Folkriksdagarna

Grundvalen för Klimatriksdagens verksamhet är folkriksdagarna. Förutom att de ger legitimitet åt det vi gör är de folkfester som ger styrka och inspiration till alla klimatengagerade besökare.

Världens första Klimatriksdag ägde rum i Norrköping 2014. Den blev en hejdundrande succé som lyfte klimatrörelsen till oanade höjder. Läs mer om Klimatriksdag 2014 här.

Föreningen som arrangerade Klimatriksdag 2014 lade planenligt ner sin verksamhet efter att riksdagen ägt rum. Men initiativtagarna har godkänt den nu existerande Föreningen Klimatriksdagen som arvtagare till klimatriksdagsprojektet.

Klimatriksdag 2018 var den första som arrangerades av Föreningen Klimatriksdagen. Avsikten var att förena entusiasmen, bredden och inklusiviteten från Klimatriksdag 2014 med ett långsiktigt arbete för att följa upp resultatet, påverka beslutsfattare och opinion, samt att hålla fler klimatriksdagar i framtiden.

På den här sidan har vi samlat all vår dokumentation om Klimatriksdag 2018 – programmet, föredragen, artistframträdandena, motionerna mm mm.