Klimatrådslag i Sollefteå

Klimatrådslag i Sollefteå

20 klimatförslag om alltifrån skog till ökad kunskap. Det var resultatet från klimatrådslaget i Sollefteå den 4–5 maj 2024. Engagemanget var stort hos de 30 kommuninvånare som deltog.


Läs pressmeddelande om klimatrådslaget i Sollefteå.

Under klimatrådslaget möttes 30 kommuninvånare mellan 15 och 72 år gamla. Det var både enskilda invånare och representanter för organisationer, företag och kommunen. Tillsammans arbetade deltagarna fram lokalt anpassade förslag för att hitta vägar mot ett hållbart samhälle. Målet är att förslagen ska leda till politiska beslut.

Förutom de förslag som togs fram bestämde deltagarna att de ska fortsätta engagemanget och dialogen kring klimatfrågor i Sollefteå.

20 förslag för ett hållbart Sollefteå

Klimatrådslaget tog fram 20 förslag som lämnas över till kommunen.

Ekosystem och biologisk mångfald
Jordbruk och mat
Transporter och trafik
SKOG
Ökad kunskap

Om klimatrådslaget

Klimatrådslaget anordnades av den oberoende föreningen Klimatriksdagen, i samarbete med Sollefteå kommun och med finansiering från Svenska Postkodlotteriets Stiftelse . Sollefteås klimatrådslag var det första rådslaget av tre. Hösten 2024 kommer klimatrådslag att anordnas i Borås och Malmö.

Läs mer om klimatrådslag här!

Frågor?

Hör av dig till våra projektsamordnare:

Jenny Mark Ketter, projektsamordnare/mobilisering, jenny.mark.ketter@klimatriksdagen.se, tel: 070 213 76 09

Kerstin Edquist, projektsamordnare/kommunikation, kerstin.edquist@klimatriksdagen.se, tel: 072 223 80 37