Medborgarkraft i klimatpolitiken

ett projekt för utveckling av lokala klimatrådslag


Klimatriksdagen har stora förhoppningar om att få projektmedel för utveckling av lokala klimatrådslag. Vi vill pröva folkligt förankrade processer för att ta fram lokala förslag för omställning i kommuner och regioner. Om allt går vägen blir projektstart 1 september.

I klimatrådslagen kan lokala klimatgrupper, och andra aktörer i det lokala civilsamhället, exempelvis hembygdsföreningar, hyresgästföreningar, minoritetsföreningar, pensionärsföreningar, idrottsföreningar och religiösa samfund delta.

Genom metoder för dialog och deltagande demokrati är målet att nå fram till gemensamma ståndpunkter. Det kan handla om kompromisser i vissa fall och konsensus i andra fall.

Metoden är delvis ny och ett viktigt mål med projektet är att utveckla metoden och förfina den under projektets gång. Resultaten kommer att spridas för att fler klimatrådslag ska kunna bli verklighet, även utanför projektets ram.

Här kommer vi att lägga upp information om projektet och hur er lokala grupp kan bli en del av medborgarkraften.

Klimatriksdagen söker projektsamordnare!


Vill du bli en aktiv del av Medborgarkraften i klimatpolitiken? Vill du jobba med att människor och lokala grupper ska bli mer delaktiga i klimatomställningen av våra kommuner och lokalsamhällen? Vill du bli en viktig del av ett nyskapande projekt under två år? Det är en avgörande period för att Sverige ska kunna nå de nödvändiga klimatmålen. Då kan det här vara något för dig.

Under förutsättning att Klimatriksdagens ansökan till Postkodstiftelsen för projektet ”Medborgarkraft i klimatomställningen” beviljas kommer två samordnartjänster, vardera 50%, att tillsättas. Läs mer under respektive rubrik om tjänsterna och om projektets syfte.