Klimatriksdag 2022

1 - 3 april 2022
Kulturhuset Stockholm
Detta är Klimatriksdag 2022

Välkommen till Sveriges demokratiska forum för klimatet!
Inför valet driver Klimatriksdag 2022 på för en klimatpolitik för snabb omställning.
Den 1 - 3 april 2022Kulturhuset i Stockholm blir det klimatfolkfest med riksdag, seminarier, kultur och mycket mer!

Dags för motioner
Motioner är klimatförslag från svenska folket. Alla kan skriva motioner! Klimatriksdagen röstar fram de bästa förslagen och presenterar dem sedan för Sveriges riksdag.
Temat för 2022 är Människan i omställningen.
En tydlig mall samt detaljerade instruktioner om hur du skriver och lämnar in motioner, kommer att presenteras på hemsidan senare i sommar. Den efterföljande processen för hanteringen av inlämnade motioner, samt för efterföljande omröstning, presenteras senast i oktober på hemsidan samt direkt till motionärerna.
Ditt stöd gör skillnad

Klimatriksdag 2022 är beroende av stöd och bidrag från privatpersoner, organisationer och företag. Vill du vara med och bidra till att demokratisera och påverka klimatpolitiken? Ta reda på mer här!