FOLK – Forum för lokal Klimataktivism

FOLK är Klimatriksdagens mötesplats för grupper som driver lokalt klimatarbete. Vi samverkar med andra rörelser och aktörer för att nå ut brett geografiskt och socialt.

FOLK vill stödja grupper och enskilda som jobbar för att driva på klimatpolitiken i sin kommun, eller som samverkar för att göra sitt lokalsamhälle, sitt kvarter eller sin by klimatneutral.

Vi skapar digitala och fysiska möten, ser till att goda exempel sprids, lär av varandra och stärker engagemanget.

Nu satsar vi mot Klimatriksdag 2022 – där vi hoppas kunna möta så många lokala grupper som möjligt i ett interaktivt forum.

Vill du vara med i nätverket? Fyll i formuläret här nedan så tar vi kontakt med er så snart vi kan.

Exempel på vad vi gjort:

Vi har medverkat i Rådslag för rättvis omställning vid Färnebo Folkhögskola sommaren 2020.

I oktober 2020 höll vi en digital inspirationsdag med omkring 40 deltagare från hela landet, där vi presenterade goda exempel på lokal klimataktivism och där deltagarna diskuterade hur det lokala klimatarbetet kan stärkas.

I februari 2021 hölls ännu ett digitalt forum med omkring 50 deltagare där vi fokuserade på medborgarförslag och andra former av påverkansarbete ute i kommunerna. FOLK februari 2021 finns inspelat här.

CO2-budgetkonferensen den 26-28 maj 2021 var FOLK med i programmet och såg till att civilsamhället och lokala grupper fick komma till tals om hur vi driver på kommunerna i arbetet med att anta lokala koldioxidbudgetar.

Kort bakgrund till FOLK

Inom ramen för projektet Klimatriksdagen - en samlande kraft för ett bättre klimat, som till största delen är finansierat av Postkodstiftelsen och som avslutas nu i sommar 2021, satte Klimatriksdagen ambitionen att utveckla kontakt och samverkan mellan lokala grupper som arbetar för klimatomställning. Sedan hösten 2020 har denna del av projektet benämnts som FOLK - Klimatriksdagens Forum för Lokal Klimataktivism. På grund av coronapandemin har detta arbete utformats helt digitalt, vilket har underlättat för människor från olika delar av landet att medverka.