Föreningen KlimatriksdagenThe Climate Parliament Association

Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten.

The Climate Parliament Association is a non-profit, politically and religiously independent association. The purpose is to ensure that the issue of climate change has a central role in the 2018 Swedish election campaign and debate.


• Bli medlem!• Become a Member!
• Våra nyhetsbrev• Newsletters
• Vår värdegrund• Our Basic Values
• Styrelsen• The Board
• Stadgar och andra dokument
• Årsmöte 2024

Bli medlemBecome a Member!

Klimatriksdagen är en ideell förening utan vinstmotiv, partipolitiskt och religiöst obunden. Dess huvudsakliga syfte är att påverka klimatpolitiken. Om du vill stödja vårt arbete genom att bli medlem i Föreningen Klimatriksdagens är du välkommen. Anmäl dig nedan och betala medlemsavgiften!

The People's Climate Parliament Association is a non-profit organisation, working independently of political parties and religious creeds. Its main purpose is to influence climate policy. You are most welcome to support our work by registering as a member in the People's Climate Parliament Association. Please fill out the form and pay the membership fee (see below).


Våra nyhetsbrevNewsletters

Föreningen Klimatriksdagen skickar ut nyhetsbrev 6 gånger om året till medlemmar och andra intresserade. Anmäl dig via denna länk om du också vill ha våra nyhetsbrev.

Nedan hittar du länkar till tidigare nyhetsbrev:

StyrelsenThe Board

Föreningen Klimatriksdagens styrelse fr o m april 2024.

Styrelsens sammansättning fr o m 2024-04-20:

Ordförande:
Torbjörn Vennström 
Ekonomiansvarig: Agneta Liljestam
Ledamöter:
Linn Rabe, Christer Gullberg, Cecilia Emanuelsson, Kerstin Hallenstam, Charlotta Brask, Clara Edwards, Saga Stugholm, Adam Leckius och Walter Deltin.

Suppleanter: Bo Franzén och Kajsa Lorentzon.
Revisor: Ole Stilborg, 013 525 00

Organisationsnr: 802492-7124
Bankgironr: 204-3545
Swish: 123 336 3439
Hemsidesansvarig: Dan Baeckström.

Har du frågor eller något annat du vill framföra till oss? Kontakta oss då via mejl fornamn.efternamn@Klimatriksdagen.se eller klicka på namnen ovan.

Stadgar och andra dokument

Läs Föreningen Klimatriksdagens stadgar i detta PDF-dokument:

Klimatriksdagen stadgar reviderade 2024-04-20

Viktiga dokument från senaste årsmötet:

Klimatriksdagens verksamhetsberättelse för 2023

Verksamhetsplan 2024-2025

Protokoll från årsmötet 2024

Årsmöte 2024

Föreningen Klimatriksdagens nästa årsmöte äger rum 2024-04-20 kl 13.00 - 16.00. Plats Lionsalen, Hägerstensåsens medborgarhus, Sparbanksvägen 30, Stockholm. T-bana Hägerstensåsen.

Du kan medverka på plats eller digitalt.