FOLK – Forum för lokal Klimataktivism

FOLK är Klimatriksdagens mötesplats för grupper som driver lokalt klimatarbete. Vi samverkar med andra rörelser och aktörer för att nå ut brett geografiskt och socialt.

FOLK vill stödja grupper och enskilda som jobbar för att driva på klimatpolitiken i sin kommun, eller som samverkar för att göra sitt lokalsamhälle, sitt kvarter eller sin by klimatneutral.

Vi skapar digitala och fysiska möten, ser till att goda exempel sprids, lär av varandra och stärker engagemanget.

Vill du vara med i nätverket? Fyll i formuläret här nedan så tar vi kontakt med er så snart vi kan.

Exempel på vad vi gjort:

Vi har medverkat i Rådslag för rättvis omställning vid Färnebo Folkhögskola sommaren 2020.

I oktober 2020 höll vi en digital inspirationsdag med omkring 40 deltagare från hela landet, där vi presenterade goda exempel på lokal klimataktivism och där deltagarna diskuterade hur det lokala klimatarbetet kan stärkas.

I februari 2021 hölls ännu ett digitalt forum med omkring 50 deltagare där vi fokuserade på medborgarförslag och andra former av påverkansarbete ute i kommunerna. FOLK februari 2021 finns inspelat här.

CO2-budgetkonferensen den 26-28 maj 2021 var FOLK med i programmet och såg till att civilsamhället och lokala grupper fick komma till tals om hur vi driver på kommunerna i arbetet med att anta lokala koldioxidbudgetar.

Under våren 2022 har vi dragit igång ett nationellt upprop om kommunernas klimatarbete med sikte på de lokala valrörelserna runt om i Sverige.

Kort bakgrund till FOLK

Inom ramen för projektet Klimatriksdagen - en samlande kraft för ett bättre klimat, som finansierades av Postkodstiftelsen och avslutades sommaren 2021, satte Klimatriksdagen ambitionen att utveckla kontakt och samverkan mellan lokala grupper som arbetar för klimatomställning. Sedan hösten 2020 har denna del av projektet benämnts som FOLK - Klimatriksdagens Forum för Lokal Klimataktivism.