#euröstaförklimatet9juni 

För dig som vill klimatrösta i EU-valet

Den 6-9 juni går Europa och Sverige till val till EU-parlamentet. Sverige har 21 platser i parlamentet. Under den senaste mandatperioden har EU tagit stora och viktiga steg i sin klimatpolitik, men det finns politiska krafter som vill urvattna och till och med montera ner de framsteg som gjorts. EU-parlamentet har en viktig roll i att driva på politiken. Och EU har en allt viktigare roll som global pådrivare i klimatpolitiken.

Därför är det viktigt att orientera sig om hur de olika partierna agerar i frågor om klimat, miljö och energi, och lägga din röst på dem som vill fortsätta kämpa för en hållbar framtid i Europa och världen.

Här har vi samlat länkar och annan matnyttig information för dig som vill veta mer om hur man bäst röstar för klimatet i EU-valet.

Utfrågning om partiernas klimatpolitik

I serien "Klimatdialog: Civilsamhället möter EU-kandidaterna" grillar engagerade representanter från civilsamhället EU-kandidater från alla riksdagspartier om deras ställningstaganden i klimaträttvisa, energi och skog.

Se alla åtta utfrågningar här:
Klimatdialog: Civilsamhället möter EU-kandidaterna 
Allians för rättvis omställning (ARK) med Klimatriksdagen i spetsen har arrangerat utfrågningarna.

Klimatörelsens kunskapsseminarier inför EU-valet

Ett antal organisationer inom Allians för rättvis klimatomställning har genomfört fyra kunskapshöjande seminarier om EU-valet och klimatet. De ger en bra grund för alla att tala om EU valet 9 juni och vikten av att människor röstar för klimat och rättvisomställning.

31 januari: Hur funkar EU och hur kan vi påverka? 

14 februari: EU:s klimatpolitik 

6 mars: EU och klimaträttvisa

12 mars: Kommunicera klimat i EU-valet

Klimatriksdagen har också arrangerat ett panelsamtal under rubriken "Så kan Sverige nå EUs klimatmål".

EU:s klimatpolitik i ett nötskal

Klimatriksdagen har tagit fram en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i EUs klimatpolitik. För dig som behöver en snabbkurs.

EUs klimatpolitik i ett nötskal - en sammanfattning

Klimatriksdagens broschyr inför EU-valet

Vi har tagit fram en pamflett med några grundläggande ställningstaganden om varför det är viktigt att rösta för klimat och miljö i EU-parlamentsvalet 9 juni.

Länk till broschyren som PDF

Naturskyddsföreningens EU-valguide

Naturskyddsföreningen har en omfattande EU-valguide där du får hjälp att jämföra partiernas och EU-parlamentarikernas insatser för klimat och miljö. 

Så har partierna agerat i klimat- och miljöfrågor

Så vill partierna agera framöver

EU-valkompassen

Når partiernas EU-politik klimatmålen?

Forskarnätverket Researchers Desk har granskat partiernas EU-vallöften utifrån vad som krävs för att klara parisavtalets klimatmål. Granskningen visar att det är stora skillnader mellan partierna. Det har betydelse för EU:s klimatarbete vilka politiker som hamnar i EU-parlamentet.

Länk till granskningen

EU-kandidaterna debatterar klimat

Klimatpolitisk utfrågning av EU-kandidater 29 maj. Arrangeras tillsammans med bl a Immanuelskyrkan och Klimataktion. Debatten kommenteras av expertpanel med bl.a Staffan Laestadius och Mattias Goldmann.

Hur vill partierna arbeta för klimat och miljö i EU –partiutfrågning i arrangemang tillsammans med bl a Naturskyddsföreningen och WWF 1 juni under Järvaveckan.

EU-kontorets information om EU-valet och röstande

Behöver du grundläggande information om EU-valet och hur du gör för att kunna rösta, så har EU-kontoret en informationssida.