Naturskyddsföreningen går in som huvudsponsor till Klimatriksdagen

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer

Naturskyddsföreningen är Sveriges största ideella miljöorganisation. Organisationen startade för över 100 år sedan av en grupp vetenskapsmän och har idag 226 000 medlemmar, samt samarbetar med och stödjer över 60 miljöorganisationer världen över. I Sverige sker arbetet regionalt i 24 länsförbund och lokalt i 270 kommunkretsar.

Naturskyddsföreningens främsta arbetsområden består av:

 

  • Hav & fiske
  • Skog & naturvård
  • Klimat, energi och transporter
  • Jordbruk & mat
  • Miljögifter
  • Globalt arbete

 

Naturskyddsföreningen påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. De belyser även brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete. Genom deras arbete har pilgrimsfalken räddats från utrotning, industrin har blivit tvungen att tillverka miljövänliga papper, DDT och kvicksilver har blivit förbjudna, hundratals unika skogar har räddats från avverkning, matbutiker har börjat sälja ekologiskt kaffe, och mycket mer.

Naturskyddsföreningen bedriver även en egen tredjepartsgranskad miljömärkning – Bra miljöval. Miljömärkningen bygger på grundidéerna att naturresurser måste sparas och att den biologiska mångfalden och människors hälsa inte får hotas. Giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste därför bort från marknaden, den totala  energianvändningen behöver minskas och vi behöver övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Vi riktar ett stort tack till vår huvudsponsor Naturskyddsföreningen för ert arbete och stöd till Klimatriksdagen 2018!

1520281522.6314