Klimatriksdagens Siri Gidlund delar ut de vinnande motionerna från Klimatriksdag 2018 till representanter för Sveriges Riksdag

sve

Våra ställningstaganden

Folkriksdagarna är det som gör Klimatriksdagens arbete unikt och det från dem som våra ställningstaganden i klimatfrågan utgår. Dessa utgör grunden för de andra uttalanden vi gör, t ex i debattartiklar eller i vår "call for action" inför EU-valet.

Här dokumenterar vi Klimatriksdagens ställningstaganden:

Klimatriksdagens akutplan för svensk klimatpolitik i närtid

Temarapporter från Klimatriksdagen

Debattinlägg från Klimatriksdagen

Vår "call for action" inför EU-valet 2019

Motioner till Klimatriksdag 2018

Motioner till Klimatriksdag 2014 (extern länk)

Klimatriksdagens akutplan för klimatet

Under 2020 jobbade Klimatriksdagens utskott intensivt med att ta fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid. Efter att planen varit ute på remiss till våra medlemmar och ett antal andra viktiga instanser presenterades planen för representanter för Sveriges riksdag och utgör även utgångspunkten för vår poddserie Akutplanen

Klimatriksdagens akutplan – kort version
Klimatriksdagens akutplan – fullständig version
The Climate Parliament's Emergency Plan (English version)

Temarapporter från Klimatriksdagen

Klimatriksdagens arbetsgrupper och medlemmar med specialkompetens har möjlighet att fördjupa sig i frågeställningar och teman som är viktiga i klimatfrågan och som behöver lyftas fram i debatten. Här hittar ni temarapporter som våra engagerade medlemmar och samarbetspartners tagit fram.

Temarapport "Biodrivmedel – en god tanke?"
Temarapport "Människan i klimatkrisens tid"

Klimatriksdagen tar ton i den klimatpolitiska debatten

Med stöd av sin värdegrund och sina framröstade klimatförslag har Klimatriksdagen, ibland i samarbete med andra grupper, gjort debattinlägg för att öka uppmärksamheten kring klimatfrågan. Här följer länkar till ett antal av dessa inlägg:

"Call for action" inför EU-valet 2019

Som en del av Klimatriksdagens kampanj inför EU-valet 2019 skapades, byggt på de vinnande motionerna från Klimatriksdag 2018, en s k Call for action med förslag på hur EU-parlamentskandidaterna borde agera i klimatfrågan. Den har sedan delats ut till samtliga partier och kandidater.

Läs Klimatriksdagens Call for action

”Jag tycker det här är ju ett fantastiskt bra dokument … det är väldigt tydligt, och det är klart att det är väldigt ambitiöst”
– Anders Wijkman om vår Call for Action

Motioner till Klimatriksdag 2018

Till Klimatriksdag 2018 inkom totalt 247 motioner som behandlades i något av de 10 utskott som bildats för olika ämneskategorier (se nedan). Sammanlagt röstades 12 vinnande motioner fram (pga det stora antalet motioner i kategorierna Transport och Övergripande röstades 2 motioner fram i dessa kategorier).

Nedan finner du de olika ämneskategorierna, listan över de vinnande motionerna, och fullständiga listor över alla 247 motioner.

Ämnesområden för motioner och utskott

Varje ruta nedan representerar ett ämnesområde. Klicka på texten på rutans baksida för att komma till en sida som berättar mer om ämnet, om utskottet som ansvarar för det och om de motioner som skrivits om ämnet.

Listor över motioner