Om KlimatriksdagenAbout the Climate Parliament

Här kan du läsa mera om var idén till Klimatriksdagen kom från och vilka är det som ser till att Klimatriksdagens evenemang blir av.

• Vad är en Klimatriksdag?
• Bakgrund
• Föreningen Klimatriksdagen
• Arbetsgrupper och utskott
• Pressrum

Below you can find more info about the origins of the Climate Parliament and the people organising our events:

• What is a Climate Parliament?
• Background
• The Climate Parliament Association 
• Working Groups
• Media contact

Om Klimatriksdag 2018
– information för deltagare

Välkommen till Klimatriksdag 2018! Nu ska vi påverka Sveriges klimatpolitik!
Här kommer lite “bra att veta” om det som sker på Klimatriksdag 2018 4 – 6 maj.

På denna sida hittar du allmän information om evenemanget Klimatriksdag 2018. Mer specifik info om motionsbehandling och röstning hittar du på vår motionssida.

Vad är en klimatriksdag?What is a Climate Parliament?

Klimatriksdagarna år 2014, 2018 och 2022 har haft som främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.The Climate Parliaments of 2014, 2018 and 2022 have had the main task to vote on good climate proposals, which were then handed over to the Swedish Parliament. Anyone can write a motion, a proposal that they think is necessary for future sustainable Swedish climate policies.

Dessa förslag har beretts före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen har varit att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare har sedan genom röstning valt ut de bästa förslagen, som lämnats till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdagarna 2018 och 2022 avslutades har vi på olika sätt kampanjat för dessa förslag – läs mer om detta på sidan Aktuellt.

Vi har också en rik dokumentation från klimatriksdagarna på denna sida.

These proposals have been prepared prior to and during the Climate Parliament by committees on different subject groups. The ambition has been to work with movers of the motions to construct solid proposals for climate action. The Climate Parliament's participants have chosen by voting for the best proposals. These have then been submitted to the representatives of the Swedish Parliament. After completion of the 2018 and 2022 Climate Parliaments, we have campaigned for these proposals in many ways – more about that here.

We also have ample documentation about the People's Climate Parliaments on this page.

Klimatriksdagen som trestegsraket:The Climate Parliament as a three-stage rocket

ALLA SOM VILL SKRIVER ETT POLITISKT FÖRSLAG FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID...EVERYONE INTERESTED WRITES A CLIMATE PROPOSAL…

...OCH KLIMATRIKSDAGENS UTSKOTT JOBBAR PÅ ATT MOTIONERNA SKA BLI RIKTIGT VASSATHE SUBJECT GROUPS WORK TO IMPROVE THE PROPSALS

PÅ KLIMATRIKSDAGEN GRANSKAR OCH DEBATTERAR VI FÖRSLAGEN...AT THE CLIMATE PARLIAMENT WE REVIEW AND DEBATE THE PROPOSALS…

... OCH TILL SLUT RÖSTAR VI FRAM DEM VI TROR MEST PÅ…AND FINALLY WE VOTE TO SELECT THE BEST ONES

SVERIGES BÄSTA KLIMATPOLITISKA FÖRSLAG LÄMNAS ÖVER TILL VÅRA FOLKVALDA POLITIKER...SWEDEN'S BEST CLIMATE POLICY PROPOSALS WILL BE PRESENTED TO OUR ELECTED POLITICIANS…

...SEN GER VI JÄRNET FÖR ATT FÖRSLAGEN SKA UPPMÄRKSAMMAS I VALRÖRELSEN, OCH AV SVERIGES NYVALDA RIKSDAG!…THEN WE GO ALL IN TO MAKE THE WINNING PROPOSALS GAIN ATTENTION IN THE ELECTION CAMPAIGN, AND BY THE NEWLY ELECTED PARLIAMENT

BakgrundBackground

På 1890-talet hade förkämparna för allmän rösträtt fått nog av att makteliten inte lyssnade på deras krav. De anordnade egna folkriksdagar med ombud från hela landet för att visa sin beslutsamhet och det massiva stödet för sin sak. Folkriksdagarna bidrog till trycket som slutligen bröt ner överhetens motstånd mot allmän rösträtt.

Inspirerade av dessa folkriksdagar samlades år 2014 världens första Klimatriksdag i Norrköping, startad av miljövänner som hade fått nog av att klimatfrågan ständigt sätts i andra rummet av de styrande. Sexhundra delegater samlades, och det motionerades, ställdes ut, förelästes, röstades och festades. Det blev en vitamininjektion för alla klimatengagerade, som vi har glädje av än idag.

Men politikerna har inte gjort sin läxa ordentligt ännu. Vi måste tvinga fram snabb konkret handling! Därför bildades Föreningen Klimatriksdagen som nu har anordnat klimatriksdagar 2018 och 2022, och planerar att hålla liknande evenemang i samband med kommande riksdagsval. Efter klimatriksdagarna 2018 och 2022 har vi arbetat intensivt med att väcka uppmärksamhet för klimatfrågan och Klimatriksdagens vinnande motioner bland allmänhet och folkvalda.

During the 1890s, the champions of Swedish universal suffrage grew tired of the elite not listening to their requests. Thus, the People’s own Parliaments with representatives from across the country were organized in support of universal suffrage. These People’s Parliaments contributed to the pressure which finally broke down the opposition to universal suffrage.

Inspired by these People's Parliaments, environmentalists, who had had enough of the climate issue constantly being put on the backburner, gathered in 2014 for the world's first People's Climate Parliament in Norrköping. Six hundred delegates gathered to discuss and sharpen proposals, exhibit, lecture, vote, and party.It became a great boost for all climate proponents, and we are still reaping the benefits of that today.

But the politicians have still not yet done their homework properly. We must ensure quick concrete action! Therefore,  the Climate Parliament Association was founded, which now has arranged Climate Parliaments in 2018 and 2022, and will continue with similar events in conjunction with upcoming general elections. After the 2018 and 2022 Climate Parliaments, we have been very busy raising awareness about the issue of climate change and to promote the winning proposals from the Climate Parliaments among the general public and elected officials. 

Föreningen KlimatriksdagenThe Climate Parliament Association

Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten.

The Climate Parliament Association is a non-profit, politically and religiously independent association. The purpose is to ensure that the issue of climate change has a central role in the 2018 Swedish election campaign and debate.


ArbetsgrupperWorking Groups

 • Projekt och dialog
  Klimatrådslag, kontakt med lokala klimatgrupper
  Project & dialogue
  Climate assemblies, contact with local climate groups

  Kontakt: Torbjörn Vennström, projektgrupp@
  klimatriksdagen.se

 • Kommunikation
  PR, webb, sociala medier, grafisk profil.
  Communication
  PR, web, social media, graphic design.

  Kontakt: Christer Gullberg, kommunikation@
  klimatriksdagen.se


UtskottSubject Groups

Utskotten arbetar områdesvis för att granska klimatpolitiken, särskilt i relation till våra antagna motioner, och väcka opinion i klimatfrågan.

Vill du vara med i ett utskott? Hör gärna av dig till kontaktpersonen i utskottet!

  PressrumMedia Contact

  Här har vi samlat information och resurser för dig som vill bevaka Klimatriksdagen i medierna.

  Klimatriksdagens logga

  Torbjörn Vennström, ordförande i Föreningen Klimatriksdagen

  Styrelsen för Föreningen Klimatriksdagen

  Till Klimatriksdagens YouTube-kanal

  Annika Elmkvist och Karin Sundby öppnar lördagens session i Aula Magna
  (Bild: Jan Lindblad jr)
  mer...
  Annika Elmkvist (t v), initiativtagare till Klimatriksdag 2014, gästspelade bredvid Föreningen Klimatriksdagens ordförande Karin Sundby på Aula Magnas scen

  Den kände klimatforskaren och debattören Kevin Anderson föreläser på Klimatriksdagen
  (Bild: Jan Lindblad jr)

  Waffa Mahmoud och Naima Mohamed, unga klimatkämpar med rötter i Östafrika, berättar om sitt projekt för klimaträttvisa
  (Bild: Jan Lindblad jr)

  Anders Wijkman tog sig tid till två framträdanden på Klimatriksdagen innan han var tvungen att rusa iväg
  (Bild: Jan Lindblad jr)

  Martin Emtenäs var med och ledde Klimatriksdagens "Skavlan-soffa"
  (Bild: Jan Lindblad jr)

  Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i Klimatriksdagens "Skavlan-soffa"
  (Bild: Jan Lindblad jr)

  Stefan Sundström i Klimatriksdagens "Skavlan-soffa"
  (Bild: Jan Lindblad jr)

  Heidi Andersson och Björn Ferry i Klimatriksdagens "Skavlan-soffa"
  (Bild: Jan Lindblad jr)

  Martin Hedberg och Klimatriksdagens mediapanel
  (Bild: Jan Lindblad jr)
  mer...
  Fr v: Martin Hedberg, meteorolog och opinionsbildare; Jens Liljestrand, journalist på Expressen; Marie-Louise Kristola, producent på P1:s Klotet; Axel Andén, chefredaktör för Medievärlden

  Från Klimatriksdagens aktivist-forum
  (Bild: Jan Lindblad jr)

  Aktiva i Klimatriksdagens styrelse och arbetsgrupper upplever ett lyft
  (Bild: Jan Lindblad jr)
  mer...
  Fr v: Siri Gidlund, Torbjörn Vennström, Therese Ek, Karin Wahlgren, Pia Björstrand, Dan Baeckström, Karin Sundby, Markus Steen, Cathrine Ruud, Ulrika Wilhelmsson, Linnea Steen, Göran Falemo

  Klimatriksdagens sandwichmen delar ut broschyrer under Almedalsveckan 2017
  mer...
  Fr v: Jan Lindblad, Dan Baeckström

  Aktiva i Klimatriksdagens arbetsgrupper
  (Bild: Elin Björklund, Dagens ETC)
  mer...
  Fr Kristina Bäck, Karin Wahlgren, Linnea Steen, Birgitta Tulin och Berenike Alfvén