Program

Klimatriksdag 2018 kommer enligt planerna att hållas den 4-6 maj 2018 i Stockholms universitets Aula Magna. Vi satsar på att ha ett program späckat med många olika spännande aktiviteter, som vi har delat in så här:

• Riksdag
• Forum
• Seminarier
• Utställning

(detaljerat program publiceras här senare)

 

Olivia Linander, klimataktivist och tidigare samordnare för 350.org, föreläste under Klimatriksdagen 2014.

Riksdag

I riksdagen behandlas motionerna, förslagen till en verkligt hållbar svensk klimatpolitik. Deltagare bildar utskott för olika ämnesområden, där motionerna diskuteras. De bästa förslagen går vidare till omröstningen, där alla deltar.

Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.

Dessa förslag kommer att beredas före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen är att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare väljer sedan genom röstning ut de bästa förslagen, som lämnas till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdagen avslutats ska vi driva en kampanj för dessa inför riksdagsvalet 2018.

Från och med 1 april 2017 tar vi emot motioner. Läs om motionsprocessen här. Har du frågor om riksdagen och motionerna, hör av dig till .es.n1508199816egads1508199816kirta1508199816milk@1508199816gadsk1508199816ir1508199816

Vi behöver också deltagare i utskotten som ska ta emot och bereda de motioner som kommer in. Dessa utskott håller vi på och bygger upp under våren 2017. Är du intresserad av att delta i ett utskott är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Skriv en rad till .es.n1508199816egads1508199816kirta1508199816milk@1508199816gadsk1508199816ir1508199816

Forum

Forum är vår samlingsplats för alla klimatengagerade gräsrötter som jobbar ideellt med klimatfrågan runt om i landet. Här kan man presentera sin verksamhet med posters, bildvisningar, seminarier mm, nätverka, inspirera andra och låta sig inspireras!

Forum är Klimatriksdagens mötesplats för klimatengagerade i lokala projekt, föreningar och grupper från hela landet som vill ställa om samhället underifrån. Är du också intresserad av att vara med?

Forum är mötesplatsen för alla som
· driver lokala projekt för att ställa om till ett hållbart samhälle.
· vill påverka klimatpolitiken i den egna kommunen, byn, stadsdelen eller arbetsplatsen.
· vill samla människor på den egna orten för ett fossilfritt, klimatsmart samhälle.
· har eller söker idéer om hur vi kan klimatomställa samhället underifrån.

På Forumet kan man träffas för att
· hänga med andra klimatengagerade – hämta energi, dela erfarenheter och idéer.
· presentera sitt projekt eller klimatpolitiska arbete i en posterutställning.
· bjuda in till, eller delta i öppna dialogmöten med andra lokala eldsjälar och entreprenörer.
· leda eller delta i seminarier som lyfter intressanta lokala projekt eller klimatförslag.

Är du och din grupp intresserade av att vara med på vårt Forum, mejla es.ne1508199816gadsk1508199816irtam1508199816ilk@m1508199816urof1508199816 . Skriv några rader om era idéer och vad ni vill presentera.

Häng på Klimatvalet!
Och just med sikte på Klimatriksdagens Forum lanserar nätverket KlimatSverige en utmaning till alla hågade aktiva i hela landet att organisera sig och visa sina bästa visioner och förslag för att göra den egna kommunen/regionen fossilfri till år 2030. Läs mer om utmaningen på KlimatSveriges hemsida.

 

Seminarier

 Seminarier är vår föredrags- och diskussionsdel dit vi bjuder in de mest initierade klimatvetarna, visionärerna som har livskraftiga alternativ till dagens fossilsamhälle, debattörer och opinionsbildare som ger sin syn på hur klimatfrågan kan göras synlig på den politiska agendan, och många andra spännande namn.

Just nu håller vi på och gör önskelistan för talare och debattörer till våra Seminarier. Efterhand som vi får sådana bekräftade kommer vi att lägga upp dem på en lista här. Har du ett bra förslag, eller känner du dig själv manad att delta, skriv en rad till es.ne1508199816gadsk1508199816irtam1508199816ilk@r1508199816eiran1508199816imes1508199816.

Utställning

 
Vår arena för organisationer, myndigheter och företag som har framtidens klimatsmarta samhällslösningar, tjänster och produkter. Ett ypperligt tillfälle att visa upp sina goda idéer för en engagerad och sakkunnig publik.

Att på hemmaplan göra verklighet av de högtflygande målen i klimatavtal och klimatstrategier är en massiv utmaning som kräver medverkan från organisationer, myndigheter, innovatörer och företag. Är du en representant för någon av dessa aktörer? Då får du inte missa chansen att visa upp din organisation och dess lösningar för en av de största sammankomsterna av klimatengagerat och klimatkompetent folk som äger rum under året. Tag plats på vår Utställning på Klimatriksdag 2018!

Här kommer ytterligare information om praktiska detaljer att läggas upp efter hand. Är du redan nu intresserad av att anmäla dig, eller om du har några frågor om hur Utställningen är tänkt att gå till, mejla till es.ne1508199816gadsk1508199816irtam1508199816ilk@g1508199816ninll1508199816atstu1508199816