Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:10
Rubrik: Ge förutsättningar för att medborgare bosatta utanför storstäderna att vara med och konkurrera om statliga arbeten
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2017-09-03
Motionär:Magnus Wallin (e-post)
Ort:Stockholm

Föreslagna åtgärder:
Ta bort statliga arbetsgivare möjlighet att specificera placeringsort för de tjänster där det inte är absolut nödvändigt.
Ta fullt statligt ansvar för och öka takten i utbyggnaden av fibernätet.
Skapa mötesplatser runtom i våra mindre städer där anställda kan mötas få ett sammanhang över myndighetsgränserna.

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
Idag pågår ett arbete att utlokalisera statliga jobb till orter runtom i Sverige, i praktiken andra än Stockholm. Motivet som anges är att hela Sverige ska leva, och att staten ska bidra till den utvecklingen genom statliga jobb. Ofta är det dock svårt att genomföra utlokaliseringar på detta sätt då det finns klara fördelar med att ha myndigheters säten och ledning i närhet till varandra.
Menar man allvar med påståendet att hela Sverige ska leva finns betydligt bättre verktyg att ta till.
Många av de arbeten som utförs på våra myndigheter kan utföras på distans. Vad som krävs är väl fungerande infrastruktur, samt en förändring i företagskultur.
Tar man bort placeringsort ur arbetsbeskrivningarna för de jobb där fysisk närvaro inte är ett direkt krav kan en person bosatt i exempelvis Sollefteå konkurrera på lika villkor om ett arbete som en person bosatt i Hässelby, om myndighetens säte ligger i Stockholm.
Miljömässigt finns klara vinster i fråga om uteblivna arbetsrelaterade resor att hämta hem, i synnerhet i jämförelse med den utlokalisering som pågår nu.Åter Påverka politiken-sidan

10

1

0

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 10