”Klimatriksdagen ska få politikerna att tänka om” – läs om oss i Aktuell Hållbarhet

Dan Baeckström Klimatriksdags-nytt, Om oss i media

Läs Aktuell Hållbarhets artikel om Klimatriksdagen den 3/5 2018: Klimatriksdagen ska få politikerna att tänka om.