+- Vad är Klimatriksdag 2022?

Den 2 - 3 april samlas hundratals klimatengagerade medborgare på Kulturhuset i Stockholm för att rösta fram de bästa förslagen – motionerna –för Sveriges klimatpolitik under den kommande mandatperioden. Sen överlämnas de vinnande motionerna till Sveriges Riksdag.

Men Klimatriksdag 2022 bjuder på mycket mer! På våra två scener och i vår digitala studio ordnas föredrag och panelsamtal kring årets tema "Människan i omställningen". Dessutom presenteras Föreningen Klimatriksdagens Klimatriksdagens åtgärdspaket Klimatomställning för Sverige - vad vi behöver uppnå 2035.

Länkar

X

+- Vem ordnar Klimatriksdag 2022?

Föreningen Klimatriksdagen är en grundmurat självständig, folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta upp klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid. Nästan allt vårt arbete sköts på ideell basis av c:a 60 aktiva från runt om i Sverige. Sammanlagt har föreningen idag 420 medlemmar.

Tidigare Klimatriksdagar har hållits i Norrköping 2014 och Stockholm 2018. Dessutom är föreningen aktiv genom debattartiklar, rapporter och seminarier.

Länkar

X

+- Presskontakt

X

+- Loggor och foton


Logga för Klimatriksdag 2022


Föreningen Klimatriksdagens logga


Föreningen Klimatriksdagens ordförande,
Jonas Bane
Fotograf:Tomas Melin


Kulturhuset Stockholm,
plats för Klimatriksdag 2022
Fotograf: Petra Hellberg


Klimatriksdag 2018 avslutas med en manifestation utanför Sveriges Riksdag

X