Om KlimatriksdagenAbout the Climate Parliament

Här kan du läsa mera om var idén till Klimatriksdagen kom från och vilka är det som ser till att Klimatriksdag 2018 blir av.

• Vad är en Klimatriksdag?
• Bakgrund
• Föreningen Klimatriksdagen – Bli medlem!
• Arbetsgrupper och utskott
• Pressrum

 

When the previous Climate Parliament was held in 2014, it was the first of its kind in the world. Where did the idea come from and who is behind the 2018 Climate Parliament? Click on the following headings to learn more about the background and the organizers:

• What is a Climate Parliament?
• Background
• The Climate Parliament AssociationBecome a member!
• Working Groups
• Media contact

Om Klimatriksdag 2018
– information för deltagare

Välkommen till Klimatriksdag 2018! Nu ska vi påverka Sveriges klimatpolitik!
Här kommer lite “bra att veta” om det som sker på Klimatriksdag 2018 4 – 6 maj.

På denna sida hittar du allmän information om evenemanget Klimatriksdag 2018. Mer specifik info om motionsbehandling och röstning hittar du på vår motionssida.

 

Hitta till Aula Magna  |  Lokaler  | Wifi  |  Registrering  | Lunch & fika |  Programmet | Rösta på motioner

 

Hitta till Aula Magna 
Aula Magna, Frescativägen 6, ligger ca 5 minuters promenadväg från tunnelbana, buss och Roslagsbanan. Aula Magna är beläget i Frescati, Stockholms universitet, norra Stockholm. Ingång och registrering för gäster till Klimatriksdagen 2018 sker vid framsidan/entrén till Aula Magna, Universitetsgången.↑

Tunnelbana: Röd linje mot Mörby Centrum. Kliv av vid hållplats Universitetet. Gå cirka hundra meter rakt fram, förbi Restaurang Picnic, och Aula Magna ligger på höger sida.

Buss: Buss 50 och kliv av vid hållplats Universitetet Norra. Gå cirka hundra meter rakt fram, förbi Restaurang Picnic, och Aula Magna ligger på höger sida.

Roslagsbanan: Kliv av vid station Universitetet. Efter att ha lämnat perrongen, ta vägen som går under motorvägen. Passera busshållplatsen och gå cirka hundra meter rakt fram, förbi Restaurang Picnic, och Aula Magna ligger på höger sida.

Taxi: Närmaste taxiplats till registreringen utanför Aula Magna är Frescativägen 20.

 

Lokaler
Du hittar detaljerad information om alla lokaler som används på Klimatriksdagen i lokalguiden på vår programsida.

 

Wifi 
Alla deltagare har tillgång till trådlöst internet via uppgifterna nedan:
Nätverk: SU
Användarnamn: otc-ftco
Lösenord: FUpi56HU9a

Du väljer ”SU” som nätverk och då kommer det upp ett login-fönster i din webbläsare. Se vidare instruktionerna nedan.

 Välj ”One time code”  Fyll i loginuppgifterna och klicka på ”Log in”

 

 

Registrering 
Registreringen av delegater öppnar fredag 4 maj kl 16.00 i entrén på nedre planet. Ta med din bekräftelse på betalning som skickas via mejl från Klimatriksdagen! Den gäller som inträdesbiljett vid registrering. Osäker på om du anmält dig, eller har betalat? Kontakta es.ne1548253206gadsk1548253206irtam1548253206ilk@n1548253206alamn1548253206a1548253206 i förväg, eller registreringen/receptionen när du anländer. Du kommer att få en namnbricka vid registreringen.

Kan man fortfarande anmäla sig? Inte via hemsidan, men dagbiljetter säljs vid receptionen i Aula Magna lördag och söndag kl 8.30 – 10.30. Endast Swishbetalning. Måltider ingår inte i priset. Biljetter till invigningsgalan går att köpa på plats under fredagen fr o m kl 16.

Ingår invigningsgalan i min anmälningsavgift? I så fall finns biljett till galan (röd ruta) med på din betalningsbekräftelse. Om ditt registreringsnummer börjar på G, J, R eller T har du köpt paketpris där invigningsbiljett ingår.
Alla som har köpt paketpris, och alla som har beställt biljett via rabatterbjudandet för dem som anmält sig innan vi släppte galabiljetterna, har en röd Klimatriksdagen-logga på sin namnbricka för att visa att man har betalt inträde till galan (se bilden).

Ingår måltider i min anmälningsavgift? Alla som anmält sig senast 22 april (registreringsnumret börjar på A – P) har måltider inkluderade i avgiften. På namnbrickan finns en kniv- och gaffelsymbol i så fall (se bilden).
För dig som inte har måltider inkluderade finns det möjligheter att köpa mat på området, bl a på Utefestivalen.

Syns min organisation på namnbrickan? Eftersom vårt anmälningsformulär inte frågade efter organisationstillhörighet så kan vi heller inte skriva in denna information. Men det finns rätt gott om plats på namnskylten för den som vill skriva in extra info för hand.

 

Lunch & fika
Lunchen serveras 12.30 lördag och 11.30 söndag på Restaurang Lantis som ligger i Allhuset i anslutning till Aula Magna. En inbyggd passage leder från Aula Magnas vänstra del till Allhuset.
Fika serveras 9.30 och 15.30 på lördag och 9.30 på söndag vid bord uppställda i Aula Magnas foajé.

 

Programmet 
Du kan hitta det kompletta programmet för Klimatriksdag 2018 på vår programsida. Där finns både programtablåer online för varje dag som uppdateras fortlöpande, och pdf-filer som man också kan läsa på datorn/mobilen, eller ladda ner.

 

Rösta på motioner 

Undrar du något om motionerna eller om omröstningen om motionerna? Gå in på motionssidan så hittar du alla svar där.

Det finns också en röstnings-support-station vid ett bord till vänster om receptionen i Aula Magna. Om du har problem med att logga in eller få tag på dina inloggningsuppgifter kan du få hjälp här.

Länk till röstningsverktyget VoteIT: https://klimatriksdagen.voteit.se/

Vad är en klimatriksdag?What is a Climate Parliament?

Klimatriksdagarna år 2014 och 2018 har haft som främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.The Climate Parliament’s main task is to vote on good climate proposals, which are then handed over to the Swedish Parliament. Anyone can write a motion, a proposal that they think is necessary for future sustainable Swedish climate policies.

Dessa förslag har beretts före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen har varit att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare har sedan genom röstning valt ut de bästa förslagen, som lämnats till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdag 2018 avslutades drevs en kampanj för dessa förslag inför riksdagsvalet 2018.

These proposals have been prepared prior to and during the Climate Parliament by committees on different subject groups. The ambition has been to work with movers of the motions to construct solid proposals for climate action. The Climate Parliament’s participants have chosen by voting for the best proposals. These have then been submitted to the representatives of the Swedish Parliament. After completion of the 2018 Climate Parliament, we have campaigned for these proposals during the 2018 Swedish general election.

 

Klimatriksdagen
som trestegsraket:
The Climate Parliament as a three-stage rocket

ALLA SOM VILL SKRIVER
ETT POLITISKT FÖRSLAG
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID...
EVERYONE INTERESTED WRITES A CLIMATE PROPOSAL…

...OCH KLIMATRIKSDAGENS UTSKOTT JOBBAR PÅ ATT MOTIONERNA SKA BLI RIKTIGT VASSATHE SUBJECT GROUPS WORK TO IMPROVE THE PROPSALS

PÅ KLIMATRIKSDAGEN
GRANSKAR OCH DEBATTERAR VI FÖRSLAGEN...
AT THE CLIMATE PARLIAMENT WE REVIEW AND DEBATE THE PROPOSALS…

... OCH TILL SLUT RÖSTAR VI FRAM DEM VI TROR MEST PÅ…AND FINALLY WE VOTE TO SELECT THE BEST ONES

SVERIGES BÄSTA KLIMATPOLITISKA FÖRSLAG LÄMNAS ÖVER TILL VÅRA FOLKVALDA POLITIKER...SWEDEN'S
BEST CLIMATE POLICY PROPOSALS WILL BE PRESENTED TO OUR ELECTED POLITICIANS…

...SEN GER VI JÄRNET FÖR ATT FÖRSLAGEN SKA UPPMÄRKSAMMAS I VALRÖRELSEN, OCH AV SVERIGES NYVALDA RIKSDAG!…THEN WE GO ALL IN TO MAKE THE WINNING PROPOSALS GAIN ATTENTION IN THE ELECTION CAMPAIGN, AND BY THE NEWLY ELECTED PARLIAMENT

BakgrundBackground

På 1890-talet hade förkämparna för allmän rösträtt fått nog av att makteliten inte lyssnade på deras krav. De anordnade egna folkriksdagar med ombud från hela landet för att visa sin beslutsamhet och det massiva stödet för sin sak. Folkriksdagarna bidrog till trycket som slutligen bröt ner överhetens motstånd mot allmän rösträtt.

Inspirerade av dessa folkriksdagar samlades år 2014 världens första Klimatriksdag i Norrköping, startad av miljövänner som hade fått nog av att klimatfrågan ständigt sätts i andra rummet av de styrande. Sexhundra delegater samlades, och det motionerades, ställdes ut, förelästes, röstades och festades. Det blev en vitamininjektion för alla klimatengagerade, som vi har glädje av än idag.

Men politikerna har inte gjort sin läxa ordentligt ännu. Vi måste tvinga fram snabb konkret handling! Därför ordnade vi Klimatriksdag 2018 den 4–6 maj 2018. Målet var att rikta strålkastarljuset på klimatfrågan i valdebatten och visa att det finns ett brett stöd för kraftfulla klimatbeslut. Klimatriksdag 2018 har nu ägt rum och vi har gått in i nästa fas som är att väcka uppmärksamhet för klimatfrågan och Klimatriksdagens vinnande motioner i valrörelsen.

During the 1890s, the champions of Swedish universal suffrage grew tired of the elite not listening to their requests. Thus, the People’s own Parliaments with representatives from across the country were organized in support of universal suffrage. These People’s Parliaments contributed to the pressure which finally broke down the opposition to universal suffrage.

Inspired by these People’s Parliaments, environmentalists, who had had enough of the climate issue constantly being put on the backburner, gathered in 2014 for the world’s first People’s Climate Parliament in Norrköping. Six hundred delegates gathered to discuss and sharpen proposals, exhibit, lecture, vote, and party.It became a great boost for all climate proponents, and we are still reaping the benefits of that today.

But the politicians have still not yet done their homework properly. We must ensure quick concrete action! Therefore,  the 2018 People’s Climate Parliament was arranged on May 4-6, 2018. Our work has now entered its next phase, which is to raise awareness about the issue of climate change and to promote the winning proposals from the 2018 Climate Parliament in the run-up to the general elections in September 2018.

 

Föreningen KlimatriksdagenThe Climate Parliament Association

Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten.
The Climate Parliament Association is a non-profit, politically and religiously independent association. The purpose is to ensure that the issue of climate change has a central role in the 2018 Swedish election campaign and debate.

”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”

/Fastställd 2016.10.27

”We take the warnings from climate scientists seriously. The global temperature increase must be limited to 1.5 degrees. We support solutions based on mankind’s equal worth and rights, taking into account justice and the eradication of poverty. This, according to the Paris Agreement (COP21) Article 2, the UN Universal Declaration of Human Rights, and the UN’s 17 global goals for sustainable development.”
/Approved 10/27/2016

Skriv på vår värdegrund!

Sign our Basic Values!

Föreningen Klimatriksdagens styrelse november 2018. Fr v: Dan Baeckström, Linda Eikestam, Gerd Johnsson-Latham, Karin Sundby, Inger Björk, Elisabeth Rosenborg, Torbjörn Vennström, Ulrika Wilhelmsson, Roger Bydler, Göran Falemo, Karin Wahlgren.

Styrelsens sammansättning fr o m 2018-06-17:

Ordförande:
Karin Sundby
Vice ordförande: Torbjörn Vennström
Kassör: Karin Wahlgren
Vice kassör: Elisabeth Rosenborg
Ledamöter:
 Inger BjörkUlrika Wilhelmsson, Dan BaeckströmRoger Bydler, Gerd Johnsson-Lathham, Göran Falemo och Linda Eikestam
Suppleanter: Therese Ek, Ahmed Al-Qassam
Revisor: Ole Stilborg, 013 525 00

Organisationsnr: 802492-7124
Plusgironr: 74 88 44-8
Hemsidesansvarig: Dan.

Har du frågor eller något annat du vill framföra till oss? Kontakta oss då via mejl fornamn.efternamn@Klimatriksdagen.se eller klicka på namnen ovan.

§ 1 Föreningens namn är Klimatriksdagen och föreningen är en ideell förening.

§ 2 Föreningens syfte
Ändamål:
Föreningen har till ändamål att
• verka för en snabb omställning till ett hållbart samhälle
• stärka det folkliga stödet för nödvändiga och modiga beslut i klimatpolitiken, och
• lyfta fram klimatfrågan inför val till Sveriges Riksdag
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att stödja arrangemang och sprida information, inklusive material från tidigare klimatriksdagar, i syfte att ge klimatfrågan en central position i svenska valrörelser, samt lyfta frågan i den svenska debatten.
Värdegrund:
Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP 21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Definitioner
Hållbar utveckling: Alla människors fundamentala behov måste tillfredsställas utan att planetens livsuppehållande system skadas (FNs millenniedeklaration).
Klimatfrågan: Den (i geologiska tidsperspektiv) snabba ökning av jordens medeltemperatur som orsakas av mänskligt genererade utsläpp av växthusgaser och som riskerar allvarligt försvåra människans försörjningsmöjligheter och livsbetingelser på jorden.
Snabb omställning: Varningarna från FN:s klimatpanel måste tas på allvar: Om utsläppen av växthusgaser och förbrukningen av icke förnybara resurser fortsätter som nu är risken stor att det leder till en global ekologisk kollaps bara två eller tre generationer framåt. Sverige måste ta de politiska beslut som krävs för att kraftigt minska de egna utsläppen av växthusgaser. Internationella transporter och import ska räknas in i statistiken.

§ 3 Föreningen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som delar föreningens värdegrund, vill verka för snabb omställning till ett hållbart samhälle och förbinder sig att följa föreningens stadgar, samt betalar medlemsavgiften. Medlem kan vara enskild individ eller juridisk person.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Föreningen kan ha olika medlemsavgifter för individmedlemmar och organisationsmedlemmar.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 2 till 12 övriga ledamöter samt upp till 5 suppleanter.
Årsmötet utser ordförande, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsen fördelar internt vissa roller och uppgifter som sekreterare, vice ordförande, etc. Vid behov kan styrelsen adjungera personer till styrelsen, med yttranderätt men utan rösträtt.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 april följande år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Årsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar närvarar.
Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
12. Val av vice ordförande i föreningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
13. Val av kassör i föreningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
15. Val av revisor.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Är medlemmen en juridisk person har föreningen en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster, samt att ändringsförslaget meddelas medlemmarna minst 21 dagar före årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte annonserat minst 21 dagar i förväg, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte enligt årsmötesbeslut.

Föreningen Klimatriksdagen ansvarar för att arrangera Klimatriksdag 2018 och kommande klimatriksdagar (se vidare föreningens stadgar). Om du valt att ansluta dig till Klimatriksdagens värdegrund och vill stödja vårt arbete är du välkommen att bli medlem i föreningen.

Privatpersoner, organisationer och företag kan bli medlemmar, dock ej politiska partier på nationell nivå. Medlemskap innebär att man:
– Betalar medlemsavgiften
– Får föreningens nyhetsbrev
– Har rösträtt på årsmöten
– Får föreningens snygga pin som man kan ha på jacka eller kavajslag
– Man är också hjärtligt välkommen att engagera sig i någon av arbetsgrupperna som jobbar med att arrangera Klimatriksdagen – men det är inget krav.

Medlemsavgiften är:
– För privatpersoner: 200 kr/år
– För medlemsorganisationer med färre än 1000 medlemmar: 500 kr/år
– För företag och för medlemsorganisationer med 1000 medlemmar eller fler: 1000 kr/år

Föreningen är glad och tacksam för frivilliga påslag på medlemsavgiften från dem som har råd och vill ge extra stöd till vårt viktiga arbete.

The Climate Parliament Association is in charge of arranging the 2018 Climate Parliament and future Climate Parliaments. If you have endorsed the Basic Values and wish to support our cause, you are welcome as a member of the Association by filling in the form below.
Membership fee is SEK 200 per year for private persons. For further information about Association membership, please contact foreningen@klimatriksdagen.se

.

Medlemsanmälan till Föreningen Klimatriksdagen ( * = obligatorisk uppgift )
 
Anmälan avser:


 
Jag betalar till
••• OBS! GLÖM EJ ATT ANGE FULLSTÄNDIGT NAMN VID INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN •••
ArbetsgrupperWorking Groups

 • Kommunikation
  PR, webb, sociala medier, grafisk profil.
  Communication
  PR, web, social media, graphic design.

  Kontakt: Linda Eikestam, linda.eikestam@
  klimatriksdagen.se
 • Engagemang
  Medlemmar, stödjare, sponsorer.
  Participation
  member, endorsers, sponsors

  Kontakt: Torbjörn Vennström, Torbjorn.Vennstrom@
  klimatriksdagen.se
 • Påverkan
  Motionsuppföljning, debatt, opinion, utskottssamordning.
  Politics, influence
  Proposals follow-up, debate, opinion, Subject group coordination.

  Kontakt: Gerd Johnsson-Latham, gerd_j_latham@
  klimatriksdagen.se

Utskott

Utskotten arbetar områdesvis tillsammans med påverkansgruppen för att granska klimatpolitiken, särskilt i relation till våra antagna motioner, och väcka opinion i klimatfrågan.

Vill du vara med i ett utskott? Hör gärna av dig till kontaktpersonen i utskottet!

PressrumMedia Contact

Här har vi samlat information och resurser för dig som vill bevaka Klimatriksdagen i medierna.

Karin Sundby, ordförande i Föreningen Klimatriksdagen (es.ne1548253206gadsk1548253206irtam1548253206ilk@y1548253206bdnus1548253206.nira1548253206k1548253206)
tel. 0769-47 02 88

Cathrine Ruud, pressekreterare (mediakontakt@klimatriksdagen.se), tel. 073-332 80 06

Ansök om pressackreditering på Klimatriksdag med detta formulär


Arbetar som:

Klicka på bild-miniatyrerna för att få en högupplöst version.

Klimatriksdagens logga

Karin Sundby, ordförande i Föreningen Klimatriksdagen
(Bild: Jan Lindblad jr)

Styrelsen för Föreningen Klimatriksdagen
mer...
Föreningen Klimatriksdagens styrelse november 2018. Fr v: Dan Baeckström, Linda Eikestam, Gerd Johnsson-Latham, Karin Sundby, Inger Björk, Elisabeth Rosenborg, Torbjörn Vennström, Ulrika Wilhelmsson, Roger Bydler, Göran Falemo, Karin Wahlgren.

Till Klimatriksdagens YouTube-kanal

Annika Elmkvist och Karin Sundby öppnar lördagens session i Aula Magna
(Bild: Jan Lindblad jr)
mer...
Annika Elmkvist (t v), initiativtagare till Klimatriksdag 2014, gästspelade bredvid Föreningen Klimatriksdagens ordförande Karin Sundby på Aula Magnas scen

Den kände klimatforskaren och debattören Kevin Anderson föreläser på Klimatriksdagen
(Bild: Jan Lindblad jr)

Waffa Mahmoud och Naima Mohamed, unga klimatkämpar med rötter i Östafrika, berättar om sitt projekt för klimaträttvisa
(Bild: Jan Lindblad jr)

Anders Wijkman tog sig tid till två framträdanden på Klimatriksdagen innan han var tvungen att rusa iväg
(Bild: Jan Lindblad jr)

Martin Emtenäs var med och ledde Klimatriksdagens "Skavlan-soffa"
(Bild: Jan Lindblad jr)

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i Klimatriksdagens "Skavlan-soffa"
(Bild: Jan Lindblad jr)

Stefan Sundström i Klimatriksdagens "Skavlan-soffa"
(Bild: Jan Lindblad jr)

Heidi Andersson och Björn Ferry i Klimatriksdagens "Skavlan-soffa"
(Bild: Jan Lindblad jr)

Martin Hedberg och Klimatriksdagens mediapanel
(Bild: Jan Lindblad jr)
mer...
Fr v: Martin Hedberg, meteorolog och opinionsbildare; Jens Liljestrand, journalist på Expressen; Marie-Louise Kristola, producent på P1:s Klotet; Axel Andén, chefredaktör för Medievärlden

Från Klimatriksdagens aktivist-forum
(Bild: Jan Lindblad jr)

Aktiva i Klimatriksdagens styrelse och arbetsgrupper upplever ett lyft
(Bild: Jan Lindblad jr)
mer...
Fr v: Siri Gidlund, Torbjörn Vennström, Therese Ek, Karin Wahlgren, Pia Björstrand, Dan Baeckström, Karin Sundby, Markus Steen, Cathrine Ruud, Ulrika Wilhelmsson, Linnea Steen, Göran Falemo

Klimatriksdagens sandwichmen delar ut broschyrer under Almedalsveckan 2017
mer...
Fr v: Jan Lindblad, Dan Baeckström

Aktiva i Klimatriksdagens arbetsgrupper
(Bild: Elin Björklund, Dagens ETC)
mer...
Fr Kristina Bäck, Karin Wahlgren, Linnea Steen, Birgitta Tulin och Berenike Alfvén

ArkivArchive

Här samlar vi dokument, bilder och länkar till videos om Klimatriksdag 2018 och andra aktiviteter i regi av Föreningen Klimatriksdagen som vi vill bevara för framtiden för dem som är intresserade.

I vårt pressarkiv har vi samlat allt material vi har kunnat hitta om Klimatriksdagen i media. Om du känner till någon artikel, podd eller annan mediebevakning om oss som inte ligger där, tipsa oss gärna på es.ne1548253206gadsk1548253206irtam1548253206ilk@t1548253206katno1548253206kaide1548253206m1548253206.
Ett stort antal av de seminarier och andra framträdanden som gjordes på Klimatriksdag 2018 spelades in på video. Vi arbetar just nu på att samla in dem, granska dem och få formell tillåtelse från de medverkande att publicera dem. I takt med att det arbetet blir färdigt kommer vi att lägga länkar till dessa videos här. Tack till Peter och Anita Fritzson samt Anders Bengtsson för inspelningar.

+ Videos från invigningsgalan fredagen 4 maj 2018

+ Videos från lördagen 5 maj 2018, programmet i Aula Magna

+ Videos från övriga seminarier lördagen 5 maj 2018

+ Videos från seminarier söndagen 6 maj 2018

+ Videos från avslutningsceremonin söndagen 6 maj 2018

Länk till vårt nyhetsarkiv med notiser om evenemang vi ordnat, våra stödjare och sponsorer mm.