Klimatriksdagens satsning på EU-valet våren 2019

Dan Baeckström Evenemang, Klimatriksdags-nytt

Klimatrösta i EU-valet

#EUVoteForClimate

Den 23-26 maj går EU-länderna till val till EU-parlamentet. Klimatkrisen och behovet av en akutplan för klimatomställning av EU är den ödesfråga som behöver sättas högst upp på agendan för EU-parlamentets kommande fem år. Klimatriksdagen lyfter två grundbudskap

    • Det behövs ett EU-ramverk där samhälle och ekonomi ska främja en blomstrande planet,
  • Det behövs en akutplan för klimatomställning av EU som berör alla samhällsnivåer och siktar på nollutsläpp i EU senast 2035.

Föreningens kampanj tar sin utgångspunkt i de 12 motioner som röstades fram i den nationella klimatriksdagen i maj 2018.

Så här sätter vi fokus på klimatfrågan inför EU-valet (detaljer som lokal och klockslag kommer efterhand)

9 mars:
EU-ramverk för en blomstrande planet

Vi diskuterar fundamenten för att EU ska kunna ställa om till nollutsläpp i tid för att klara Parisavtalets 1,5-graders mål. Vilka klimatmål och lagar behövs? Hur skapar vi en hållbar ekonomi? Hur skapar vi en rättvis välfärd och ett gott liv för alla inom ramarna för en blomstrande planet?  I samarbete med tankesmedjan Global Utmaning.
Länk till detaljerat program (pdf)
(Anmäl intresse här eller på vårt Facebook-evenemang)

Streamas via denna länk och på hemsidan

13 april:
Akutplan för en klimatomställning av EU

Vi diskuterar klimatåtgärder inom viktiga sektorer i EU-politiken: Transporter och Infrastruktur, Energi, Industri och byggande, samt maten, skogen, och ekosystemen. Vad behöver göras för att EU ska nå nollutsläpp inom 20 år? Hur kan vi använda oss av budskapen från Klimatriksdag 2018? (Anmäl intresse på vårt Facebook-evenemang)

4 maj:
EU Climate Vision Stockholm

Klimatriksdagen bjuder in till en heldag för en kraftfull klimatpolitik i EU: vi lämnar över ett uttalande inför EU-valet till representanter från våra riksdagspartier och kraftsamlar för att göra EU-valet till ett klimatval. Föredrag, diskussioner, valstugor, underhållning mm. (Anmäl intresse på vårt Facebook-evenemang)

15 maj:
Klimatpolitisk EU-debatt

Svenska kandidater till EU-parlamentet bjuds in till en debatt och utfrågning om vilken klimatpolitik de tänker driva i EU de kommande fem åren, och hur de svarar upp mot klimatrörelsens krav. (Anmäl intresse på vårt Facebook-evenemang)