Hjälp oss lyfta klimatpolitiken!Help Us Raise Climate Awareness

Läs mer om oss – klicka härRead more about us – click here

  

Fyra seminarier om omställningsplanen!23/8: Planen!31/8: Skogen!19/9:
Jordbruket!
28/9: Transporterna! 

Vill du också jobba för en vassare klimatpolitik?Will you join us in the fight for better climate policies?

Klicka och se hur du hur du kan stödja ossClick to find out how to support us

  

sve

Om ossAbout us

Klimatriksdagen är folkets röst för en vassare klimatpolitik.The Climate Parliament is the people's voice for stronger climate policies.

Vad vi görUpcoming Events

Aktuella evenemang, aktioner mm från Klimatriksdagen

Recent events, actions etc from the Climate Parliament

Stöd oss!Support us!
Skriv på • Bli medlem
Bidra • Jobba med oss
Sign up • Membership
Donate • Join us
Våra ställnings-tagandenOur Statements

Akutplan, debattartiklar, upprop, motioner Proposals, opinion pieces, manifestos

Är du en lokal klimathjälte?Are you a local climate hero?

FolkriksdagarnaThe People's Parliaments

2014

2018

Föreningen KlimatriksdagenThe Climate Parliament Association
Våra gästbloggareOur Guest Blogs

Personliga perspektiv på kampen för klimatetIn Swedish

Nyheter från Klimatriksdagen

Nästa rad

Nästa rad
Läs mer här!

Ännu en nyhet

Nyhet nyhet nyhet nyhet nyhet nyhet nyhet nyhet
Läs mer här!

Bokmässan

aijd dscbnoi copijn oi jorij vg våoipj vgoi vgpij nvg
Läs mer här!

Människan i nollställningen

Test test test
Läs mer här!

Följ oss på sociala medier!

Se till att alltid få senaste nytt om allt som vi har på gång.