera ett större evenemang så snart i tiden.

Men arbetet med Klimatriksdagens akutplan för svensk klimatpolitik har fortsatt som planerat och kommer att presenteras för riksdagspartierna under början av hösten. Under sommaren går akutplanen ut på remiss bland föreningens medlemmar. Vi har också påbörjat planeringen av ett fysiskt evenemang under våren 2021.

Evenemang i vår – Klimatriksdagen laddar för akutplan!

Under våren har Klimatriksdagens utskott jobbat intensivt med förberedelserna för att ta fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid. Ett antal publika seminarier har hållits med fokus på olika aspekter av klimatfrågan för att skapa ett underlag för planen (se nedan). Nästa steg är att utskottens förslag till akutplan inom kort kommer att gå ut på remiss till medlemmarna i Föreningen Klimatriksdagen, varefter den färdiga planen presenteras för riksdagspartierna i höst.

Vårens genomförda evenemang
• 23/5: "Ett hållbart klimatsmart jordbruk"

Klimatriksdagens utskott för skog, mark, vatten och jordbruk bjöd in till ett seminarium om jordbrukets nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle.

+ Mer om evenemanget

Jordbruket står för 20 % av klimatpåverkan, varav hälften kommer från växtodling och hälften från djurhållning (IPCC-5). Detta måste minska. Såväl nationellt som internationellt bör val av metoder och typ av produktion anpassas till de lokala förhållandena. Syftet med detta, helt digitala, seminarium var att belysa och utveckla åtgärder om ett hållbart och klimatsmart jordbruk. Seminariet var den femte delen i Klimatriksdagens seminarieserie under våren 2020 och en del i arbetet med att ta fram en akutplan för klimatet.

Se en inspelning av seminariet som ligger på Klimatriksdagens YouTube-kanal.

Läs ett referat av seminariet.

Paneldeltagare

  • Gunnar Rundgren – en av grundarna till KRAV
  • Artur Granstedt – docent i ekologiskt lantbruk och forskar nu om biodynamisk odling
  • Jan Eksvärd – senior expert i hållbar utveckling på Inspire Action & Research AB
  • Jon Orvendahl – rådgivare ekologisk odling
  • Jenny Jewert – jordbruksansvarig på WWF
  • Jens Berggren – hållbarhetsexpert på LRF

Moderator: Varis Bokalders - Klimatriksdagen
Debattledare: Stellan Hamrin - Klimatriksdagen

Program
12.30 Seminariets portar öppnar
13:00-14:00 Korta föredrag av samtliga paneldeltagare.
14:00-14:20 Paus. Under pausen kommer vi även visa en film (som även kan ses senare)
14:20-15:30 Diskussion och frågestund.


• 18/4: "Hur ser en klimatsmart ekonomi ut och hur når vi dit?"

Klimatriksdagen bjöd in till ett helt digitalt seminarium där vi sökte svar på frågor om hur en klimatsmart och hållbar ekonomi ser ut, hur vi tar oss dit och på ett sätt så inte vissa regioner, branscher och redan utsatta personer får betala priset. Vi pratade också om hur Coronakrisens omställning kan ge oss vägledning.

+ Mer om evenemanget

Detta är en del av den seminarieserie som Klimatriksdagen ordnar inför framtagandet  av en akutplan för klimatet, dessa seminarier kommer att bidra till åtgärdsförslagen.

Du kan se en inspelning av seminariet på Klimatriksdagens YouTube-kanal. Du kan också läsa ett referat av evenemanget.

På programmet

Om miljömålen som saknas för den globala nivånJonas Allerup, Klimatanalytiker Naturvårdsverket

Om marknadsmekanismer när utsläppen måste minskaThomas Franzen, fil dr Nationalekonomi, fd vice Riksbankschef

Om hur marknaden behöver ersättas med en ekonomi som utgår från planetens gränserAnders Wijkman, fd ordf Rome Club, fd ordf Miljömålsberedningen

Om koldioxidtullar, handelsavtal och utsläppsrätterMagnus Nilsson, Miljökonsult, debattör

Panelsamtal del 1

Om stöd i klimatomställningen när olika regioner och branscher drabbas särskilt hårtSophie Nachemson-Ekwall, Forskare, Handelshögskolan Sthlm, Center for Research on Sustainable Market (CRSM).

Coronakrisen och klimatkrisen – Vad kan vi lära oss?Annika Carlson Kanayama, Forskare KTH Strategisk hållbarhet, fd forskningschef på FOI.

Panelsamtal del 2

Vi avslutar med ett mingel, där vi tar kontakt, ställer frågor och kan knyta kontakt med intressanta människor ni möter i detta digitala mötesrum. Digitalt - så ni får stå för eget fika.

Moderator: Catarina Rolfsdotter

Ta gärna ta del av Miljörörelsens checklista för klimathandlingsplanen (200315).


• 15/4: "En klimatplan som håller?"

Klimatriksdagen granskar regeringens klimathandlingsplan.
(Framflyttat från 17/3)
Aktuellt! – läs Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen om klimathandlingsplanen!

+ Mer om evenemanget

Innan årsskiftet presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. Under maj och juni ska riksdagens utskott behandla regeringens förslag. Vilka styrkor och möjligheter ser klimatrörelsen med planen? Vilka förbättringsområden är nödvändiga för att planen ska svara mot aktuell klimatvetenskap, mot Parisavtalet och våra egna klimatmål? Är klimathandlingsplanen genomförbar?

Medverkande:
Eva Svedling - Statssekreterare för klimat- och miljöminister Isabella Lövin
Karin Bäckstrand - Ledamot i Klimatpolitiska rådet
Johan Falk - Huvudförfattare och initiativtagare till Exponential Roadmap
Ola Hansén - Senior rådgivare hållbar energi och klimat WWF

Moderator: Johanna Sandahl - Ordförande Naturskyddsföreningen

Datum och tid: 15 april 18:00 - 19:30

Se seminariet i efterhand via Klimatriksdagens Youtube-kanal.

Du kan också läsa ett referat av seminariet.

Samarbetspartners:
Världsnaturfonden (WWF)
Naturskyddsföreningen
Svensk Mat- och Miljöinformation (SMMI)
Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF)
Medveten Konsumtion
Global Utmaning
Föräldravrålet
We Don’t Have Time
Omställningsnätverket
Klimataktion


• 30/3: Hur når vi en fossilfri transportsektor?

Seminarium med utskottet för transport och infrastruktur. I samarbete med 2030-sekretariatet.

+ Mer om evenemanget

Hur når vi en fossilfri transportsektor?

Klimatriksdagen och 2030-sekretariatet bjöd in till ett helt digitalt seminarium där vi diskuterade hur vi kan accelerera utvecklingen till en fossilfri transportsektor. Vi diskuterade fordon, drivmedel och beteende.

Se en inspelning av seminariet på YouTube.

Presentationsmaterial mm hittar du på 2030-sekretariatets sida om evenemanget.

På programmet:

Mobilitet – Kvinnor visar vägen! Christian Dymén; Hur skiljer sig mäns och kvinnors resmönster och vilka klimateffekter får skillnaderna?

Kollektivtrafik – Fördubbling av resandet till 2030. Helena Leufstadius; Om kollektivtrafikens mål och utveckling mot fördubbling.

Järnväg – Fortsatt överföring av person- och godstrafik från väg till järnväg. Pär Helgesson; Vad krävs för att möta behoven av ökad kapacitet, tidshållning och bekvämlighet från person- och godstrafik?

Paneldebatt med de första deltagarna

Flyg – Kan flyget bli hållbart? Jonas Åkerman; Ser vi ett trendbrott till minskat flygande eller är det en tillfällig dipp?

Sjöfarten - överflyttning en snabb avlastning från vägarna.

Fordon - snabb teknikutveckling - räcker det? Victoria Elmgren

Paneldebatt med deltagarna

Moderator: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet


• 25/1: "Råvarukälla eller kolsänka - skogens roll i en snabb klimatomställning"

Panelsamtal ordnat av Klimatriksdagens utskott för skog, mark, vatten och jordbruk i samarbete med Klimataktion och KTH Students for Sustainability.

+ Mer om evenemanget

Den svenska skogen har hamnat alltmer i fokus i arbetet med att övervinna klimatkrisen och nå ett klimatmässigt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi vill bidra till ökad kunskap om målkonflikter och prioriteringar när det gäller skogens betydelse för klimat, biologisk mångfald, samhällsekonomi och folkhälsa.

Den 25/1 2020 hölls det första i en rad offentliga samtal som anordnas av Klimatriksdagen under våren 2020 för att skapa debatt och få fram underlag till en akutplan för klimatomställning av Sverige som Klimatriksdagen planerar att ta fram till hösten 2020. Evenemanget arrangerades i samarbete med Klimataktion och KTH Students for Sustainability.

Panelsamtalet finns inspelat på Klimatriksdagens YouTube-kanal (länk – tyvärr saknar de första 11 minuterna ljud, så denna länk hoppar till där ljudet börjar).

Vill du vara med och påverka vad Klimatriksdagens akutplan ska säga om skogen och skogsbruket? Då kan du svara på vår enkät om just detta. Den skapades inför panelsamtalet men kommer att ligga uppe ett tag till.


Vi är ju en folkriksdag, så vi behöver ditt bidrag! Följ våra seminarier, på plats eller på vår YouTube-kanal, och låt oss veta vad du tycker – det kommer alltid att finnas sätt för dig att framföra din syn på problemen.


©forest
Panelsamtal 25 januari 2020:
"Råvarukälla eller kolsänka - skogens roll i en snabb klimatomställning"

Den svenska skogen har hamnat alltmer i fokus i arbetet med att övervinna klimatkrisen och nå ett klimatmässigt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi vill bidra till ökad kunskap om målkonflikter och prioriteringar när det gäller skogens betydelse för klimat, biologisk mångfald, samhällsekonomi och folkhälsa.

Den 25/1 2020 hölls det första i en rad offentliga samtal som anordnas av Klimatriksdagen under våren 2020 för att skapa debatt och få fram underlag till en akutplan för klimatomställning av Sverige som Klimatriksdagen planerar att ta fram till hösten 2020. Evenemanget arrangerades i samarbete med Klimataktion och KTH Students for Sustainability.

Panelsamtalet finns inspelat på Klimatriksdagens YouTube-kanal (länk – tyvärr saknar de första 11 minuterna ljud, så denna länk hoppar till där ljudet börjar).

Vill du vara med och påverka vad Klimatriksdagens akutplan ska säga om skogen och skogsbruket? Då kan du svara på vår enkät om just detta. Den skapades inför panelsamtalet men kommer att ligga uppe ett tag till.

Länk till recension av evenemanget på Alternativ.nu

 
Image

Klimatriksdagen är med och granskar regeringens klimathandlingsplan

Den 17 december 2019 presenterades huvudpunkterna i regeringens klimatpolitiska handlingsplan . Samma dag gav den samlade svenska miljörörelsen sin syn på planen i ett pressmeddelande undertecknat bl a av Klimatriksdagen.

Läs pressmeddelandet här

Länk till klimathandlingsplanen (PM på regeringens hemsida).

Klimatriksdagen är med och granskar regeringens klimathandlingsplan

Den 17 december 2019 presenterades huvudpunkterna i regeringens klimatpolitiska handlingsplan . Samma dag gav den samlade svenska miljörörelsen sin syn på planen i ett pressmeddelande undertecknat bl a av Klimatriksdagen.

Läs pressmeddelandet här

Länk till klimathandlingsplanen (PM på regeringens hemsida).


Stormöten oktober 2019

Den 6 och 27 oktober träffades ett stort och taggat gäng för att sätta igång arbetet med nästa års upplaga av Klimatriksdagen. Det blev planering, organisationsutveckling och pepp. Vi fick många nya goda krafter till våra arbetsgrupper och utskott och även fräscha perspektiv på hur vi jobbar som organisation.

Söndag 6 oktober kl. 12.00-15.30: Stormöte och upptakt för Klimatriksdag 2020 

Länk till ett referat av stormötet (Klimataktions hemsida)

Söndag 27 oktober kl. 10:30-16: Uppföljande stormöte med fokus på organisation 

Vi fick en lektion i organisationsutveckling med  Frida Sandegård, pedagog, utbildare och processledare, och Samuel Plumppu som är systemutvecklare på We Don't Have Time lärde oss grunderna för verktyget Slack. Alla medlemmar i Föreningen Klimatriksdagen kommer att få ett konto i Slack inom kort. 
Kort referat från dagen (pdf)

Båda mötena skedde i samarbete med ABF.

Klimatriksdagen på klimatfestivalen i Vinterviken

Den 31 augusti 2019 deltog Klimatriksdagen i Klimatfestivalen "What’s next? " i Vintervikens trädgård, Stockholm.

Festivalen bestod av paneldebatter, seminarier, workshops, performance, musik, konst och mycket mer.  Klimatriksdagen informerade om kommande events, både egna och internationella, och vår ordförande Karin Sundby deltog i ett panelsamtal.

Klimatriksdagen på Järvaveckan

Klimatriksdagen deltog på Järvaveckans två första dagar, den 12 och 13 juni 2019. Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna, vilket går helt i linje med vad Klimatriksdagen vill åstadkomma med vår idé om folkriksdagar och medborgarförslag.

Klimatriksdagen satsade stort inför EU-valet våren 2019The EU Elections – our main focus the spring of 2019


Se filmaren Erik Garmos video med uppmaningar att rösta i EU-valet

Klimatriksdagens satsade stort under våren 2019 på att göra EU-valet till ett klimatval. Läs mer nedan om de fyra evenemang vi ordnade om detta.

Läs också om våra kampanjer att göra klimatet till en topp-prioritet i EU-valet:

Our work the spring of 2019 has been focused on the EU Parliament elections in May and how to make them into climate elections. See info on our various events below.

You can also read about our campaigns to make the climate a top priority in the EU Elections!


Den svenska klimatpolitiken ett år efter valet –uppföljning i höst

Långbänken i regeringsbildningen har gjort att vi har fått skjuta upp vår planerade uppföljning av den svenska klimatpolitiken till efter sommaren. Men då kommer vi att ta pulsen på klimatarbetet i regering och riksdag, i budget och lagstiftning, och i uttalanden från det klimatpolitiska rådet och andra röster. Vi återkommer med datum och detaljer!

Omstart för Klimatriksdagen - med sikte på de kommande fyra åren!

Föreningen Klimatriksdagen har förändrat och förstärkt sin organisation för att rusta sig för rollen som kontinuerligt verksam aktör i svensk klimatpolitik.

Vår framtidssatsning har också fått en extra skjuts tack vare att vi nu fått ett tvåårigt projektstöd från Postkodstiftelsen. Mycket glädjande!

Läs mera om Klimatriksdagens framtidsplaner här.

Läs mera om vårt stöd från Postkodstiftelsen här.

Så tycker partierna om Klimatriksdagens vinnande motioner

Vi har skickat alla Klimatriksdagens 12 vinnande motioner till våra riksdagspartier för att få höra deras inställning till våra framröstade förslag. Här nedan redovisar vi deras kommentarer, bredvid varandra så att du kan jämföra responserna.

Partierna är ordnade efter hur snabbt de besvarade våra motioner. Du kan komma till ett partis spalt med hjälp av länkarna i rubrikraden eller genom att scrolla horisontellt.

Motion
[C  KD  L  M  MP S  SD  V alla]
Svar från KD
[C  KD  L  M  MP S  SD  V alla]
Svar från V
[C  KD  L  M  MP S  SD  V alla]
Svar från M
[C  KD  L  M  MP S  SD  V alla]
Svar från L
[C  KD  L  M  MP S  SD  V alla]
Svar från S
[C  KD  L  M  MP S  SD  V alla]
Svar från C
[C  KD  L  M  MP S  SD  V alla]
Svar från MP
[C  KD  L  M  MP S  SD  V alla]
1. Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet
Motion nummer: 224; Övergripande frågor
Kristdemokraterna står bakom riksdagens beslut som bygger på Miljömålsberedningens betänkande. Detta innebär att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. I förhandlingarna om en klimatlag och klimatpolitiskt ramverk drev vi just att vi skulle ha en utsläppsbudget kopplat till våra klimatmål. Detta för att göra systemet mer robust. Nu blev det inte riktigt så, vilket vi beklagar. Därför tror vi att en stor del av den framtida klimatdebatten just kommer att handla om ligger vi inom ramen för klimatramverket eller inte. Med en CO2budget hade det ansvarsutkrävandet blivit enklare. Moderaterna står bakom överenskommelsen i miljömålsberedningen om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och vi står bakom den klimatlag som antogs i riksdagen under mandatperioden. Som en av flera åtgärder för att nå målet vill vi införa krav på klimatnyttoberäkningar i regeringens budgetar. Kvantifierbara förslag måste slås fast för att vi ska uppnå våra mål. Vi ser dock att utvecklingen inte nödvändigtvis kommer att gå linjärt utan i skov på grund av när olika teknikskiften får genomslag, t.ex. när elektrifieringen av fordonsflottan får ett brett genomslag. Alla måste göra mer och vi måste följa hur målen uppnås och om det bör sättas nya. Det mest centrala just nu att genom konkreta åtgärder uppnå de ambitiösa mål som slagits fast. Men vi ser gärna att vi kan nå ännu längre till exempel tack vare snabbare teknikskiften. Sverige ska vara ett föregångsland och bli världens första fossilfria välfärdsland. Så kan vi få andra att följa efter. Det innebär inte minst att vi ska leva upp till de klimatmål vi har satt i enighet i Sveriges riksdag, både på kort och lång sikt. Enligt den klimatlag som vi tagit fram så måste regeringen nästa mandatperiod ta fram en klimatplan för hur de ambitiösa klimatmålen som riksdagen beslutat om ska nås.

Redan nu har vi Socialdemokrater då sagt att vi dels vill:
- Öka de investeringar vi hittills gjort i Klimatklivet och Industriklivet, öka kraven på inblandning av förnybart bränsle, stödja köp av miljöbilar med en bonus och beskatta miljösämre bilar hårdare.
- Vi vill fortsätta med flygskatten, kräva inblandning av förnybart även i flygbränsle och införa styrmedel för s.k. gröna inflygningar. Läs mer…

I detta ingår också att vi ska följa och utvärdera vår konsumtions påverkan, inte minst genom att stimulera övergången till en mer cirkulär ekonomi. Det är också därför som vi infört en flygskatt som vi vill behålla. Dessutom vill vi införa ytterligare styrmedel för flyget och sjöfarten, både nationellt och på europeisk och internationell nivå.
Vi är stolta över att vi lyckades få med oss andra partier i en bred politisk överenskommelse kring klimatmål och klimatlag i det klimatpolitiska ramverket. Under arbetet diskuterades möjligheten att utgå från en koldixidbudget istället för procentuella utsläppsmål. Miljömålsberedningen kom i sin sjupartiuppgörelse fram till att det var lämpligt att utgå från det sätt som EU och FN använder, dvs procentuella minskningar jämfört med utgångsåret 1990. Beredningen och regeringen menade att det inte hade någon praktiskt och reell betydelse vilket sätt man beskrev utsläppsminskningarna utan förordade då metoden som var mer känd hos allmänheten och överensstämde med EU:s och FN:s metod.Regeringens bedömning är att de mål vi satt är i överensstämmelse med parisavtalet och kommer att göra att vi klarar vår andel av åtagandet i avtalet.Vi socialdemokrater är motståndare till det ”siffertrixande” i klimatpolitiken som köp av åtaganden i andra länder och olika former av kompensation. Vi har ju hemläxan kvar att göra i vilket fall eftersom alla utsläpp ska bort. Ju längre vi väntar desto dyrare blir det. Dessutom innebär ju parisavtalet att alla länder ska minska utsläppen och risken för dubbelräkning är uppenbar. Men kompromissen i miljömålsberedningen ledde till att riksdagen beslutat att ett visst utrymme för detta finns förutsatt att internationella regler följs.Vad det gäller CCS-teknik så ser vi inte att det inom överskådlig tid är en priseffektiv metod för att minska utsläppen.
För Centerpartiet är det mycket angeläget att Sverige för en politik som ger tydliga resultat i form av utsläppsminskningar. Det betyder att det behövs effektiva styrmedel på en rad områden. Klimatlagen är en del av detta, men också hur skatter och annan lagstiftning liksom ambitionsgraden i våra målsättningar. Parisavtalet måste upprätthållas, och Sveriges ambitioner höjas så att Sverige ska vara helt förnybart och fritt från nettoutsläpp år 2040. Det är viktigt att den politik som förs vilar på vetenskaplig grund, och den måste också skapa spelregler som gör det möjligt för företag att aktivt bidra till minskade utsläpp och nya innovationer. På så vis kan också fler nya gröna jobba skapas. Vi ser också tekniker som leder till negativa utsläpp som en pusselbit i sammanhanget och har föreslagit satsningar för att stimulera detta. Ja, Miljöpartiet håller med om att Sverige ska basera vår klimatpolitik på vetenskap. Vi menar också att det är viktigt att mäta och följa upp arbetet för att veta hur det går och för att säkerställa att vi når målen och att de åtgärder som vi gör får önskad effekt.

Storbritanniens arbete med koldioxidbudget är inspirerande och viktigt. I flera kommuner och landsting pågår redan idag ett omfattande arbete att beräkna, redovisa och följa upp klimatgasutsläppen, t.ex. med hjälp av Greenhouse Gas Protocol (WBCSD) eller andra metoder. Vi är nyfikna att pröva något liknande i Sverige på nationell nivå. Dock har bedömningen hittills varit att det inte varit möjligt att få igenom ett sådant förslag i Sveriges riksdag.

2. En riksomfattande folkbildningskampanj
Motion nummer: 54; Övergripande frågor
En folkbildningskampanj om samhällets klimatpåverkan kan vara en god idé.  Kristdemokraterna har emellertid inget sådant förslag i nuläget. Bra förslag. Det är viktigt att sprida kunskapen om klimatförändringarna och dess konsekvenser, vi är dock inte övertygade om att detta bäst sker genom en skattefinansierad folkbildningskampanj. Däremot är det viktigt att det finns bra information om hur t.ex. nya bilar påverkar miljön. På så sätt får konsumenter bättre möjligheter att göra välinformerade val. Det är väldigt viktigt att allt fler tar till sig information om hur miljö och klimat påverkar oss alla liksom allt liv på jorden samt vad som måste göras för att rädda klimatet. Här spelar ansvariga myndigheter, t.ex. Naturvårdsverket en central roll. Dessutom gör en rad organisationer ett fantastik arbete för att utbilda allmänheten, opinionsbilda och driva på politiker att agera. Det mest effektiva är enligt vår mening att dessa centrala aktörer får fortsätta att bedriva sitt viktiga arbete. Vi tror att de flesta faktiskt är medvetna om klimatkrisen, de som inte är det kommer att vara svåra att övertyga/nå även med en folkbildningskampanj som organiseras uppifrån. Men vi ser självklart behovet av att ha människor med oss i omställningen och att t vi som politiska ledare måste ta ett större ansvar för att ställa om samhället så att det blir lättare att göra rätt, både som privatperson och företag. Läs mer…

För oss socialdemokrater måste den politiska utgångspunkten vara att göra det lättare för människor att göra rätt, med styrmedel och lagstiftning, Det krävs att vi ständigt påminner människor om vilken otroligt utmaning vi står inför och att den måste mötas med förändringar av vårt sätt att göra saker idag. Det kommer inte alltid att vara lätt eller populärt men vi är beredda att använda hela verktygslådan för att nå dit.
Det är viktigt att människor har tillgång till information om klimatförändringarna, hur de påverkar oss och vilka insatser som Sverige gör och kommer att göra. Skolan spelar en viktig roll i sammanhanget. Liksom ansvariga myndigheter, som behöver se till att det finns tillgång till tydlig och begriplig information. Folkbildning är också viktigt. Sverige har av tradition en stark folkbildningsrörelse med studieförbund som bedriver verksamhet i hela landet. Dessa bör ges goda förutsättningar att både engagera sig i och sprida kunskap om klimatarbetet. På så vis får också folkbildningen i klimatfrågor förankring i civilsamhället. Att öka kunskapen om och engagemanget för omställning till ett fossilfritt samhälle är viktigt och nödvändigt för att lyckas. Miljöpartiet har i regering lagt den största miljöbudgeten någonsin och i uppdraget till flera av våra svenska myndigheter ingår arbete för att öka allmänhetens kunskap och att öka dialogen om miljö och klimat mellan olika aktörer i det svenska samhället - akademin, företagen, myndigheter, skola, politiker, allmänhet.

Förslaget om en skattefinansierad riksomfattande folkbildningskampanj är intressant och tankarna går till tidigare nationella kampanjer som t.ex. “Håll Sverige Rent” (stiftelsen Håll Sverige Rent grundades av Naturvårdsverket och AB Svenska Returpack 1983 i syfte att minska nedskräpningen i Sverige). Läs mer…

Miljöpartiet har i nuläget inget skarpt förslag på en enskild folkbildningskampanj om klimatet. Jämfört med nedskräpning bedömer vi att klimatfrågan är en bredare fråga. Den omfattar både minskade utsläpp och anpassning till ett förändrat klimat, och påverkar hela vårt sätt att leva. Det finns fördelar med att ge uppdraget till flera myndigheter och flera aktörer, för att på så vis kunna få tillgång till bästa expertis och riktad kommunikation/folkbildning inom de olika aspekter som berörs. Transporter, konsumtion, energi, semesterplaner, matvanor, hur pensionsfonder förvaltas, hur försäkringsbolagen bedömer risker… det finns många olika sätt att nå ut med klimatkunskap och vi kommer behöva alla kanaler som finns för att få en stark och heltäckande omställningsprocess.

3. Sätt ett stoppdatum för fossila bränslen
Motion nummer: 205 Energi
Kristdemokraterna har inget förslag om ett stoppdatum. Däremot vill  vi påskynda utfasningen av fossila bränslen. Målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och nettonollutsläpp 2045 är bra hållpunkter som ger en förutsägbarhet för näringslivet och enskilda. Vi vill ha försäljningsstopp för nya fossilt drivna bilar från 2025 samt utvinningsförbud för fossila energikällor i Sverige snarast. Vi vill också ha nollutsläpp till senast 2040. Det blir förstås också ett stopp mot fossila energikällor (inte ”bara” drivmedel). Moderaterna står bakom målet om 70 procents utsläppsminskning från transportsektorn till 2030. Vi har bland annat drivit på för införandet av den reduktionsplikt som nu kommit på plats samt ett bonus-malus-system. Vi står som ovan nämnt också bakom målet om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Om vi ska nå målen krävs en kraftig elektrifiering av personbilsflottan runt 2025-26 och att försäljningen av fossildrivna bilar då samtidigt i det närmast försvinner. Våra förslag utgår från principen om förorenare betalar vilket just tar sikte på att minska användningen av bilar som drivs av fossila drivmedel. Vi har tillsammans i EU beslutat om ett stoppdatum för de utsläpp och den användning av fossila bränslen som lyder under EU:s utsläppshandel. Utsläppsrätterna tar slut 2057.

I övrigt har vi inga andra förslag om stoppdatum för fossila bränslen än de som följer av de klimatåtaganden vi ställt oss bakom.

Riksdagen har satt som mål att utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent jämfört med 2010. Till 2050 ska de totala utsläppen, inklusive utsläppen från utsläppshandeln vara minus 85 procent jämfört med 1990.Läs mer…

Regeringen har tagit fram en mängd åtgärder för att nå dessa mål och Naturvårdsverkets beräkningar visar att utsläpp mellan 2 och 4 ton per år återstår med de åtgärder som redan beslutas.

Den klimatplan som nästa regeringen ska ta fram ska redovisa hur målen ska nås.

Vi socialdemokrater har inför valet redovisat de viktigaste åtgärderna som vi vill ska vara med i klimatplanen,

Vi ställer oss också bakom att på EU-nivå sätta ett slutdatum för bensin och dieseldrivna bilar.

Centerpartiet vill se höjda ambitioner så att Sveriges mål fritt från nettoutsläpp redan år 2040. Effektiva, långsiktiga styrmedel som styr mot satta mål är i sig mer effektivt än att sätta ett stoppdatum. Sedan kan det inte uteslutas att vi kommer till en punkt då det är rimligt att tydligare reglera vilka bränslen som får användas och inte. Grunden är att hela klimatpolitiken drar åt samma håll, mot tydliga och skarpa målsättningar för att sätta stopp för utsläppen. Ja, MP stödjer motionen.
Miljöpartiet vill öka takten i omställningen av Sverige till ett fossilfritt samhälle och fasa ut användningen av fossila bränslen så fort som möjligt.
Ju tidigare vi kan nå minskade utsläpp desto större nytta gör det.
Miljöpartiet vill att sista droppen fossilt bränsle till vägtrafiken ska säljas år 2030.
4. För en fossilfri finanssektor
Motion nummer: 91, Ekonomi och gröna jobb
Kristdemokraterna vill ha skärpta placeringsregler för AP-fondernas gröna profil i investeringar, vilket kan driva på övriga finanssektorn. Naturligtvis måste de också ta hänsyn till mänskliga rättigheter, vilket är en del av det skärpta uppdrag som lagts fram av den pensionsgrupp som Kristdemokraterna ingår och nu återfinns som en lagrådsremiss. När detta väl är på plats är det centralt att efterlevnaden följs upp löpande. Instämmer fullt ut och har drivit det och har det i vår valplattform. Alla branscher måste fundera på hur klimatförändringarna påverkar dem direkt och indirekt. Det är inte regeringens roll att ta fram en färdplan för samtliga sektorer, utan vi ska lägga fast de nationella riktlinjerna och spelreglerna om vilka miljö- och klimatkrav vi ska ha i Sverige och vilka frågor vi driver globalt. Vi anser att AP-fonderna så långt som möjligt ska investera i projekt som är långsiktigt hållbara, men vi är tydliga med att det inte ska göra avkall på det övergripande målet om högsta möjliga avkastning. Detta är alla partier i pensionsgruppen överens om. Liberalerna vill ha tydliga teknikneutrala ekonomiska styrmedel som utgår från principen att förorenaren betalar. Det ska helt enkelt kosta mer att smutsa ner. Samtidigt anser vi inte att staten ska gå in och detaljstyra fondernas investeringar men eftersom vi vill höja kostnaderna för att smutsa ner ökar incitamenten att investera i klimatsmartare alternativ vilket allt mer leder bort från fossila investeringar. Vi har i regeringsställning nu infört hårdare krav på AP-fonderna att ha hållbara placeringar, och också i alla styrelser som staten tillsätter stärkt upp hållbarhetskompetensen. Som världen ser ut tror vi därmed att AP-fondernas innehav av fossila investeringar kommer att minska. Samtidigt tycker vi att det är viktigt att de håller kvar sitt avkastningsmål så att vi också har social hållbarhet i form av ett pålitligt pensionssystem. Centerpartiet anser att det svenska pensionskapitalet ska klimatsäkras genom en långsiktigt hållbar förvaltning. Även andra placerare, offentliga och privata bör sträva efter att klimatsäkra sitt kapital. Att certifieringar och hållbarhetsmärkningar är tydliga och korrekta är viktigt så man som enskild kan fatta hållbara beslut om till exempel sin pension eller sparande. Ja, MP stödjer motionen.
I Miljöpartiets valmanifest slår vi tydligt fast att vi vill fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion. I den nya AP-fondslagstiftningen som regeringen tagit fram kommer dessutom AP-fonderna för första gången få lagkrav på sig att förvalta hållbart och vara förenliga med de internationella konventioner och avtal som Sverige förbundit sig till. Det inkluderar Parisavtalet. Likaså har hållbarhetskrav nu införts på premiepensionssystemet. Dessa ändringar hade inte blivit möjliga om inte MP drivit på.
Vi vill dock fortsätta och ställa starkare krav framöver.
Läs mer…

Miljöpartiet har som antagen politik i sin klimatfärdplan att:
• Sveriges regering ska slå fast ett mål om och utarbetar en
handlingsplan för en fossilfri finanssektor
• Klimatsäkra AP-fonderna: AP-fondernas investeringar ska vara förenliga med
Parisavtalet. Klimat och miljö ska utgöra den ram inom vilken avkastning kan eftersträvas. AP-fonderna ska flytta investeringarna från fossil verksamhet till hållbara lösningar som förnybart.
• Miljöpartiet vill gynna gröna sparkonton för att bidra till att fler sparar i ett hållbart sparande, pengarna öronmärks för utlåning till gröna investeringar. En procentuell andel av sparkapitalet kan dras av mot inkomstskatt vilket skapar en fiktiv ränta för spararen.
• Finansinspektionen bör genomföra klimatstresstester på Sveriges banker och finansiella institutioner. Klarar bankerna av att värdet på fossila tillgångar tappar drastiskt i värde, så kallade stranded assets. Stresstesterna blottar utlåning och investeringar som inte är i linje med en klimatsmart ekonomi. Institutionella investerare bör redogöra för hur väl i linje med Parisavtalet deras investeringar ligger.
• Bruna riskvikter bör införas för bank- och försäkringsbolag. Detta innebär att fossiltung utlåning kommer att beläggas med högre kapitalkrav.

• Staten bör ge ut gröna obligationer för att finansiera en hållbar omställning.
Endast fonder som klassas som hållbara bör få registreras på Pensionsmyndighetens fondtorg.

5. Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
Motion nummer: 181 Global rättvisa
Naturresurserna är en viktig del i omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Det är viktigt att mänskliga rättigheter och naturmiljön värnas samtidigt som utvinning av mineraler kan genomföras, i Sverige liksom i andra länder. Urfolks rättigheter och äganderätten ska respekteras. Instämmer. Här kan mer göras inom ramen för svensk
utrikespolitik samt krav på våra investeringar samt uppförande
av våra företag. Nolltolerans mot landgrabbing!
Avseende ILO nr 169 finns ett behov av fortsatt analys av vad ratificering skulle innebära innan det är möjligt med ett slutgiltigt ställningstagande. ILO-konvention 169 ska ratificeras efter samråd med olika intressegrupper som samer, andra minoriteter och markägare. Sverige ska bedriva en aktiv utrikespolitik som bidrar till att stärka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Svenskt utvecklingssamarbete ska bidra till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Svenska företag har ett ansvar att följa ett lands lagar men också se till att man inte bidrar eller är delaktig i att mänskliga rättigheter kränks. Läs mer…

Alla former av våld och mord ska självklart bekämpas och beivras. Rättsstatens principer måste gälla alla. Här är det viktigt att Sverige driver på för mer demokrati, mer rättsstat och för mer respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta ska vara en central del av vårt utvecklingssamarbete och vår utrikespolitik.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har i samband med den så kallade allmänna länder-granskningen under FN:s råd för mänskliga rättigheter aviserat att den arbetar i riktning mot att tillträda ILO 169. Det är dock ytterst en fråga för riksdagen att besluta om.
Den svenska politiken för global utveckling har höga miljö- och hållbarhetskrav och Sverige är ett av de länder som driver på hårdast internationellt i dessa frågor, bland annat som medlem av FN:s säkerhetsråd.
Hot och våld är aldrig acceptabelt. Att värna mänskliga rättigheter är mycket viktigt, särskilt i en tid då flera av dessa rättigheter utmanas. Samernas och urfolkens rättigheter är en viktig fråga som kan och bör hanteras på en rad olika sätt. Enligt vår uppfattning är det givet att en demokrati som Sverige ska försvara urfolks rättigheter. För oss är det en självklarhet att staten ska säkerställa de samiska språken, den samiska kulturen och se samiska näringarnas fortlevnad och utveckling. Samtidigt riskerar en ratificering av konventionen i dagsläget att skapa fler konflikter än den löser. Frågan om rätt till mark i konventionen medför vissa tolkningsproblem. Det fungerar om det gäller renbete, men inte om det gäller äganderätt. När det uppstår konflikter mellan olika intressen på detta område är den bästa vägen den juridiska, alltså en domstolsbedömning. Läs mer…

Centerpartiet ser vikten av att jobba utifrån ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv och vill även jobba mer förebyggande med konflikter, föra ett mer aktivt klimatarbete och värna om kvinnors rättigheter. Vi vill se en parlamentarisk utredning för "Politik för Global Utveckling i en ny tid" för att uppgradera ramverket så det stämmer överens med Agenda 2030.
Ja, MP stödjer motionen.
Miljöpartiet vill att Sverige ska ratificera konventionen ILO
169 om urfolk och stamfolks rättigheter .Sverige som stat kan inte garantera enskilda individers säkerhet och rättigheter utomlands men för Miljöpartiet är det en självklarhet att de mänskliga rättigheterna är likvärdiga för alla människor och därmed universella. Regeringen har under mandatperioden höjt ambitionerna för att motverka den negativa trenden med närmare 200 mördade miljörättsaktivister.Läs mer…

Det återspeglas i en ny MR-skrivelse regeringen tagit fram och även av att stödet till demokrati och MR-frågor är den största budgetposten i Sida:s arbete, vi satsar 5,6 miljarder varje år på detta – ofta i form av stöd till NGO:s som arbetar med dessa frågor. Regeringen har också tillsatt en MR-ambassadör med övergripande ansvar för genomförandet av den höjda ambitionen.
6. Även landets kommuner och regioner och landsting måste göra klimatvalet!
Motion nummer: 237 Stad och land
Sveriges kommuner har olika förutsättningar och det är viktigt att statliga styrmedel inte missgynnar någon del av landet. Kommunerna borde få fler styrmedel i sin verktygslåda. Det skulle möjliggöra för fler kommuner att på ett bättre sätt möta de utmaningar som just de står inför. Det kan till exempel handla om att kommunen själv beslutar om hur intäkter från trängselavgifter ska användas. Kommuner och regioner bör ges stor frihet för att kunna erbjuda nya tjänster eller organisatoriska lösningar för att påskynda omställningsarbetet. Klimatbudget kan vara en del av detta. Instämmer. Och våra lokalpolitiker är oftast mycket aktiva i frågan. Kommunerna och landstingen har stora möjligheter att bidra i kampen mot klimatförändringarna. Exempelvis är offentlig upphandling en kraft som går att nyttja bättre. Med den nya lagen om offentlig upphandling finns tydligare utrymme att ställa krav på miljöhänsyn. Bland annat finns möjlighet att värdera ett anbud utifrån livscykelanalys. Det är bra, eftersom det offentliga bör sträva efter att agera klimatsmart i möjligaste mån. Vi moderater vill därför ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att sprida kunskap om möjligheten att inkludera livscykelanalys som en faktor vid offentlig upphandling. Det kommunala självstyret ligger dock som grund för detta. Hela samhället har ett ansvar att minska utsläppen och många kommuner arbetar aktivt med dessa frågor. Till exempel handlar det om klimatsmartare infrastruktur. Det ska vara lätt att ta cykeln istället för bilen. Gång-, cykel- och kollektivtrafik bör göras till norm i planeringen av större tätorter för att främja ett effektivare transportsystem. Det bör övervägas om krav ska ställas på huvudmännen för kollektivtrafik på elektrifiering av kollektivtrafiken till 2030 i större tätorter. Vi vill påskynda utbyggnaden av infrastruktur till exempel för el-drivna stadsbussar. Det ska vara lätta att sopsortera och återvinna mer vilket betyder att kommunerna ska underlätta för de boende att göra just det. Helt rätt att kommunerna har ett väldigt viktigt arbete att göra. I Sverige har vi kommunalt självstyre i grundlagen, det tror vi är viktigt för demokratin. Därför vill vi inte i detalj reglera kommunernas verksamheter, däremot stödjer vi nationellt kommunernas klimatarbete på många sätt. Det gör det möjligt för kommunerna att göra det ni föreslår. På kommunal nivå jobbar många, många socialdemokratiska politiker för att deras kommuner och kommuninvånare ska minska sina utsläpp drastiskt. Det hoppas jag att de får förtroendet att göra även fortsättningsvis. I många fall är kommuner och regioner, i Sverige och utomlands, pådrivande i klimatarbetet. Inte sällan väljer man att gå längre än den statliga nivån. Detta är positivt och bör bejakas. Olika delar av landet har dock olika förutsättningar och utmaningar som delvis måste hanteras på olika sätt. Att reglera den lokala och regionala nivåns klimatarbete i för hög utsträckning skulle med andra ord inte nödvändigtvis förbättra deras förutsättningar att bedriva sitt arbete. Däremot är det viktigt att det finns en samstämmighet kring de utmaningar vi står inför och de mål vi måste nå för att minska utsläppen och effekten av klimatförändringarna. Nej, Miljöpartiet stödjer inte motionen.
Även om syftet är gott, att höja klimatambitionen så stödjer vi inte motionen utifrån den inskränkning den innebär av det kommunala självbestämmandet. MP vill gärna att kommuner driver mer ambitiös klimatpolitik, vilket vi gör i de kommuner där vi är med och regerar, men det är fel väg att gå att det ska dikteras uppifrån på det sätt som motionen förespråkar.
7. Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Motion nummer: 6, Transporter
Vi stöder den inriktningen. Instämmer. Har lyft detta i förhandlingar med regeringen bl a om nya infrastrukturplanen. Dessvärre valde regeringen ändå satsningar på en del nya motorvägar trots att det kommer leda till ökade utsläpp. Vi vill inte heller expandera Arlanda, en fråga vi också nyligen lyft gentemot regeringen. Som ovan nämnt så står Moderaterna bakom målet om 70 procents utsläppsminskning från transportsektorn till 2030. Detta gör vi tillsammans med riksdagens samtliga partier förutom SD. För oss är det självklart att åtgärderna och styrmedlen måste utgå från klimatmål och för att samtliga satsningar inom klimatområdet ska kunna bedömas utifrån kostnadseffektivitet, föreslår vi att beräkningskonventioner för klimatnytta ska tas fram och att klimatnyttoberäkningar ska redovisas i regeringens budgetar. Vi tycker att alla transportslag ska bära sina egna klimat- och miljökostnader. Alla typer av subventioner till fossilt bränsle måste avvecklas så fort som möjligt. Intermodaliteten måste fungera genom effektiva omlastningsmöjligheter mellan transportslagen i t.ex hamnar. Avgifter och skatter måste utformas så att det inte motverkar överflyttning till järnväg och sjöfart. Utformningen av farledsavgifter är ett exempel. Gång- cykel- och kollektivtrafik bör göras till norm i planeringen av större tätorter för att främja ett effektivare transportsystem med mindre utsläpp. Vi måste investera i tåg och satsa på ökat underhåll och genom att bygga bort flaskhalsar för att få bort kapacitetsbrister. Ur klimatsynpunkt är det central att fokusera på områden och sträckor där många människor dagligen reser. Alla politiska beslut kommer att behöva ta hänsyn till de klimatmålen. Det är självklart så att omställningen av transportsektorn måste utgå från klimatmålen. Det innebär att betydande satsningar måste göras på att rusta upp och utveckla det finmaskiga järnvägsnätet och att investera i stambanor för höghastighetståg. Men också för att fasa ut de fossila bränslena från vägtrafiken och flyget. Att ställa krav på inblandning av biodrivmedel i alla transportslag inklusive flyget är ett led i detta. Ja, Miljöpartiet stödjer motionen.
Motionen är i linje med vad vi redan presenterat som vår politik i Miljöpartiets klimatfärdplan.

8. Samordnad tågtrafik inom EU
Motion nummer: 41 Transporter
Kristdemokraterna arbetar för detta. Det måste bli möjligt att enkelt köpa tågbiljetter i ett gemensamt system. Instämmer och haft lyft frågan här och i Bryssel. Se t ex: https://www.etc.se/debatt/underlatta-tagresandet-i-europa Moderaterna är positiva till ökad samordning av tågtrafiken inom EU. Det ska vara lätt att resa med tåg mellan medlemsländerna. Vi är dock inte för inrättandet av en ny EU-myndighet. För klimatet skull behövs mer EU-samarbete vilket Liberalerna ständigt driver på för. En viktig fråga är just bättre samarbeten när det gäller tågtrafiken. Det måste till exempel bli enklare att köpa tågbiljetter i hela Europa. Ja, arbetet med detta måste intensifieras! Om en nu EU-myndighet är nödvändig eller ej har vi inte tagit ställning till Vi ser positivt på att den spårbundna trafiken inom EU integreras så att redandet med tåg inom Europa underlättas. Det skulle kunna leda till betydande klimatnytta. En myndighet finns redan, Europeiska unionens järnvägsbyrå, som ligger i Frankrike. Implementeringen av fattade beslut har dessvärre gått långsamt, bland annat beroende på att flera EU-länder har monopol på järnvägsmarknaden och inte vill släppa på detta. För att internationella resor med tåg ska bli möjliga krävs alltså en avreglering som möjliggör för järnvägsbolag att operera över landsgränserna. Tekniska utmaningar finns också. Men ett arbete pågår, som dessvärre går för långsamt. Ja, Miljöpartiet stödjer motionen.
Motionen är i linje med vad vi redan presenterat som vår politik i Miljöpartiets klimatfärdplan. Bättre fungerande och samordnad tågtrafik inom och över nationsgränserna är en viktig grön politik. Däremot är det tveksamt om den bästa vägen att uppnå det är genom skapandet av en ny EU-myndighet som ska samordna all tågtrafik i EU.
9. En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp
Motion nummer: 134 Livsstil
Flygets utsläpp utgör en relativt liten men växande andel av människans klimatpåverkan. De måste minska och det vill vi göra genom krav på inblandning av biobränsle, omförhandling av internationella regler som hindrar koldioxidskatt på flyget samt utveckling av ny teknologi. Kristdemokraterna avvisar förslaget om flygskatt eftersom den dels slår ensidigt mot svenskt flyg, dels är en skatt på flygbiljetter som inte gör skillnad på vilken miljöpåverkan den aktuella flygresan har. En nationell flygskatt har införts i andra europeiska länder men dragits tillbaka. Klimathotet, som flygskatten är tänkt att avhjälpa, är globalt och behöver globala överenskommelser. Instämmer. Lyft frågan mängder med gånger.
Se t ex: https://jensholm.se/2018/07/12/sluta-subventionera-flyget/
En tydlig strategi för att sänka flygets utsläpp behövs. Vi vill bland annat att flygbolagen ska vara skyldiga att informera sina kunder om klimatkompensation. Flyget ska också bära mer av sina klimatkostnader, vi vill därför omförhandla de internationella avtal som omöjliggör beskattning av flygbränsle. Vidare vill vi se över möjligheten att öka klimatstyrningen av start- och landningsavgifterna. Den flygskatt som regeringen infört flyttar dock främst utsläppen istället för att sänka dem. Därför stöttar vi inte flygskatten. Liberalerna vill inte förhindra resandet i sig utan fokusera på att minimera utsläppen. Flyget ska liksom andra transportslag stå för sina klimatkostnader. Därför vill vi se en flygskatt på EU-nivå, vi vill se mer biobränsle i tanken genom ett reduktionspliktssystem. Vi vill pröva olika landningsavgifter beroende på flygbränsle och hur mycket varje plan släpper ut. Det måste bli tydligare information för konsumenterna och därför vill vi införa en obligatorisk klimatdeklaration vid köp och reklam av flygresor. Vidare måste internationella avtal som idag förhindrar länder att införa flygskatter på internationella resor omförhandlas. Vi vill fortsätta med flygskatten, kräva inblandning av förnybart även i flygbränsle och införa styrmedel för s.k. gröna inflygningar. Alla transportslag bör bära kostnaderna för sina utsläpp. Helst ser vi att flyget fullt ut inlemmas i EU:s handel med utsläppsrätter, vilket då också skulle innebära att ett utsläppstak skulle komma på plats. Viktigt är också att flyget minskar sina utsläpp genom bland annat krav på inblandning av biodrivmedel, rakare flygvägar men också ökade anlag till forskning på området. Det behövs dessutom omförhandlade internationella konventioner så att vi kan lägga skatt direkt på bränslet, istället för ineffektiva varianter som passageraravgifter utan miljöstyrning. Ja, Miljöpartiet stödjer motionen.
Motionen är i linje med vad vi redan presenterat som vår politik i Miljöpartiets klimatfärdplan.
10. En glokal livsmedelsstrategi – för en politik med agroekologiska principer
Motion nummer: 158 Mat och Jordbruk
Kristdemokraterna arbetar i stora drag utifrån den inriktningen. Vi vill öka den lokala självförsörjningsgraden. Vi vill minska jordbrukets miljöbelastning och tillvarata de gröna näringarnas potential för att hejda klimathotet. Mänskliga rättigheter och demokrati är högt prioriterat i Kristdemokraternas politik. Instämmer även om vi formulerar oss annorlunda. Vi tycker också att det i sammanhanget hade passat att trycka på minskad köttkonsumtion. Samtliga sektorer måste ställa om för att vi ska klara klimatutmaningen, så även livsmedelssektorn. Moderaterna står bakom livsmedelstrategin tillsammans med övriga allianspartier och regeringen, och vi vill se en ökad svensk produktion. En ökad svensk livsmedelsproduktion skulle också gynna klimatet eftersom svenskt jordbruk generellt sett har en låg klimatpåverkan. Frihandel och globalisering ger bättre utveckling även i fattiga länder. De fattiga länderna måste kunna sälja sina varor inklusive livsmedel till andra länder för att få tillväxt och fler jobb. När vi blir fler och fler är frihandel som stimulerar livsmedelsproduktion och en effektiv samt hållbar, användning av åkermark några delar som krävs för att kunna mätta alla på jorden. Bioteknik (GMO) kan spela en avgörande roll, om den används på rätt sätt, för att få fram bättre skördar och näringsinnehåll.Läs mer…

Det behövs mer forskning och utveckling av biotekniken som kan bidra till bättre och miljövänligare jordbruk och framför allt är det en nödvändighet för att hela världens befolkning ska få mat i framtiden. Klimatförändringarna påverkar möjligheten för grödor att växa och växterna behöver anpassas till olika förutsättningar. Biotekniken kan bidra till världens livsmedelsförsörjning och ett miljövänligare jordbruk.
Regeringen har tagit fram en livsmedelsstrategi som vi står bakom. Den innebär bl a ökad ekologisk odling och ökad svensk livsmedelsproduktion. Livsmedlens klimatpåverkan styrs i hög utsträckning av hur de producerats. Målet bör vara att all livsmedelsproduktion ska vara hållbar, och vi ser positivt på närodlade livsmedel. Sverige behöver dels för egen del ha en livsmedelsstrategi som innebär att Sverige kan producera mer hållbar och trygg mat. Men Sverige bör också internationellt, genom utvecklingssamarbete och på andra sätt vara ett stöd för andra länder att ställa om till mer hållbar produktion. Det innebär också att de som producerar mat behöver få betalt för sitt arbete, liksom att matsvinnet minskar. Även om andelen närodlad mat ökar kommer import och export av mat att behövs också i framtiden, därför är det viktigt att transportsystemet ställs om och att handeln bedrivs på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Ja, Miljöpartiet stödjer motionen.
Motionen är i linje med grön ideologi och Miljöpartiets politik. Vi gick i augusti 2018 ut med ett utspel om ökad självförsörning av mat och Miljöpartiet arbetar för ekologiskt jordbruk som följer agroekologiska principer både på nationell nivå och på EU-nivå. Miljöpartiet har länge drivit att Sverige ska ha en nationell livsmedelsstrategi.
11. Skydda kollagret i de svenska skogarna
Motion nummer: 231 Skog, mark och vatten
Skogen är viktig för att nå klimatmålet. Detta har också Miljömålsberedningen konstaterat. Skogsbruket ska ha balans mellan produktions- och miljömålen. 10 procent av den produktiv skogsmarken och 27 procent av all skogsmark i Sverige är idag undantagen. Kristdemokraterna vill inte sätta en siffra på vad som är rimligt; både kvalitet och kvantitet har betydelse. Instämmer. Och även detta en fråga vi drivit aktivt. Se bl a motioner nedan om skog och biomångfald. Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning för att vi ska klara klimatutmaningen. Från skogen får vi allt från biobränslen till hållbara byggmaterial. Det finns heller ingen motsättning mellan ett aktivt skogsbruk och en ökad kollinlagring. De senaste 90 åren har avverkningen i de svenska skogarna fördubblats samtidigt som virkesförrådet har gjort nästan detsamma. Skogen är en verklig skatt. Skogen reglerar vatten, renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. I skogen finns unika biotoper och ekosystem som är grunden för många arters överlevnad. Och skogen är central för vår industri, tillväxt och export. Här finns stor potential att utvinna nya förnybara material. Skogsindustrins avverkning måste ske med hänsyn till bland annat den biologiska mångfalden. Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Läs mer…

Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka. Det behövs mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. Nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden är tillsammans med en fortsatt hög allmän hänsyn ryggraden i Liberalernas naturvårdspolitik. De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas. Idag är cirka fem procent av den produktiva skogsmarken i landet skyddad. Därutöver tillkommer ungefär fem procent frivilligt skyddad areal. Denna areal måste öka. Vi är positiva till att statligt ägd skog använts som inbyte för privatägd skyddsvärd skog.
Vi socialdemokrater är tydliga med att vi ska leva upp till våra internationella åtaganden vad gäller att skydda biologisk mångfald. Därför har vi och vill vi fortsätta avsätta mycket pengar i budgeten till detta. Vi är också övertygande om att grunden för vår skogspolitik, nämligen skogsbrukets dubbla uppdrag att både säkra den biologiska mångfalden och jobb i skogsnäringen, ska ligga fast och värnas. Nu ser vi också att skogen har en viktig roll att ge oss biobränslen för att minska klimatutsläppen och ersätta fossila bränslen. Det är viktigt att värdefull natur kan skyddas. Dock bör tvingande avsättning av mark endast ske om skälig ersättning kan betalas ut vid intrångstillfället. Skogens stora värde i miljö- och klimatsammanhang hör tätt samman med äganderätten och det ansvarstagande från skogsägarna som äganderätten medför. Ett aktivt skogsbruk är viktigt för skogens möjligheter att ta upp koldioxid. Skogen är dessutom viktig för att förse oss med nya hållbara material och förnybara bränslen. Det måste med andra ord finnas en balans mellan ett aktivt skogsbruk och skydd för höga naturvärden. Skogsbruket behöver också fortsätta sitt arbete för ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan, såsom utvecklandet av olika avverkningsmetoder. Ja, Miljöpartiet stödjer motionen.
Motionen går i samma riktning som Miljöpartiets politik som den presenteras i partiets skogspolitiska program och i partiets klimatfärdplan. MP vill skydda mer skog så att miljökvalitetsmålet om levande skogar uppnås och så att vi uppfyller åtaganden enligt konventionen om biologisk mångfald. På kort sikt är det bästa för klimatet att inte avverka skog eftersom skogsmarken lagrar kol. Skog behövs dock för en mängd ändamål t ex för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. En stor del av marken kommer fortsatt att vara produktionsskog och där ser vi gärna att en ökad mängd av träråvaran går till långlivade produkter så att kolet lagras. Miljöpartiet vill utreda styrmedel för att skogsråvara i större utsträckning ska användas där den gör mest klimatnytta
12. Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen
Motion nummer: 42 Utbildning
Kristdemokraterna har inget förslag i denna riktning. I Läroplanens första del står: ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” Vidare är ett av skolans mål att varje elev ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Skolan ansvarar för att alla elever efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling och om livsstilens betydelse för hälsa, miljö och samhället. Kristdemokraterna menar att det därmed är tydligt att frågor om miljö genomsyrar skolgången. Instämmer. Vi kommer följa upp frågan, men vill påminna om att skolor redan idag ska arbeta med miljö/hållbar utveckling. Miljökunskap ingår redan i läroplanen som säger att ett miljöperspektiv ska genomsyra all undervisning. Alla elever ska ha fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling när de går ut grundskolan. Frågor om miljö och klimat tas som en självklarhet upp i dagens skola. Frågorna hanteras inom ramen för geografi, samhällskunskap, hemkunskap och idrott och hälsa. Vi vill utöka den totala undervisningstiden i skolan vilket bland annat kommer att leda till mer tid att lära sig mer om miljö inom de ämnen som redan finns. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet ska genomsyra skolans värdegrund och styrdokument. Hållbar utveckling är starkt betonat i skolans läroplaner och en viktig och stor del av de olika kurs-och ämnesplanerna som alla skolor ska följa. Det är det viktiga för läraren i klassrummet, varför vi tror och att en förändring av skollagens portalparagraf inte är den åtgärd som främst behövs för att utveckla skolans arbete med miljö och hållbarhetsfrågor. Skrivningar om såväl miljö som hållbar utveckling finns med i läroplanen, som skolan är skyldig att följa. Att införa skrivningar om detta också i skollagen skulle inte innebära någon förändring gentemot i dag för landets skolor och elever. Ja, Miljöpartiet stödjer motionen.
Att alliansen tog bort dessa formuleringar ur portalparagrafen var fel och det bör rättas till. Var vi lär ut till barn och unga och de grundläggande värderingar som skolan ska förmedla bör innefatta även miljö och hållbar utveckling.

Klimatriksdagens motioner i Riksdagens interpellationsdebatt

Under Sveriges Riksdags interpellationsdebatt 26 juni 2018 ställde riksdagsman Jens Holm (v) frågor till statsrådet Isabella Lövin (mp) om hennes och regeringens inställning till Klimatriksdagens motioner. Följ debatten på Riksdagens website.

Klimatriksdagens politiker-intervjuer i Almedalen

Med våra vinnande 12 motioner i högsta hugg begav sig Klimatriksdagen till Almedalsveckan att kräva raka svar av riksdagspolitikerna om var de står i klimatfrågan. I samarbete med Sustainable Innovation och Miljö & Utveckling arrangerade Klimatriksdagen 8 dialoger med politiker på Teaterskeppet i Visby hamn. Använd länkarna nedan för att se inspelningar av samtalen:

Moderaterna (Jesper Skalberg Karlsson, 2/7)
Socialdemokraterna (Åsa Westlund, 2/7)
Centern (Rickard Nordin, 3/7)
Vänsterpartiet (Jens Holm, 3/7)
Kristdemokraterna (Lars-Axel Nordell, 4/7)
Miljöpartiet (Gustav Fridolin, 4/7)
Liberalerna (Lars Tysklind, 5/7)
Sverigedemokraterna (Martin Kinnunen, 5/7)

Dessutom deltog Föreningen Klimatriksdagens ordförande Karin Sundby i ett seminarium den 2/7  om "Sweden’s carbon budget challenge – turning Paris’ aspirations into local climate action", ordnat av Centrum för Miljö- och Utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet. Länk till videoinspelning av seminariet

Läs mer om var partierna står i klimatfrågan

Här har vi samlat lite länkar till olika sidor där man kan skaffa sig mer information om partiernas klimatpolitik och vad partierna har lovat i klimatfrågan:

Världsnaturfonden WWF

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen, skolval

Sveriges radio, klimatpolitiken i valet

Fores, Klimattimmen

Dagens Nyheter: Så vill partierna klara klimatkrisen