Klimat Riksdag - Tillsammans lyfter vi klimatet på valdagen
sve

Vi håller koll på klimatpolitikenWe stay updated on climate policy

Med stöd av de vinnande motionerna från Klimatriksdag 2018 kommer Klimatriksdagen att jobba för att klimatfrågan hålls högt på dagordningen under den kommande mandatperioden och att politikerna hålls ansvariga för sina klimatlöften.

På den här sidan samlar vi allt som Klimatriksdagen har gjort, gör och kommer att göra för att förverkliga den målsättningen.

Using the winning climate proposals from the 2018 Climate Parliament we will push the climate issue to the top of the political agenda during the present parliamentary term, and hold the politicians to their climate promises.

On this page we will provide info on what the Climate Parliament has done, is doing and will be doing in order to attain these goals. Unfortunately, as of now, the main part of this page is in Swedish only but we will be working to translate a fair part of it soon.

2021:

Klimatriksdagen släpper rapport om klimatkrisens hälsoeffekter
FOLK-webbinarium om klimatet i lokalvalen
Startskotts-möte för Klimatriksdag 2022
Webbinarium "Människan i klimatkrisens tid"
Webbinarium om motionsskrivande inför Klimatriksdag 2022
Klimatriksdagen är med och arrangerar konferens om CO2-budgetar
Ekonomi-seminarier i vår
FOLK-webbinarium om medborgarkraft i den lokala klimatpolitiken

2020:

Akutplanen i riksdagens interpellationsdebatt
Nu släpps vår poddserie om akutplanen!
Klimatriksdagen släpper specialrapport om biodrivmedel
Akutplanen lanserad!
Digital inspirationsdag för lokal klimataktivism 3 oktober
Klimatriksdagens aktiviteter under hösten 2020
Rådslag om Green New Deal 8-9 augusti
Evenemang i vår – Klimatriksdagen laddar för akutplan!

+ 2019:

+ 2018:

Klimatriksdagen släpper rapport om klimatkrisens hälsoeffekter

Allt fler undersökningar visar att psykisk ohälsa växer i takt klimatkrisen. Dessutom finns ett antal utmaningar vi sällan pratar om kopplat till våra vårdsystem i ett föränderligt klimat.

Efter förra årets Akutplan steg två grupperingar fram bestående av psykologer och läkare, och gav utförliga inspel på dessa viktiga perspektiv. Rapporten “Människan i klimatkrisens tid” behandlar samspelen mellan klimatförändringar och mänsklig hälsa på ett ingående sätt och belyser både strategier och möjligheter för att vi ska stå bättre rustade för den stora omställningen vi står inför. Rapporten presenteras i ett öppet zoom-seminarium den 22 september, där en inbjuden expertpanel också ges möjlighet att kommentera och diskutera dessa viktiga frågor, som också ligger till grund för temat för motioner till Klimatriksdag 2022.

  Läs rapporten “Människan i klimatkrisens tid”

Webbinarium "Så gör vi lokalvalen 2022 till Klimatval"

Den alltmer påträngande klimatkrisen gör valåret 2022 viktigt för klimat- och framtidsfrågorna. Under nästa mandatperiod måste stora delar av omställningspolitiken komma på plats och ge resultat, såväl nationellt som ute i kommuner och regioner. Det är också ett viktigt tema för Klimatriksdag 2022 den 1-3 april.

Klimatriksdagens forum för lokal klimataktivism (FOLK) bjuder in till ett webbinarium om lokalvalens roll lördag 9 oktober klockan 13-16. Under webbinariet tar vi upp goda exempel och presenterar material till stöd för arbetet. 

Anmäl dig till webbinariet här, senast den 4 oktober. Videolänk till evenemanget delas ut till dem som anmält sig.

Programmet publiceras här inom kort.

Startskotts-möte för Klimatriksdag 2022

Den 1-3 april 2022 händer det - Klimatriksdag 2022!  Årets klimatevent för påverkan av Sveriges klimatpolitik från och med nu.  Och för att det ska hända så behöver vi dig och några till.

Söndag 26 september bjuder vi in till startskotts-möte där du får en presentation av Klimatriksdag 2022 och av föreningen Klimatriksdagen, inspirationsföreläsning, spännande diskussioner och introduktion till arbetsgrupperna som ska få allt att hända.

Tid: kl 11.00 - 14.00
Plats : Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm – och digitalt 
Anmälan: via denna länk senast 25 september. Du som är anmäld att delta online kommer få ett mail med länk till mötet strax innan start.

Vi välkomnar dig som vill göra något konkret och bidra med din tid och ditt engagemang i gott sällskap. Du kanske är händig, driven, idérik, klurig, datorkunnig eller helt enkelt bara brinner för klimatfrågan. Vi söker såväl skickliga kommunikatörer som entusiastiska amatörer. Och det går förstås väldigt bra att komma bara för att få veta mer.

Varmt välkommen!

Webbinarium "Människan i klimatkrisens tid"

I september 2021 lanserade klimatriksdagen en rapport som belyser hälsorisker och psykologiska hinder i klimatkrisens tid, men också hur motståndskraft och engagemang för en omställning kan stärkas. Rapporten är framtagen av psykologer, medlemmar i Klimatriksdagen, samt läkare, medlemmar i Läkare för Miljön.

Med anledning av detta ordnar Klimatriksdagen ett webbinarium onsdag 22 september kl 18 - 20 under rubriken "Människan i klimatkrisens tid – hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft". Anmäl dig via denna länk senast 18/9.

På webbinariet presenteras och diskuteras viktiga budskap och frågeställningar som rapporten reser. Vi har bjudit in folkhälsoexperter som kommenterar rapporten. Vi vill att dessa perspektiv ska synliggöras i debatten och de stora politiska beslut som krävs för en klimatomställning. De knyter an till temat för Klimatriksdag 2022 – Människan i omställningen – där möjligheten att skriva motioner öppnades den 1 september. 

  Läs rapporten “Människan i klimatkrisens tid”

Webbinarium om motionsskrivande inför Klimatriksdag 2022

1 september - 31 oktober 2021 kan den som vill lämna in motioner till Klimatriksdag 2022 på temat Människan i omställningen. För information och inspiration hölls ett webbinarium den 20 september 2021. Vi pratade om årets tema, vad en motion ska innehålla, vad du som motionär bör tänka på, och vad som händer med de inlämnade motionerna. Tidigare motionärer gav tips och råd och det gavs också tillfälle att ställa frågor till såväl motionärer som till arrangörerna.

Klimat sekretariatet, Klimat Riksdagen, Uppsala Universitet - CO2 Budget 2021

Konferens om koldioxidbudgetar 26-28 maj 2021

CO2 BUDGET 2021 är en ny konferens som sammanför kommuner, regioner, forskare, klimatengagerade organisationer och allmänhet. I centrum av de tre konferensdagarna står konceptet med lokala koldioxid budgetar. Via seminarier, workshops och paneldiskussioner delar – och skapar – vi kunskap om hur nödvändiga utsläppsminskningar kan beräknas och genomföras på vetenskaplig grund. Konferensen är ett samarrangemang mellan Klimatriksdagen, Klimatsekretariatet och Klimatledarskapsnoden / Uppsala Universitet.

Läs broschyren om konferensen för mer information

Öppna webbmöten om ekonomiska styrmedel våren 2021

Klimatriksdagen anordnar under våren 2021 tre zoom-möten om hur ekonomiska och andra styrmedel kan främja rättvis klimatomställning. Serien kompletterar vår akutplan för klimatet genom fördjupad kunskap om ekonomiska styrmedel och ekonomiska överväganden så vi kan utforma huvuddragen i en ekonomisk verktygslåda inför Klimatriksdag 2022 och valet 2022.

Separata anmälningslänkar läggs upp här och på vår Facebook-sida efterhand för varje evenemang, och Zoom-länk skickas sedan med epost till dem som anmält sig.

FOLK-webbinarium 20 februari 2021:
Medborgarkraft i den lokala klimatpolitiken

Klimatriksdagen samarbetar med Klimatsekretariatet och Klimatledarskapsnoden / Uppsala Universitet för att driva på utvecklingen av koldioxidbudgetering främst i kommuner och regioner, och för forskningsbaserad styrning av åtgärder för utsläppsminskningar. Den 3 - 5 maj genomförde vi tillsammans en digital konferens för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan forskningen, kommunerna och civilsamhället.

För att samla klimatrörelsens lokala grupper, och erfarenheterna av att driva på kommunerna inför denna konferens, bjöd vi in till webinarium nummer två i Forum för lokal klimataktivism lördag den 20/2 med tema: Medborgarförslag och lokalt påverkansarbete i klimatpolitiken.

Vi lyfte fram goda exempel, utbytte erfarenheter och sökte möjligheter till samverkan mellan lokala grupper - för att öka trycket på politiken, lokalt och nationellt. Vi diskuterade också gemensamma frågeställningar och utmaningar som vi gärna ville ha upp till diskussion under CO2-budget-konferensen i maj 2021.

Sveriges Riksdag

Akutplanen i riksdagens interpellationsdebatt 2020

Fredagen den 27/11 2020 behandlade Sveriges Riksdag en interpellation från Jens Holm (V) om Klimatriksdagens akutplan. Den var ställd till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och bestod av två frågor:

  1.  Avser ministern att vidta nya åtgärder och fatta nya beslut för att verkställa förslagen i Akutplan för klimatet?
  2.  Är det ministerns bedömning att några av förslagen i Akutplan för klimatet är av särskilt intresse för att genomföras inom kort?

Debatten kan ses via denna länk.

Läs Klimatriksdagens referat av debatten

Akutplanen - Hur ska politiken rädda klimatet?

Nu släpps vår poddserie om akutplanen!

Akutplanen - Hur ska politiken rädda klimatet?" är en podcast där vi möter samtliga riksdagspartier för att diskutera vår tids stora ödesfråga. Under lättsamma former tar journalisten Alexandra Pascalidou och Klimatriksdagens Jonas Bane reda på hur partierna ställer sig till några av de centrala förslagen i Klimatriksdagens akutplan och vilka olika strategier de har för att hinna få ned utsläppen i tid!

Programledare: Alexandra Pascalidou är en flerfaldigt prisbelönt mediapersonlighet och människorättskämpe. Hon har genom åren arbetat som bl.a. journalist, författare, programledare, skådespelare, föreläsare, moderator och entreprenör. Jonas Bane är Klimatriksdagens ordförande och har ett förflutet som skådespelare, producent och föreläsare. Han har tidigare varit talesperson för Klimataktion och sitter även i styrelsen för Reformaten.

Du hittar vår serie där poddar finns – exempelvis på Spotify (länk)

Biodrivmedel - En god tanke?

Klimatriksdagen släpper specialrapport om biodrivmedel

Klimatriksdagen har tagit fram en rapport om klimatnyttan med regeringens stora satsning på biodrivmedel. I rapporten diskuteras huruvida den förda politiken verkligen bidrar till att vi når klimatmålen, eller om vi rent av går åt fel håll? Och hur avgörande är tidsaspekten?

På ett webbinarium den 3 november 2020 presenterade vår ordförande Jonas Bane rapporten tillsammans med rapportförfattare Lars Schütt som svarade på frågor (länk till inspelning av webbinariet på YouTube).

Läs specialrapporten om biodrivmedel här.

Vi hoppas kunna följa upp den här rapporten med fler specialrapporter som kompletterar Klimatriksdagens akutplan med fördjupade analyser av viktiga klimatpolitiska frågor.

Klimatriksdagens akutplan lanserad!

Efter en remissrunda under sommaren 2020 färdigställdes Klimatriksdagens akutplan för den svenska klimatpolitiken färdig och presenterades för Riksdagens politiker vid en direktsänd ceremoni  utanför Sveriges Riksdag den 18 september.

Under hösten 2020 följdes lanseringen  upp med en poddserie där politiker intervjuades om sin syn på vår plan. Mer information om detta i notiser ovan.

FOLK - klimatriksdagens forum för lokal klimataktivism

Digital inspirationsdag för lokal klimataktivism 3 oktober 2020

FOLK (FOrum för Lokal Klimataktivism) är Klimatriksdagens mötesplats för grupper som driver lokalt klimatarbete. Vi samverkar med andra rörelser och aktörer för att nå brett geografiskt och socialt.

FOLK bjöd in till en digital inspirationsdag lördag den 3 oktober 2020 kl 13-16  där lokala grupper kunde presentera sig för varann och få information om Klimatriksdagens akutplan för klimatomställning. Vi pratade också om Coronakrisens konsekvenser och möjligheter till att driva på för en rättvis omställning till ett hållbart Sverige. En viktig fråga här är hur vi stärker lokala samhällens motståndskraft.

Image

Rådslag om Green New Deal 8-9 augusti 2020

Klimatriksdagen, Klimataktion, Färnebo Folkhögskola och Jordens Vänner tog tillsammans initiativ för ett rådslag 8-9 augusti 2020 om en Green New Deal för Sverige. Denna helgkursvände sig till den som vill lära sig mer och diskutera hur vi gemensamt kan tackla klimatutmaningen och coronakrisen. Mindre möten ordnades även i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm.

Klimatriksdagens aktiviteter under hösten 2020

Klimatriksdagen har under en längre tid jobbat med ambitionen att genomföra en “halvtidsriksdag” i Göteborg under oktober 2020. Tyvärr har det osäkra läge som uppstått i och med Coronaviruset lett till att vi har fått ställa in dessa planer. Det känns inte säkert att planera ett större evenemang så snart i tiden.

Men arbetet med Klimatriksdagens akutplan för svensk klimatpolitik har fortsatt som planerat och kommer att presenteras för riksdagspartierna under början av hösten. Under sommaren går akutplanen ut på remiss bland föreningens medlemmar.

Evenemang våren 2020 – Klimatriksdagen laddar för akutplan!

Under våren 2020 har Klimatriksdagens utskott jobbat intensivt med förberedelserna för att ta fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid. Ett antal publika seminarier har hållits med fokus på olika aspekter av klimatfrågan för att skapa ett underlag för planen (se nedan). Nästa steg är att utskottens förslag till akutplan inom kort kommer att gå ut på remiss till medlemmarna i Föreningen Klimatriksdagen, varefter den färdiga planen presenteras för riksdagspartierna i höst.

Genomförda evenemang våren 2020
• 23/5: "Ett hållbart klimatsmart jordbruk"

Klimatriksdagens utskott för skog, mark, vatten och jordbruk bjöd in till ett seminarium om jordbrukets nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle.

+ Mer om evenemanget

Jordbruket står för 20 % av klimatpåverkan, varav hälften kommer från växtodling och hälften från djurhållning (IPCC-5). Detta måste minska. Såväl nationellt som internationellt bör val av metoder och typ av produktion anpassas till de lokala förhållandena. Syftet med detta, helt digitala, seminarium var att belysa och utveckla åtgärder om ett hållbart och klimatsmart jordbruk. Seminariet var den femte delen i Klimatriksdagens seminarieserie under våren 2020 och en del i arbetet med att ta fram en akutplan för klimatet.

Se en inspelning av seminariet som ligger på Klimatriksdagens YouTube-kanal.

Läs ett referat av seminariet.

Paneldeltagare

  • Gunnar Rundgren – en av grundarna till KRAV
  • Artur Granstedt – docent i ekologiskt lantbruk och forskar nu om biodynamisk odling
  • Jan Eksvärd – senior expert i hållbar utveckling på Inspire Action & Research AB
  • Jon Orvendahl – rådgivare ekologisk odling
  • Jenny Jewert – jordbruksansvarig på WWF
  • Jens Berggren – hållbarhetsexpert på LRF

Moderator: Varis Bokalders - Klimatriksdagen
Debattledare: Stellan Hamrin - Klimatriksdagen

Program
12.30 Seminariets portar öppnar
13:00-14:00 Korta föredrag av samtliga paneldeltagare.
14:00-14:20 Paus. Under pausen kommer vi även visa en film (som även kan ses senare)
14:20-15:30 Diskussion och frågestund.


• 18/4: "Hur ser en klimatsmart ekonomi ut och hur når vi dit?"

Klimatriksdagen bjöd in till ett helt digitalt seminarium där vi sökte svar på frågor om hur en klimatsmart och hållbar ekonomi ser ut, hur vi tar oss dit och på ett sätt så inte vissa regioner, branscher och redan utsatta personer får betala priset. Vi pratade också om hur Coronakrisens omställning kan ge oss vägledning.

+ Mer om evenemanget

Detta är en del av den seminarieserie som Klimatriksdagen ordnar inför framtagandet av en akutplan för klimatet, dessa seminarier kommer att bidra till åtgärdsförslagen.

Du kan se en inspelning av seminariet på Klimatriksdagens YouTube-kanal. Du kan också läsa ett referat av evenemanget.

På programmet

Om miljömålen som saknas för den globala nivånJonas Allerup, Klimatanalytiker Naturvårdsverket

Om marknadsmekanismer när utsläppen måste minskaThomas Franzen, fil dr Nationalekonomi, fd vice Riksbankschef

Om hur marknaden behöver ersättas med en ekonomi som utgår från planetens gränserAnders Wijkman, fd ordf Rome Club, fd ordf Miljömålsberedningen

Om koldioxidtullar, handelsavtal och utsläppsrätterMagnus Nilsson, Miljökonsult, debattör

Panelsamtal del 1

Om stöd i klimatomställningen när olika regioner och branscher drabbas särskilt hårtSophie Nachemson-Ekwall, Forskare, Handelshögskolan Sthlm, Center for Research on Sustainable Market (CRSM).

Coronakrisen och klimatkrisen – Vad kan vi lära oss?Annika Carlson Kanayama, Forskare KTH Strategisk hållbarhet, fd forskningschef på FOI.

Panelsamtal del 2

Vi avslutar med ett mingel, där vi tar kontakt, ställer frågor och kan knyta kontakt med intressanta människor ni möter i detta digitala mötesrum. Digitalt - så ni får stå för eget fika.

Moderator: Catarina Rolfsdotter

Ta gärna ta del av Miljörörelsens checklista för klimathandlingsplanen (200315).


• 15/4: "En klimatplan som håller?"

Klimatriksdagen granskar regeringens klimathandlingsplan.
(Framflyttat från 17/3)
Aktuellt! – läs Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen om klimathandlingsplanen!

+ Mer om evenemanget

Innan årsskiftet presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. Under maj och juni ska riksdagens utskott behandla regeringens förslag. Vilka styrkor och möjligheter ser klimatrörelsen med planen? Vilka förbättringsområden är nödvändiga för att planen ska svara mot aktuell klimatvetenskap, mot Parisavtalet och våra egna klimatmål? Är klimathandlingsplanen genomförbar?

Medverkande:
Eva Svedling - Statssekreterare för klimat- och miljöminister Isabella Lövin
Karin Bäckstrand - Ledamot i Klimatpolitiska rådet
Johan Falk - Huvudförfattare och initiativtagare till Exponential Roadmap
Ola Hansén - Senior rådgivare hållbar energi och klimat WWF

Moderator: Johanna Sandahl - Ordförande Naturskyddsföreningen

Datum och tid: 15 april 18:00 - 19:30

Se seminariet i efterhand via Klimatriksdagens Youtube-kanal.

Du kan också läsa ett referat av seminariet.

Samarbetspartners:
Världsnaturfonden (WWF)
Naturskyddsföreningen
Svensk Mat- och Miljöinformation (SMMI)
Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF)
Medveten Konsumtion
Global Utmaning
Föräldravrålet
We Don’t Have Time
Omställningsnätverket
Klimataktion


• 30/3: Hur når vi en fossilfri transportsektor?

Seminarium med utskottet för transport och infrastruktur. I samarbete med 2030-sekretariatet.

+ Mer om evenemanget

Hur når vi en fossilfri transportsektor?

Klimatriksdagen och 2030-sekretariatet bjöd in till ett helt digitalt seminarium där vi diskuterade hur vi kan accelerera utvecklingen till en fossilfri transportsektor. Vi diskuterade fordon, drivmedel och beteende.

Se en inspelning av seminariet på YouTube.

Presentationsmaterial mm hittar du på 2030-sekretariatets sida om evenemanget.

På programmet:

Mobilitet – Kvinnor visar vägen! Christian Dymén; Hur skiljer sig mäns och kvinnors resmönster och vilka klimateffekter får skillnaderna?

Kollektivtrafik – Fördubbling av resandet till 2030. Helena Leufstadius; Om kollektivtrafikens mål och utveckling mot fördubbling.

Järnväg – Fortsatt överföring av person- och godstrafik från väg till järnväg. Pär Helgesson; Vad krävs för att möta behoven av ökad kapacitet, tidshållning och bekvämlighet från person- och godstrafik?

Paneldebatt med de första deltagarna

Flyg – Kan flyget bli hållbart? Jonas Åkerman; Ser vi ett trendbrott till minskat flygande eller är det en tillfällig dipp?

Sjöfarten - överflyttning en snabb avlastning från vägarna.

Fordon - snabb teknikutveckling - räcker det? Victoria Elmgren

Paneldebatt med deltagarna

Moderator: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet


• 25/1: "Råvarukälla eller kolsänka - skogens roll i en snabb klimatomställning"

Panelsamtal ordnat av Klimatriksdagens utskott för skog, mark, vatten och jordbruk i samarbete med Klimataktion och KTH Students for Sustainability.

+ Mer om evenemanget

Den svenska skogen har hamnat alltmer i fokus i arbetet med att övervinna klimatkrisen och nå ett klimatmässigt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi vill bidra till ökad kunskap om målkonflikter och prioriteringar när det gäller skogens betydelse för klimat, biologisk mångfald, samhällsekonomi och folkhälsa.

Den 25/1 2020 hölls det första i en rad offentliga samtal som anordnas av Klimatriksdagen under våren 2020 för att skapa debatt och få fram underlag till en akutplan för klimatomställning av Sverige som Klimatriksdagen planerar att ta fram till hösten 2020. Evenemanget arrangerades i samarbete med Klimataktion och KTH Students for Sustainability.

Panelsamtalet finns inspelat på Klimatriksdagens YouTube-kanal (länk – tyvärr saknar de första 11 minuterna ljud, så denna länk hoppar till där ljudet börjar).

Vill du vara med och påverka vad Klimatriksdagens akutplan ska säga om skogen och skogsbruket? Då kan du svara på vår enkät om just detta. Den skapades inför panelsamtalet men kommer att ligga uppe ett tag till.


Vi är ju en folkriksdag, så vi behöver ditt bidrag! Följ våra seminarier, på plats eller på vår YouTube-kanal, och låt oss veta vad du tycker – det kommer alltid att finnas sätt för dig att framföra din syn på problemen.


©forest
Panelsamtal 25 januari 2020:
"Råvarukälla eller kolsänka - skogens roll i en snabb klimatomställning"

Den svenska skogen har hamnat alltmer i fokus i arbetet med att övervinna klimatkrisen och nå ett klimatmässigt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi vill bidra till ökad kunskap om målkonflikter och prioriteringar när det gäller skogens betydelse för klimat, biologisk mångfald, samhällsekonomi och folkhälsa.

Den 25/1 2020 hölls det första i en rad offentliga samtal som anordnas av Klimatriksdagen under våren 2020 för att skapa debatt och få fram underlag till en akutplan för klimatomställning av Sverige som Klimatriksdagen planerar att ta fram till hösten 2020. Evenemanget arrangerades i samarbete med Klimataktion och KTH Students for Sustainability.

Panelsamtalet finns inspelat på Klimatriksdagens YouTube-kanal (länk – tyvärr saknar de första 11 minuterna ljud, så denna länk hoppar till där ljudet börjar).

Vill du vara med och påverka vad Klimatriksdagens akutplan ska säga om skogen och skogsbruket? Då kan du svara på vår enkät om just detta. Den skapades inför panelsamtalet men kommer att ligga uppe ett tag till.

Länk till recension av evenemanget på Alternativ.nu

Image

Klimatriksdagen är med och granskar regeringens klimathandlingsplan

Den 17 december 2019 presenterades huvudpunkterna i regeringens klimatpolitiska handlingsplan . Samma dag gav den samlade svenska miljörörelsen sin syn på planen i ett pressmeddelande undertecknat bl a av Klimatriksdagen.

Läs pressmeddelandet här

Länk till klimathandlingsplanen (PM på regeringens hemsida).

Klimatriksdagen stormöte

Stormöten oktober 2019

Den 6 och 27 oktober träffades ett stort och taggat gäng för att sätta igång arbetet med nästa års upplaga av Klimatriksdagen. Det blev planering, organisationsutveckling och pepp. Vi fick många nya goda krafter till våra arbetsgrupper och utskott och även fräscha perspektiv på hur vi jobbar som organisation.

Söndag 6 oktober kl. 12.00-15.30: Stormöte och upptakt för Klimatriksdag 2020

Länk till ett referat av stormötet (Klimataktions hemsida)

Söndag 27 oktober kl. 10:30-16: Uppföljande stormöte med fokus på organisation

Vi fick en lektion i organisationsutveckling med Frida Sandegård, pedagog, utbildare och processledare, och Samuel Plumppu som är systemutvecklare på We Don't Have Time lärde oss grunderna för verktyget Slack. Alla medlemmar i Föreningen Klimatriksdagen kommer att få ett konto i Slack inom kort.
Kort referat från dagen (pdf)

Båda mötena skedde i samarbete med ABF.

Vinterviken

Klimatriksdagen på klimatfestivalen i Vinterviken

Den 31 augusti 2019 deltog Klimatriksdagen i Klimatfestivalen "What’s next? " i Vintervikens trädgård, Stockholm.

Festivalen bestod av paneldebatter, seminarier, workshops, performance, musik, konst och mycket mer. Klimatriksdagen informerade om kommande events, både egna och internationella, och vår ordförande Karin Sundby deltog i ett panelsamtal.

Klimatriksdagen på järvaveckan

Klimatriksdagen på Järvaveckan

Klimatriksdagen deltog på Järvaveckans två första dagar, den 12 och 13 juni 2019. Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna, vilket går helt i linje med vad Klimatriksdagen vill åstadkomma med vår idé om folkriksdagar och medborgarförslag.

Klimatriksdagen satsade stort inför EU-valet våren 2019 The EU Elections – our main focus the spring of 2019


Se filmaren Erik Garmos video med uppmaningar att rösta i EU-valet

Klimatriksdagens satsade stort under våren 2019 på att göra EU-valet till ett klimatval. Läs mer nedan om de fyra evenemang vi ordnade om detta.

Läs också om våra kampanjer att göra klimatet till en topp-prioritet i EU-valet:

Our work the spring of 2019 has been focused on the EU Parliament elections in May and how to make them into climate elections. See info on our various events below.

You can also read about our campaigns to make the climate a top priority in the EU Elections!

Omstart för Klimatriksdagen - med sikte på de kommande fyra åren!

Föreningen Klimatriksdagen har efter Klimatriksdag 2018 förändrat och förstärkt sin organisation för att rusta sig för rollen som kontinuerligt verksam aktör i svensk klimatpolitik.

Vår framtidssatsning har också fått en extra skjuts tack vare att vi nu fått ett tvåårigt projektstöd från Postkodstiftelsen. Mycket glädjande!

Läs mera om Klimatriksdagens framtidsplaner här.

Läs mera om vårt stöd från Postkodstiftelsen här.

Så tycker partierna om Klimatriksdagens vinnande motioner

Efter Klimatriksdag 2018 skickade vi alla de 12 vinnande motionerna från Klimatriksdag 2018 till våra riksdagspartier för att få höra deras inställning till våra framröstade förslag. I detta dokument redovisar vi deras kommentarer, bredvid varandra så att du kan jämföra responserna.

interpellationsdebatt

Klimatriksdagens motioner i Riksdagens interpellationsdebatt 2018

Under Sveriges Riksdags interpellationsdebatt 26 juni 2018 ställde riksdagsman Jens Holm (v) frågor till statsrådet Isabella Lövin (mp) om hennes och regeringens inställning till Klimatriksdagens motioner. Följ debatten på Riksdagens websida.

Klimatriksdagens politiker-intervjuer i Almedalen 2018

Med våra vinnande 12 motioner från Klimatriksdag 2018 i högsta hugg begav sig Klimatriksdagen till Almedalsveckan att kräva raka svar av riksdagspolitikerna om var de står i klimatfrågan. I samarbete med Sustainable Innovation och Miljö & Utveckling arrangerade Klimatriksdagen 8 dialoger med politiker på Teaterskeppet i Visby hamn. Använd länkarna nedan för att se inspelningar av samtalen:

Dessutom deltog Föreningen Klimatriksdagens ordförande Karin Sundby i ett seminarium den 2/7 2018 om "Sweden’s carbon budget challenge – turning Paris’ aspirations into local climate action", ordnat av Centrum för Miljö- och Utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet. Länk till videoinspelning av seminariet