Våra ställningstaganden

sve

På den här sidan har vi samlat planer, rapporter, remissvar, debattartiklar och andra opinionsyttranden från Klimatriksdagen.

De har alla ytterst sin grund i de motioner som röstas fram på våra klimatriksdagar – dem kan du läsa mera om här.

Klimatriksdagens omställningsplan för svensk klimatneutralitet 2035

Temarapporter och remissvar från Klimatriksdagen

Debattinlägg från Klimatriksdagen

Äldre dokument

Klimatriksdagens omställningsplan för svensk klimatneutralitet 2035

Klimatomställning för Sverige 2035 är klimatriksdagens nya och utvecklade omställningsplan som utgår från en koldioxidbudget för Sverige där också de biogena utsläppen och upptagen tas med. Med konkreta förslag inom alla väsentliga samhällsområden visar planen att Sverige kan, få ner utsläppen och öka sina kolsänkor för att nå klimatneutralitet redan 2035.

Omställningsplanen (fulltext)

Kort sammanfattning av planen för medier m fl

 Omställningsplanen plus Klimatriksdagens transport- och mobilitetsrapport och en kort sammanfattning, överlämnad till Miljömålsberedningens ledamöter 2024-01-31

Klimatriksdagen tar ton i den klimatpolitiska debatten

Med stöd av sin värdegrund och sina framröstade klimatförslag har Klimatriksdagen, ibland i samarbete med andra grupper, gjort debattinlägg för att öka uppmärksamheten kring klimatfrågan. Här följer länkar till ett antal av dessa inlägg:

Äldre dokument

Här återfinns uttalanden från Klimatriksdagen som syftar på en politisk situation som nu är förändrad, eller som har ersatts av mer uppdaterat material, men som vi ändå vill låta vara fortsatt tillgängliga.


Klimatriksdagens akutplan för svensk klimatpolitik (2020)

Under 2019-2020 tog Klimatriksdagens utskott ta fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid. Ett antal publika seminarier hölls med fokus på olika aspekter av klimatfrågan för att skapa ett underlag för planen. Efter remiss till medlemmarna i Föreningen Klimatriksdagen presenterades planen för riksdagspartierna hösten 2020. Därefter lanserades även en poddserie där representanter för riksdagspartierna intervjuades om planen.

Klimatriksdagens akutplan för klimatet 2020


EU call for action (2019)

Som en del av Klimatriksdagens kampanj inför EU-valet 2019 skapades, byggt på de vinnande motionerna från Klimatriksdag 2018, en s k Call for action med förslag på hur EU-parlamentskandidaterna borde agera i klimatfrågan. Den har sedan delats ut till samtliga partier och kandidater.

Läs Klimatriksdagens Call for action

”Jag tycker det här är ju ett fantastiskt bra dokument … det är väldigt tydligt, och det är klart att det är väldigt ambitiöst”
– Anders Wijkman om vår Call for Action