Klimatriksdag 2022

2 - 3 april 2022
Kulturhuset Stockholm
Detta är Klimatriksdag 2022

Den 2 - 3 april 2022Kulturhuset i Stockholm var det klimatfolkfest med riksdag, seminarier, kultur och mycket mer! Här kan du hitta information om det som tilldrog sig. Och nu kan du se videoinspelningarna som gjordes under klimatriksdagshelgen.

Årets motioner
Motioner är klimatförslag från svenska folket. Alla kan skriva motioner! Klimatriksdagen röstar fram de bästa förslagen och presenterar dem sedan för Sveriges riksdag.
Temat för 2022 är Människan i omställningen.
En tydlig mall samt detaljerade instruktioner om hur du skriver och lämnar in motioner, kommer att presenteras på hemsidan senare i sommar. Den efterföljande processen för hanteringen av inlämnade motioner, samt för efterföljande omröstning, presenteras senast i oktober på hemsidan samt direkt till motionärerna.

Rösta på motioner
Vinnande motioner!

Motioner är klimatförslag från svenska folket. Klimatriksdagen röstar fram de bästa förslagen – du kan rösta redan nu! De vinnande motionerna presenteras sedan för Sveriges riksdag. Temat för 2022 är Människan i omställningen.

Omröstningen är avslutad!

Rösterna räknas nu samman och resultatet kommer att tillkännages söndag 3 april kl 14.30!

Vinnarna är utsedda!

Delegaterna på Klimatriksdag 2022 har nu avgett sina röster och resultatet är klart!
Här hittar du de 12 vinnande motionerna.